Yrd. Doç. Dr. Alp GENCE

Çocuk Cerrahisi

...
Doğum Yeri, Tarihi
Ankara , Türkiye , 1979
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2014 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Çocuk Cerrahisi
2011 - 2014
SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Samsun
Çocuk Cerrahisi Kliniği Sorumlusu / Uzm. Dr.
2009 - 2011
KARS DEVLET HASTANESİ
Kars
Çocuk Cerrahisi Kliniği / Uzm. Dr.
2004 - 2009
ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul
Çocuk Cerrahisi Kliniği / Asistan Dr.
2004
KASTAMONU ABANA DEVLET HASTANESİ
Kastamonu
Acil Servis / Pratisyen Hekim
2001 - 2004
ARTVİN DEVLET HASTANESİ
Artvin
Acil Servis / Pratisyen Hekim
2009
ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul
Uzmanlık Eğitimi
2003
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Ankara
Tıp Eğitimi
ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Ankara
1. Toksikoloji Esasları ve Acil Tedavi Yaklaşımları Kurs Sertifikası, Nisan 2004
2. Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Prensipleri Sempozyumu, Mart 2005
3. Yenidoğan Resussitasyon Kursu, Temmuz 2005
4. Uluslararası katılımlı 23. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi, Eylül 2005
5. Anorektal Malformasyonlar –Güncelleştirme kursu 2006. Alberto Pena’nın 3 günlük yoğun öğretici çalıştayı, Ekim 2006
6. 24.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kasım 2006
7. 11. Hipospadias Günleri, Aralık 2006
8. Türkiye Pediatrik Üroloji Güncelleştirme Kursu, Kasım 2007
9. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Kasım 2007
10. Uluslararası katılımlı 26. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi, Haziran 2008
11. 9.European Congress of Paediatric Surgery, Haziran 2008
12. İnmemiş Testis ve Güncel Tedavisi Kursu, Haziran 2008
13. 13. İstanbul Hipospadias Günü, Aralık 2008
14. Persistan Kloaka Çalıştayı, Mart 2009
15. Pectus Excavatum-Nuss Çalıştayı, Haziran 2009
16. 27.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2009
17. Nocturnal Voiding Dysfunctions, Ekim 2009
18. 14. İstanbul Hipospadias Günü, Kasım 2009
19. Anal Manometre Uygulamaları Çalıştayı, Kasım 2009
20. 15. İstanbul Hipospadias Günü, Aralık 2011
21. Pectus Excavatum-Nuss Çalıştayı, Mayıs 2012
Uluslararasi Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler:

1. GENCE, A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child. Pediatr Surg Int, 24, 1215-1217 (2008).
2. Celayir AC, Pektas OZ, GENCE A, Gül C, Sahin C. Is esophagostomy necessary in isolated esophageal atresia: Report of six cases. J Pediatr Surgical Specialties, 3 (1): (2009).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1. GENCE, A., Gul, C., Kurt, G., Ozdemir, A.A. ve A.C.Celayir. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratoma, 9th EUPSA (European Congress of Paediatric Surgery) Annual Congress, Istanbul, 2008 (OP 10)
2. GENCE, A., Sahin, C. ve A.C.Celayir, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child, 15th International Paediatric Colorectal Club Meeting, Salamanca, İspanya, 2008. (OP 10/2)
3. Kurt, G,. Celayir,A.C., Cici, I., Akcaer, V. ve A. GENCE. A case of delayed diagnosed uretherocel with prenatally diagnosed hydronephrosis; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008 (OP-10)
4. Alver,D., Celayir,A.C., Gulcin,N., GENCE, A. ve V. Akcaer. Management of ureteropelvic junction obstruction in prenataly diagnosed infants; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008. (OP-20)
5. GENCE, A., Celayir,A.C., Gül,C ve S.L.Mirapoğlu. Koledok kistlerinde geç tanılama, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 8)
6. GENCE, A., Kurt,G., Celayir,A.C., Pektas,O.Z. ve D.Sahin. Perfore invajinasyonda leiyomyom, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 9)
7. GENCE, A., Alver,D., Celayir,A.C. ve, G.Kurt. Clinical experiences in Pentalogy of Cantrell. 25. Annual congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (OP 43)
8. GENCE, A., Sahin,C., Alver,D., Pektas,O.Z., Celayir,A.C. ve S.Cesur. Anal canal duplication in an infant. 25.Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009). (PP 108)
9. Alver,D., Celayir,A.C., Kurt,G. ve A.GENCE. A rare variant of persistent cloaca. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 110).
10. Gulcin,N,, Cici,I., Celayir,A.C. ve A. GENCE. A case with sacral neurofibroma.
25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009). (PP 123)
11. GENCE, A., Kurt, G. ve A.C.Celayir. A case report with surrenal teratoma. 25. Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, 2009. (PP 124)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Celayir A, GENCE A., Deresoy AF, Yımazkar S. “Cerrahi anomalilerde prenatal tanılama postnatal yaklaşımı değiştirdi mi?” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(1), 41-44, (2007).
2. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(2), 81-83, (2007).
3. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” , Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38 (2), 85-87, (2007).
4. Celayir,A.C., Sarıca,K., GENCE, A., Gül,C., “Sıvı sıvı seviyesi neonatal dönemde over kistinin cerrahi tedavi endikasyonudur” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(4),163-166 , (2007).
5. Celayir, A.C., GENCE, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21(3): 134-138, 2007
6. Celayir,A.C., GENCE, A., Gül,C., Pelin,K. “Konjenital diyafragma hernisinin prenatal tanılaması erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşam oranını değiştirmez” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22(1): 25-28, 2008
7. GENCE A, Gul C, Kurt G, Celayir AC, Ozdemir AA. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratom. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2013, 44 (2); 89-93.
8. GENCE A, Celayir AC ‘’Konjenital Diyafragma Hernisinde Sağkalım Üzerine Öngörü
Yapılabilir mi?’’ Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2014.

Ulusal Bilimsel Toplantilarda Sunulan Ve Bildiri Kitabinda Basilan Bildiriler:

1. Celayir, A.C., GENCE, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB15)
2. Pelin, K., GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir, “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (SB37)
3. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P1)
4. GENCE, A., Gül, C. ve A.C. Celayir “Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri” XXIV. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Adana, 2006. (P8)
5. Celayir, A.C., GENCE, A. ve C. Gül, “Cerrahi olgularda prenatal tanının postnatal prognoza etkisi” V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P13)
6. Celayir, A.C., Pelin, K., GENCE, A. ve C. Gül, “Konjenital diyafragma hernisinde prenatal tanı erken yoğun bakımı sağlar fakat yaşama oranını değiştirmez”, V. Ulusal maternal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 2006. (P14)
7. Celayir, A.C., Sarıca, K., GENCE, A. ve C. Gül. Sıvı-sıvı Seviyesi Neonatal Dönemde Over Kistinin Cerrahi Tedavi Endikasyonudur, 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007. (P 125)
8. Celayir, A.C., Pektaş O.Z., GENCE A., Gül C., Şahin C. İzole özofagus atrezilerinde esofagostomi gerekli midir? 5 olgu sunumu. XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme-İzmir, 2007. (SB 11)
9. Celayir, A.C., Sarıca, K., GENCE, A. ve C. Gül. Sıvı-sıvı Seviyesi Neonatal Dönemde Over Kistinin Cerrahi Tedavi Endikasyonudur, XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme-İzmir, 2007. (P 32)
10. Özdemir, A.A., GENCE, A., Gülçin,N., Celayir, A.C. Yeme içme ve işeme aktivitesinin monoseptomatik nokturnal enurezisde rolü. 9.Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya,2007, (P23)
11. Alver, D., GENCE, A., Şahin, C., Kurt, G., Celayir, A.C, Hipospadias operasyonlarının sonuçlarını etkileyen faktörler. 9.Ulusal pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 29)
12. GENCE, A., Gül, C., Celayir, A.C. Mesane rabdomyosarkomları tanısında gecikme. 9.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, 2007, (P 67)
13. A. GENCE, A.C. Celayir, G. Kurt, N. Gülçin, D. Alver. Labial yapışıklıkta geleneksel tedaviye dönüş XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (P 28)
14. A. GENCE, C. Şahin, A.C.Celayir, H. Yavuz*. Çocukta soliter rektal polipte primer Burkitt lenfoma XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008. (SB 52)
15. A. GENCE, A.C. Celayir, C. Gül, S.L. Mirapoğlu. Koledok kistlerinde geç tanılama, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 8)
16. GENCE A., Kurt G., Celayir A.C., Pektaş O.Z., Şahin D.* Perfore invajinasyonda leiyomyom, Uluslararası Katılımlı VI. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2009. (P 9)
17. GENCE A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child. (DOI: 10.1007/s00383-008-22, PROOF) Paediatric Surgery International (2008)
18. GENCE A, Gul C, Kurt G, Ozdemir AA, Celayir AC. Dysfunctional elimination in children operated for sacrococcygeal teratoma, 9th EUPSA ( European Congress of Paediatric Surgery ) Anual Congress, Istanbul, 2008 (OP 10)
19. GENCE A, Sahin C, Celayir AC, Yavuz H. Primary Burkitt Lymphoma presenting as a solitary rectal polyp in a child, 15th International Paediatric Colorectal Club Meeting, Salamanca, İspanya, 2008. (OP 10/2)
20. G. Kurt, A.C. Celayir, I. Cici, V. Akcaer, A. GENCE. A case of delayed diagnosed uretherocel with prenatally diagnosed hydronephrosis; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008, (OP-10)
21. D. Alver, A.C. Celayir, N. Gulcin, A. GENCE, V. Akcaer. Management of ureteropelvic junction obstruction in prenataly diagnosed infants; 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU), İstanbul, 2008. (OP-20)
22. Alver, D., Celayir,A.C., GENCE, A. ve C. Gül “Anorektal malformasyonlara eşlik eden üriner anomaliler” . 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (TP 43)
23. GENCE A., Alver D., Celayir A.C. ve S. Cesur * “Bir yenidoğanda retrorektal kistik hamartom” 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (P 17)
24. GENCE A., Alver D, Celayir A.C., Pektaş O.Z. “Bir yenidoğanda bilinmeyen nedenle gelişen gastrokolik fistül” 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (P 54)
25. Alver, D., Celayir,A.C., Kurt ,G, GENCE A. “Kloaka anomalisinin ender bir örneği”. 28.Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, İstanbul, 2010 (0P 06)

Uzmanlık Alanı İle İlgili Spesifik İlgi Alanları:

1. Hipospadias Cerrahisi
2. Yenidoğan Cerrahisi