Sağlık Haberleri

Medipol

Uyluk ve Kalça Germe

Bu tip ameliyatlar uylukların birbirine bakan yüz veya kalça çevresinde sarkmış bulunan gevsek deri ve Yağ dokusunun cerrahi bir yöntemle alınmasıdır. Kilo alıp verme, güneş ve yaşlanma gibi etkenler sonucunda, özellikle uyluğun iç kısmında ve kalça kısmındaki dokularda gevşeme ve sarkma oluşur. Uyluk germe ve kalça germe ameliyatında bu dokular tekrar gerginleştirilir ve koçtur verilir. Deri kalitesinin iyi olduğu ve sarkıklığın olmadığı durumlarda, yani sadece yağ birikiminin fazla olduğu olgularda liposuction (vakum ile Yağ emme) ile basarili sonuç elde edilir. Ancak fazla yağ dokusu ile birlikte deri sarkıklığı varsa liposuction tek basına yetersiz olacaktır. Bu gibi durumlarda uyluk ve kalça germe ameliyatı yapılmalıdır. Germe tipi ameliyatlar, liposuctionla kombine edilerek daha iyi sonuçlar alınabilir.

Anestezi

Bu ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Ancak sadece uyluk germe yapılacaksa lokal anestezi altında da yapılabilir.

Ameliyat

Bu ameliyatta uyluk ve kalça bölümlerinde sarkmış ve gevşemiş olan deri ve yağ dokusu karın germe ameliyatına benzer bir şekilde alttaki derin dokulardan ayrılır, fazlalık kısımlar eliptik bir şekilde çıkartılarak gerginleştirilir. Uyluk ve kalça germe ameliyatları ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir, liposuctionla da kombine edilebilir. Yara izi çizgi şeklindedir. Uyluk germede bu yara izi kasık bölgesinde gizli bir şekilde duracak, kalça germede ise, yara izi kalça kemiğinin hemen üstünde, vücudun yan bölgesinde, bikini altında kalacak şekilde yerlestirilecektir.

Ameliyat sonrası bakım

• Hasta bu ameliyattan sonra 1 gün hastanede kalır. • Ameliyat bölgelerine dren (ameliyat sahasında oluşacak sıvı birikimlerini, yaraya zarar vermemesi için, dışarı çıkaran özel borucuklar) konabilir. • Gelen sıvı miktarına göre 2-5 günde drenler çekilir. • Ameliyat yerlerinde ilk başlarda bir rahatsızlık hissi veya ağrı hissi olacaktır ve bu verilen ağrı kesicilerle giderilecektir. • İlk başlarda yürümek ağrılı olacak fakat bir kaç gün içinde ağrılar büyük ölçüde azalacaktır. • Hasta ameliyattan 48 saat sonra duş alabilir. • İlk iki hafta aktiviteler sinirli olacaktır. • Günlük aktivitelere ikinci hafta içinde yavaş yavaş dönülebilir. • Spor aktivitelerine katılmak için 4-6 hafta geçmelidir.

Riskler

Bu ameliyatın en çok görülen komplikasyonu hematomadir (kanın deri ve doku altında toplanması). Bazen de serama denen deri altında serum toplanması, ameliyattan 1-2 hafta sonra görülebilir. Biriken kanın veya serumun bir dren ile dışarı alınması gerekebilir. Bazen enfeksiyon, yara iyileşme gibi problemler olabilir. Bunlar düzenli kontrol ve bakım ile kolayca kontrol altına alınabilir komplikasyonlardır. Ameliyattan sonra sigara içilmesi her türlü komplikasyon riskini büyük ölçüde arttırır. Bu tür ameliyatlarda yara izlerinin genişleme ve kötü görünüm verme riski her zaman mevcuttur. Yara iyileşmesi ve buna bağlı yara izinin azlığı ve çokluğu hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Ancak dikkatli planlama ve yaraların çok gergin kapatılmaması yara izlerinin genişlemesini önlemede çok önemlidir.