Doç. Dr. Ahmet YILMAZ

Genel Cerrahi

...
Doğum Yeri, Tarihi
Trabzon , Türkiye , 1967
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2010 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Genel Cerrahi Uzmanı
 
2003 - 2010
GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul
Genel Cerrahi Uzmanı / Başhekim Yardımcılığı
 
2001 - 2003
KARAMÜRSEL SSK HASTANESİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
 
Genel Cerrahi Uzmanı
 
1999 - 2000
KÜTAHYA ASKER HASTANESİ
Kütahya
Genel Cerrahi Uzmanı
 
1994 - 1999
GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul
Genel Cerrahi İhtisası
 
1992 - 1994
TRABZON DOĞUM HASTANESİ
Trabzon
Pratisyen Hekim
 
1991 - 1992
YEŞİLOVA KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI
Trabzon
 
2010
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul
 
 
1990
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Tıp Doktoru Eğitimi

1. SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laporoskopi (1999) 2. Kötü huylu ve selim safra yolları hastalıkları mezuniyet sonrası kursu ( 2000 ) 3. İ.Ü Tıp Fakültesi genel cerrahi abd endoskopi kursu (1) (1999 ) 4. İşyeri hekimliği sertifikası (1999 ) 5. Endokrin cerrahi mezuniyet sonrası kursu (1998 )


1. İstanbul Cerrahi Derneği 2. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği 3. Travma Derneği


(Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-, uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar) 1. Abdominal desmoidtümör:olgu sunumu . Marmara medical journal 2010 :23 (2);297-301 2. Anaflaktik şok ile başvuran spontan karaciğer kist Hidatiğirüptürü. Göztepe tıp dergisi 24(4):192-194,2009 3. İleal divertikülit ile seyreden mitokondiriyal nörogastro İntestinal ensefalomiyopati. Haseki tıp bülteni cilt:43 sayı:1 sayfa 7779,2005 4. Peutz jeghers sendromu .ulusal travma dergisi 1999 volum:5 , sayı:2 132- 133 5. Cerrahi kliniklerde hastabilgilendirilmesi üzerine bir çalışma. Ulusal cerrahi dergisi.mayıs 1999 volum :15 sayı :3, 181-187 6. Akut sigmoid volvulusta kompilikasyongelişimine etki eden Faktörler . Klinik gelişim dergisi 9 (4351 -4354 ),1996