Bunları Biliyor Musunuz?

Dikkat prostat...

Prostat konusunda 260 ürologla yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’deki erkeklerin yüzde 40’ının prostat hastası olduğu sanılıyor.

Araştırmadan çıkan diğer bir sonuç ise, prostat tanısı konan hastaların yüzde 52’sinin 50-60 yaş arasında olması. Tüm araştırma sonuçları ışığında da, Türkiye’de 3 milyon civarında prostat hastası olduğu anlaşılıyor.