Prof. Dr. Akif TAN

Genel Cerrahi

...
Doğum Yeri, Tarihi
Ankara , Türkiye , 1961
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2005 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
2002 - 2004
GÜMÜŞSUYU ASKERİ HASTANESİ
İstanbul
Genel Cerrahi Servis Şefliği
1994 - 1996
ŞIRNAK ASKERİ HASTENESİ
Şırnak
Başhekimlik
1986 - 1990
3’NCÜ MKNZ TÜMEN SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1994
GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Genel Cerrahi Uzmanı
1985
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 20 Temmuz 1996
Doçentlik Tarihi : 01 Nisan 2002
1. İlk Yardım – Savaş Alannda Temel Yaşam Desteği ve Acil Tıp ( BASIC ), 1990
2. İleri Kardiak Yaşam Desteği –Savaş Alanında İleri Yaşam Desteği ( ADVANCED ), 1992
3. Endoskopik Sütür Teknikler , 1998

1. International Association of Surgeons and Gastroenterologist ( AISG ) üyeliği
2. European Association for Endoscopic Surgery (EAES ) üyeliği
3. Ankara Laparoskopik Cerrahi Derneği ( AELC ) üyeliği
4. Travma ve Acil Cerrahi Derneği Üyeliği
5. İstanbul Cerrahi Derneği Kurucu Üyeliği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)1. TAN A, YAKUT M. KAYMAKÇIOĞLU N., ÖZERHAN İ.H., ÇETİNER S., AKDENİZ A.: The Results of Surgical Treatment and Percutaneaus Drainage of Hepatic Hydatid Disease. International Surgery. 83: 314-316, 1998.

2. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, TAN A, ŞEN D.: Surgical Treatment of Rectal Prolapse, A Retrospective Analysis of 94 Cases. International Surgery. 83: 53-55, 1998.

3. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ŞİMŞEK A. OĞUZ S, TUFAN T: Surgery of Thyroid cancers, Retrospective Analysis of 120 Cases. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 1: 37 211; 40, 1999.

4. ŞİMŞEK A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ÇETİNER S, ŞEN D: The Results of surgical treatment for Rectosigmoidal Villous Adenomas. Journal of The Royal Medical Services. 6 (1): 59- 62, 1999.

5. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, CAN C, TUFAN T: Hypoganglionic Megacolon Associated Chiliaditi`s Syndrome Treated by Subtotal Colectomy, Case Report International Surgery . 85 (1) 48 211; 50 .2000.
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler1. TAN A: Retrospective Analysis of 182 Mine Injuries. 1st Cogress of Balkan Military Medical Committee. İstanbul, 6- 8 May, (1996).

2. TAN A: Effects ofThe Time Spells In Discrimination and Transfer by Hellicopter of 905 Gunshot Woundeds. 1st Cogress of Balkan Military Medical Committee. İstanbul, 6- 8 May, (1996).

3. YAKUT M, YAĞCI G, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, BÜLBÜL M, TUFAN T: The Comparison of Treatment Modalities in Primary and Metastatic Liver Tumors. The European Congress of The International HPBA. Hamburg- GERMANY, 8- 12 June, (1997).

4. YAKUT M, TAN A, ŞİMŞEK A, KAYMAKÇIOĞLU N, SARIÇAM T, ŞEN D: Abdominal Gunshot Wounds: Retrospective Analysis of 251 Cases. 2nd Cogress of Balkan Military Medical Committee. Sofia, 6- 9 October, (1997).

5. TAN A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, ÇETİNER S, KAYA M, ŞEN D: Penetrating Missile Injuries. 3rd Cogress of Balkan Military Medical Committee. Athens- GREECE, 10- 13 May, (1998).

6. YAKUT M, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, TEKİN Ö. F, BÜLBÜL M: Management of colon Injuries: Analysis of 156 Cases. 3rd Cogress of Balkan Military Medical Committee. Athens- GREECE, 10- 13 May, (1998).

7. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, ŞİMŞEK A, BÜLBÜL M, ŞEN D.: Surgical Treatment of carcinoid Tumors. 3rd Cogress of Balkan Military Medical Committee. Athens- GREECE, 10- 13 May, (1998).

8. ŞİMŞEK A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ÇETİNER S, BÜLBÜL M: Surgical Treatment of Liver Injuries. 3rd Cogress of Balkan Military Medical Committee. Athens- GREECE, 10- 13 May, (1998).

9. YAKUT M, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, TAŞAR M, BAAVBEK T, BÜLBÜL M: Percutaneous Drainage of Splenic Abscesses. Eighth European Congress of Surgery, Eurosurgery 98. Budapest- HUNGARY, 17- 20 June, (1998).

10. ŞİMŞEK A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, BÜLBÜL M, ÇETİNER S, ŞEN D: Surgery of The Benign Biliary Strictures. Eighth European Congress of Surgery, Eurosurgery 98. Budapest- HUNGARY, 17- 20 June, (1998).

11. TAN A, ÇELİK T, ÇETİNER S, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TUFAN T: Decrease of Antioxidant Enzymes in Acute Bilirubinemia and Uremia With Rats. European Congress of The International HPBA . Budapest- HUNGARY, 24-28 May, (1999).

12. ŞİMŞEK A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ÇETİNER S, AKDENİZ A: Surgical Management of Retroperitoneal Hematomas. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest- ROMANIA, June 6- 10, (1999).

13. ŞİMŞEM A, YAKUT M, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, PEKER Y, ŞEN D: Damage Control for Abdominal Trauma. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest- ROMANIA, June 6- 10, (1999).

14. ŞİMŞEM A, TAN A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, PEKER Y, ŞEN D: Management of Complex Duodenal Injuries. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest- ROMANIA, June 6- 10, (1999).

15. ŞİMŞEM A, TAN A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, PEKER Y, SAVAŞAN M.K: Surgical Treatment of Pancreatic Injuries. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest- ROMANIA, June 6- 10, (1999).

16.YAKUT M, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, ÇETİNER S, ŞEN D: Local Recurrences After Surgery of Rectosigmoid cancers. European Concil of Coloproctology. München- GERMANY, October 30- November 2, (1999).

17. TAN A, ŞİMŞEK A, ÜNSAL T, PEKER Y, ŞEN D: Total Colectomy and 220; 221; Pouch İleoanal Pullthrough With Temporary Diverting İleostomy in The Management of Ulserative Colitis and Polyposis Coli. European Concil of Coloproctology. München- GERMANY, October 30- November 2, (1999).

18. TAN A, Retrospective Analysis of 1281 Missile and Mine injuries. 6 th European
Congress of Trauma and Emergency Surgery. September 9 – 12 , (2004)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler1. TAN A, ÇELİK T, YAKUT M, ÇETİNER S, IŞIMER A, TUFAN T: The Investigations of Antioxidant Enzymes in Rats With Acute Hyperbilirubinemia and Uremia and Hepatic Failure. European Congress I.H.P.B.A. Budapest´99 417- 423, (1999).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler1. ÇETİNER S, BÜLBÜL M, TAN A, AKDENİZ A, ŞEN D.: Kolorektal anastomozlarda intra operatif Hava Testinin Önemi. GATA Bülteni. 37: 263- 267. (1995).

2. KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ŞİMŞEK A,YAKUT M, ÇETİNER S, AKDENİZ A: Kronik Anal Fissür Tedavisi İçin Açık ve Kapalı Sfinkterotominin Uzun Dönem Sonuçları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 7: 219-222, (1997)

3. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, TOPÇUOĞLU V, BÜLBÜL M, ŞEN D.: Açık ve Kapalı Yöntem Hemorroidektomi Tekniklerinin Karşılaştırılması.Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 8: 27-33, (1998).

4. TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, BÜLBÜL M, ÇETİNER S, ŞEN D. : Genç Yaş Rektum Kanserleri. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 8: 34-37, (1998)

5. KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, YAKUT M, ŞİMŞEK A, ŞEN D : Pnömatozis Kistoides İntestinalis ( Olgu Sunumu ). Gülhane Tıp Dergisi. 40(4): 506-510. (1998)

6. TAN A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, BÜLBÜL M, ÇETİNER S, ŞEN D: Kolorektal Karsinomlarda Cerrahi Tedavi Sonuçları (150 Vakanın Retrospektif Analizi). Ulusal Cerrahi Dergisi. 14-1: 27-32, (1998).

7. KAYMAKÇIOĞLU N, BÜLBÜL M, YAKUT M, ALBAY A., TAN A, ÖZYURT M, TUFAN T: Akut Apandisit Tanısında Preoperatif CRP`nin Tanısal Önemi. GATA Bülteni. 40: 1-5, (1998).

8 .KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, TAN A, YAKUT M, COŞKUN İ, BÜLBÜL M, SAVAŞAN M.K.: Ameliyat Sonrası Batın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Doku Plazminojen Aktivatörlerinin Etkisi. GATA Bülteni. 40: 70-75, (1998).

9. YAKUT M, ÇETİNER S, AKIN A, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, ŞEN D.: Sepsisteki Hastalarda İmmünglobülin G (IgG) Kullanımının Mortalite Oranına Etkisi. GATA Bülteni. 40: 76-81, (1998)

10. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, ŞİMŞEK A, AKDENİZ A: Karaciğer Kist Hidatiğinde Cerrahi Sonrası Nüks. Ulusal Cerrahi Dergisi. 14-5: 339-345, (1998)

11. ŞİMŞEK A, DEVECİ Salih, YAKUT, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, ATILGAN H, PEKER Y.: Retroperitoneal Malign Triton Tümörü. ( Olgu Sunumu). Gülhane Tıp Dergisi. 41(2): 248 – 251, (1999).

12. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ŞİMŞEK A, KESİM E, ÇETİNER S, ŞEN D.: Rektum ve Sigmoid Kolon Kanserlerinde Lokal Nüks. Gülhane Tıp Dergisi. 41 (4): 462- 466. (1999)

13. YAKUT M, OĞUZ S, KAYMAKÇIOĞLU N, ÇETİNER S, ŞİMŞEK A, TAN A, ŞEN D.: Total Parenteral Nutrisyon ve Total Enteral Nutrisyonunun İmmün Sistem Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 41 (3): 317-324, (1999)

14. TAN A, ÇELİK T, KAYMAKÇIOĞLU N, AYDIN A, ÇETİNER S, IŞIMER A, TUFAN T.: Akut Hiperbilirubinemi, Üremi ve Karaciğer Yetmezliği Oluşturulmuş Sıçanlarda Antioksidan Enzimlerin İzlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 41 (2): 146-151 (1999)

15. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ŞİMŞEK A, TUFAN T: Primer ve Metastatik Karaciğer tümörlerinde Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi. 15 (3): 163 8211; 170 (1999)

16. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, ŞİMŞEK A, TUFAN T: Jinekomastiler ve Cerrahi Yaklaşımımız. Meme Hastalıkları Dergisi. 6 (2): 74 8211;79 (1999)

17. ÇETİNER S, TAN A, SARIÇAM T, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, AKDENİZ A.: Mide Kanserinde Genişletilmiş Lenf Nodu Diseksiyonunun Yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 15 (3) : 149 8211;156, (1999).

18. ŞİMŞEK A, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, ÇETİNER S, TEKİN Ö.F, ŞEN D.: Sinüs Pilonidalis Tedavisinde Fenol Uygulamasının Yeri. Gülhane Tıp Dergisi. 40 (1) : 51-56, (1999)

19. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, ÇETİNER S, ŞİMŞEK A, ALTINEL Ö.,TUFAN T.: Total Tiroidektomilerin Paratiroid Fonksiyonlarına Etkisi. Gülhane Tıp Dergisi. 41 (1) : 68-77, (1999)

20. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, BAĞCI S, ŞEN D.: Mirizzi Sendromu ( Dört Olgunun Raporu ve Literatürün İrdelenmesi ). Gülhane Tıp Dergisi. 41 (1) : 847-890, (1999)

21. TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, OĞUZ S, YAKUT M, ŞEN D.: Toplayıcı Sisteme Açılan Bir Renal Kist Hidatik Olgusu. Gülhane Tıp Dergisi. 41 (1) : 99-102, (1999)

22. KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, YAKUT M, OGUZ S, TAN A, ŞENGÜL A, ÇETİNER S.: Total Enteral Nutrisyonun İmmunolojik Reaksiyonlara Etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi.

23. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, ŞİMŞEK A, CAN C, ŞEN D.: Gastrointestinal Karsinoid Tümörler ve Cerrahi Yaklaşımımız. Gülhane Tıp Dergisi. 41 (2): 220 8211; 227 (1999).

24. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ŞİMŞEK A, OGUZ S, YAĞCI G.:İnsizyonal ve Nüks İnguinal Hernilerde Protez Materyeli İle Tamir. Anadolu Tıp Dergisi. 3: 175 8211; 179 (1999)

25. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, ŞİMŞEK A., TAN A, ŞEN D.: Abdominal Tüberküloz ve Cerrahi. Anadolu Tıp Dergisi. 3: 180 8211; 187 (1999).

26. PEKER Y, TAN A, AKTAMAR M.A, SAVAŞAN M.K, ŞEN D.: Karın İçi Yapışıklıklarla Oluşan İnce Barsak Tıkanmalarında Radyoopak Maddelerin Tanı ve Tedavideki Yeri. Gülhane Tıp Dergisi. 42 (2) : 109-115. (2000)

27. ŞAHİN C, YAKUT G, HAHOLU A, POÇAN S, TAN A: Erişkinde Ele Gelmeyen Testisli Olgularda Testis ve Eklerine Ait Laparoskopik ve Açık Explorasyon Bulgular; 114 Olgunun Retrospektif Analizi. Türk Üroloji Dergisi: 30 (3) : 327- 331, (2004)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler1. TAN A, CENGİZ İ, ÇETİNER S, ŞEN D, AKDENİZ A: Şarapnel Mermi ve Mayınla Oluşan Ateşli Silah Yaralanması (ASY) Olguları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. İstanbul, 19-
23 Eylül 1995.

2. TAN A, SUNAL H, ŞEN D, SARIKAYALAR Ü: Toraks ve Abdomene Penetre 97 Ateşli Silah Yaralanması (ASY) Olgusu. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. İstanbul, 19- 23 Eylül 1995.

3. PEKER Y, ŞİMŞEK A, ÇETİNER S, TAN A, ŞEN D.: Abdominal Ateşli Silah Yaralanmaları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. İstanbul, 19- 23 Eylül 1995.

4. TEKER K, SUNAL H, TAN A: 46 Mayın Yaralanma Olgusunun Retrospektif İncelenmesi. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. İstanbul, 19- 23 Eylül 1995.

5. SUNAL H, TAN A, GÜRER A, ERKALKAN S, HASGÜL H.: Appandisit Komplikasyonları. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15- 19 Mayıs, 1996.

6. SUNAL H, TAN A, GÜRER A, ERKALKAN S, HASGÜL H: İnguinal Hernide Schouldice Onarım ile Posterior ( preperitoneal) yaklaşımın erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15- 19 Mayıs, 1996.

7. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, TAN A, ÇETİNER S, TUFAN T.: 120 Tiroid Kanserli Olgunun Retrospektif Analizi. XII. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, 23- 26 Nisan, 1997.

8. ŞİMŞEK A, YAKUT M, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, BÜLBÜL M, ÇETİNER S, AKDENİZ A.: Kolon Divertiküllerinde cerrahi . VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

9. YAKUT M, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, BÜLBÜL M, AKDENİZ A, ŞEN D.: Rektal Prolapsusun Cerrahi Tedavisi. 94 Olgunun Retrospektif Analizi. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

10. ŞİMŞEK A, YAKUT M, TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, BÜLBÜL M, ÇETİNER S, ŞEN D.: Soliter Rektal Ülser Sendromunda Tanısal Yöntemler ve Tedavi Seçenekleri VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

11. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, ŞİMŞEK A, BİLGİN T, ŞEN D.: Polietilen Glikol Solüsyonunun Barsak Temizliğindeki Etkinliği. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

12. TAN A, KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, OĞUZ S, ÇETİNER S, KAYA M, ŞEN D.: Kolorektal Karsinomlarda Cerrahi Tedavi Sonuçları ( 150 Vakanın Retrospektif Analizi. ) VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

13. TAN A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, BÜLBÜL M, ÇETİNER S, ŞEN D.: Genç Yaş Rektum Kanserleri. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

14. ŞİMŞEK A, KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, BÜLBÜL M, TUFAN T, ŞEN D.: Kolostomi Kapatılmasında Zamanlama ve Komplikasyonları. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

15. KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, YAKUT M, SARIÇAM T, TUFAN T, SAVAŞAN M.K.: Açık ve Kapalı Yöntem Hemorroidektomi Ameliyatlarının Karşılaştırılması. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

16. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, ŞİMŞEK A., TAN A., KAYA M, ŞEN D.: Kronik Anal Fissür Tedavisi İçin Açık ve Kapalı Sfinkteratominin Uzun Dönem Sonuçları. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. Kemer- Antalya 8- 11 Eylül, 1997.

17. CÜMŞÜDOV C, TAN A, BÜLBÜL M, AKDENİZ A, AKDENİZ M, TAŞAR M, ERTEN T.A: Hidatik ve Basit Kistlerin Perkütan Girişimle Tedavisinde KmnO4 Solüsyonu Kullanımının Perspektifi. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, 28 Eylül- 3 Ekim 1997.

18. KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, ŞİMŞEK A, AKDENİZ A: Karaciğer Kist Hidatik Ameliyatı Sonrası Nüks. 3. HPB Cerrahisi Günleri, Hepato- Pankreato- Bilier Bilimler Kongresi, IHPBA Türkiye Birimi Toplantısı. İzmir, 1- 4 Kasım, 1997

19. TAN A, ÇETİNER S, KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TUFAN T, ŞEN D: Adrenal Insidentaloma. Ulusal Cerrahi Kongresi´98. İzmir. 6- 10 Mayıs, 1998

20. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, OĞUZ S, TAN A, ŞİMŞEK A, BÜLBÜL M: Protez Materyeli ile Herni Tamiri. Ulusal Cerrahi Kongresi´98. İzmir. 6- 10 Mayıs, 1998

21. ŞİMŞEK A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, TAN A, BÜLBÜL M, ŞEN D.: Primer İncebarsak Tümörlerinde Cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi´98. İzmir. 6- 10 Mayıs, 1998

22. TAN A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, PEKER Y, TUFAN T: Memede Squemous Cell Karsinoma ( Bir Olgu Nedeniyle). V. Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul 7- 10 Nisan, 1999.

23. ŞİMŞEK A, KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, TAN A, ÇETİNER S, PEKER Y, BUKAN H, AKDENİZ A.: Memede Nonpalpabl Lezyonların Malgnite Tayininde Hook Guided Biopsisinin Önemi. V. Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul 7- 10 Nisan, 1999.

24. TAN A, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, ŞİMŞEK A, PEKER Y, TUFAN T: Nadir Bir Stereotaksik Mammografi ile İşaretleme Komplikasyonu. V. Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul 7- 10 Nisan, 1999.

25. YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, BUKAN H, ŞİMŞEK A, TAN A, AKDENİZ A: Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi: 109 Hastanın Analizi. V. Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul 7- 10 Nisan, 1999.

26. KAYMAKÇIOĞLU N, BALKAN M, YAKUT M, TAN A, ATILGAN H, ARSLAN İ, TUFAN T: Meme Kanseri Cerrahisinde Eş Zamanlı Myokutanöz Flep (TRAM) Aktarımı ile Meme Rekonstrüksiyonunun Yeri ve Değeri. V. Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul 7- 10 Nisan, 1999.

27. ÇETİNER S, TAN A, SARIÇAM T, YAKUT M, KAYMAKÇIOĞLU N, AKDENİZ A.: Mide Kanserlerinde Genişletilmiş Lenf Nodu Diseksiyonunun Yeri. XIII. Ulusal Kanser Kongresi. Belek – Antalya, 27 Nisan- 1 Mayıs, 1999.

28. TAN A, KAYAHAN C, KAYMAKÇIOĞLU N, YAKUT M, ÇETİNER S, ŞEN D: Mermi ve Şarapnel Yaralanmaları. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya, 31 Ağustos- 4 Eylül, 1999.

29. TAN A, ŞİMŞEK A, KAYAHAN C, PEKER Y, AKDENİZ A, ŞEN D: 931 Ateşli Silah Yaralanması Olgusunun Retrospektif Analizi. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya, 31 Ağustos- 4 Eylül, 1999.

30. KAYAHAN C, YİĞİTLER C, TAN A, YÜKSEL A, ARSLAN İ, ŞEN D: Nekrotizan Fasiitte Mortalite ve Morbidite. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya, 31 Ağustos- 4 Eylül, 1999

31. POÇAN S, TARÇIN O, TAN A, BOZLAR U, KARAPENÇE S: Anorektal Morfofonksiyonel Patolojilerde Defakografinin Tanı Değeri. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. Ankara. 8- 11 Ekim 2003

32. COŞKUN Ş, YAKUT G, NUROĞLU K, HAHOLU A, POÇAN S, TAN A: Ürolojinin Sıradışı Patolojilerinde Laparoskopi, Komplikasyonlar ve uygulanabilirliği. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Diyarbakır. 24 – 26 Ekim 2003.

33. COŞKUN Ş, YAKUT G, NUROĞLU K, POÇAN S, TAN A: Laparoskopik Orşipeksi. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Diyarbakır. 24 – 26 Ekim 2003.

34. COŞKUN Ş, YAKUT G, NUROĞLU K, HAHOLU A, POÇAN S, TAN A: Erişkinde Ele Gelmeyen Testisli Olgularda Testis ve Eklerine Ait Laparoskopik ve Açık Explorasyon Bulgular; 127 Olgunun Retrospektif Analizi. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Diyarbakır. 24 – 26 Ekim 2003.

35. COŞKUN Ş, YAKUT G, NUROĞLU K, HAHOLU A, POÇAN S, TAN A: Abdominal Testisle Birlikte olan İnguinal Hernili Olgulara yaklaşım. Laparoskopik Transabdominal Orkiektomi ve Herniorafi Tekniği. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Diyarbakır. 24 – 26 Ekim 2003