Yrd. Doç. Dr. Enver ATAY

Çocuk

...
Doğum Yeri, Tarihi
Mardin , Türkiye , 1971
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2007 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi /Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2001 - 2007
ZEYNEP KAMİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
İstanbul
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2010
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul
Yardımcı Doçent
----
ZEYNEP KAMİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
İstanbul
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
----
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


1. Karadeniz L, Guven S, ATAY E, Ovali F, Celayir A. Bilateral diaphragmatic defect and associated multiple anomalies. J Chin Med Assoc. 2009 Mar;72(3):163-5.

2. ATAY E, Bozaykut A, Ipek IO. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in neonatal indirect hyperbilirubinemia. J Trop Pediatr. 2006 Feb;52(1):56-8

3. ATAY E, Bozaykut A, Sezer G. Four cases of neonatal nonketotic hyperglycinemia. Ann Trop Paediatr. 2004 Dec;24(4):345-7.

4. Bozaykut A, ATAY E, Sevim H, Atay Z, Ceran O. Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 7-11-year-old children. Acta Paediatr. 2004 Aug; 93(8): 1033-5

5. Akin M, Ceran O, ATAY E, Atay Z, Akin F, Akturk Z. Postpartum maternal levels of hemoglobin A1c and cord C-peptide in macrosomic infants of nondiabetic mothers. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002 Oct; 12(4); 274-6

6. Bozaykut A, Ipek IO, Ozkars MY, Seren LP, ATAY E, Atay Z. Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 1-6-year-old children. Acta Paediatr. 91(2); 235-8

7. Bozaykut A, ATAY E, Atay Z, Ipek IO, Akin M, Dursun E. Acute infantile hemorrhagic oedema associated with hepatitis A. Ann Trop Paediatr. 2002 Mar; 22(1): 59-61

8. Sak E, Akin M, Akturk Z, Akin F, ATAY E, Aydogdu C, Yuzkollar E. Investigation of the relationship between low Apgar scores and early neonatal thyroid function. Pediatr Int. 2000 Oct; 42(5): 514-6

9. ATAY E, Akin M, Yuzkollar E, Atay Z, Dursun E, Cera O. Neonatal purpura fulminans associated with early-onset gram negative enterobacter septicemia. International pediatrics. 2003; 18(3):162-3
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler1. Seren LP, Güven G, İpek İÖ, ATAY E, Bozaykut A. Thrombocytopenia-Absent Radii syndrome: A case report. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 14-17th September, İstanbul. S.175, 2005

2. Seren LP, Bozaykut A. Güven G, ATAY E, İpek İÖ. Congenital leukemia. A case report 29th
UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies.2005

3. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Güven G, Seren LP. Hypothyroidism in neonatal Hyperbilirubinemia. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005

4. Bozaykut A, ATAY E, İpek İÖ, Can E, Güven G, Seren L. The frequency of urinary tract infections with respiratory tract infection. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and
Mediterrenean Pediatric Societies. 2005

5. İpek İÖ, ATAY E, Güven G, Seren LP, Bozaykut A. Neonatal jaundice and urinary tract infections. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005

6. Güven G, Seren LP, ATAY E, İpek İÖ, Bozaykut A. Mean platelet volume and blood platelet values in early diagnosis of late onset sepsis among full term infants. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies. 2005

7. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Ünver O, Seren L, Güven G. Iron deficiency and febrile seizures:
Case control study. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric
Societies. 2005

8. Sezer RG, Bozaykut A, Pulat LS, Güven G, ATAY E. Peritoneal dialysis in maple syrup urine
disaese. 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Mediterrenean Pediatric Societies.
2005

9. Bozaykut A, ATAY E, Bolu S, İpek İÖ. Neonatal hematologic problems associated with
preeclampsia. I st Congress of Union of Mediterranean neonatal societies (UMENS) and XII th
neonatal congress of neonatalogy. 2003

10. ATAY E, Bozaykut A, Özahi İ, Duras G. Nonketotik hyperglycinemia: Two case reports. I st
Congress of Union of Mediterranean neonatal societies (UMENS) and XII th neonatal congress of
neonatalogy. 2003

11. ATAY E, Say A, Yüzkollar E, Yildiz F, Güven G, Atay Z. Transplacental antiHBS antibodies and hepatitis B immunization. 2001. Journal of perinatal medicine vol 29 suppl II

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. İpek Öİ, ATAY E, Bolu S, Bozaykut A. Preeklamptik anne bebeklerinde hematolojik değişiklikler. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2004; 44(4): 214-7

2. İpek İÖ, Sezer G, Paketçi C, ATAY E, Güven G, Bozaykut A. Renal agenezinin eşlik ettiği Walker Warburg sendromu: Olgu Sunumu. Ege Pediatri Bülteni. 2004; 11(3): 205-8

3. İpek İÖ, ATAY E, Duras G, Bozaykut A. Neonatal nonketotik hiperglisinemi. Türk
Pediatri Arşivi. 2004;39:129-31

4. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Ünver O. Poland-Moebius sendromu: olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. 2004; 39: 178-80

5. Bozaykut A, ATAY E, Sarıot E, Güven G, Seren L, Sezer G. The evaluation of anthropometric indeces and affecting factors in Turkish newborns. Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2004; 44(3): 131-133

6. Sezer G, İpek İÖ, Bozaykut A, ATAY E, Ünver O. Febril Konvülsiyonda serum çinko düzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2005. 36(2):87-91

7. Güven G, ATAY E, Bozaykut A, Ceran Ö. Bir olgu sunumu: Cerebro-facio-skeletal sendrom. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004. 35(4): 215-216

8. Bozaykut A. İpek İÖ, Akyıldız B, Bolu S, ATAY E. Yenidoğan döneminde görülen bir tuberoskleroz olgusu. Ege pediatri Bülteni. 2003. 10(3): 147-50

9. Yılmaz Y, Şener B, Şahsuvaroğlu H, ATAY E, İnalhan M, İnan S. Febrile seizures: Clinical features of 96patients. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2002. 33(1): 27-29

10. İpek İÖ, Bozaykut A, Erkum T, ATAY E. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Serebrokostomandibuler sendrom: Olgu sunumu. Zeynep Kamil Hastanesi. 2002. 33(2): 30-32

11. Bozaykut A, Karaman S, Seren L, Atay Z, ATAY E, İpek İÖ. Kliniğimizde izlenen infantil hipertrofik pilor stenozlu olan çocukların retrospektif analizi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2002. 42(1): 31-33

12. Bozaykut A, ATAY E, İpek İÖ, Atay Z, Uygur N, Gülsever N. Joubert sendromlu bir yenidoğan. Göztepe Tıp Dergisi. 2002. 17: 245-46

13. İnalhan M, ATAY E, Atay Z, İnan S. Pnömoni nedeni ile getirilen bir hastada trikuspid valv endokarditi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2002. 45(3): 256-258.

14. Bozaykut A, Karaman S, Seren L, Uygur N, İpek İÖ, ATAY E. Konjenital faktör X eksikliği: Olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. 2002.37: 55-56

15. Yazgan Z, Aktürk Z, Akın M, ATAY E. Asemptomatik çocuklarda boğaz örneklerinden izole edilen hemolitik streptokoklarda antibiyotik direncinin araştırılması.Türk Pediatri Arşivi. 2001; 36: 102-105

16. Doğan H, Akın M, Aktürk Z, Sak E, ATAY E, Say A. Sağlıklı çocuklarda Pre-S antijeni içeren ve içermeyen iki hepatit B aşısının etkinliklerinin karşılaştırılması. Yeni Tıp Dergisi. 1999. 16(3): 146-147

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


1. ATAY E, Demirdöven M, Karadeniz L, Güven Ş, Kaya E, Ovalı F. Kapiller hemanjiomatoziste pulmoner tutulum: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

2. Karadeniz L, Güven Ş, ATAY E, Demirdöven M, Ovalı F. Resüsitasyona yanıtsız bir yenidoğan : Kongenital bilateral diyafragmatik defekt ve multipl kongenital anomaly. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

3. Demirdöven M, Karadeniz L, ATAY E, Uyur E, Ovalı F. Diyabetik anne çocuklarında görülen nadir anomaliler: İki olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

4. Demirdöven M, ATAY E, Karadeniz L, Şeşeoğulları Y, Ovalı F. Familyal multipl pterygium sendromu: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

5. Demirdöven M, Karadeniz L, ATAY E, Uyur E, Ovalı F. Olgu sunumu. Sirenomeli. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

6. Şeşeoğulları Y, ATAY E, Demirdöven M, Karadeniz L, Güven Ş, Ovalı F. Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhaler prostasiklin kullanımı: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

7. ATAY E, Demirdöven M, Karadeniz L, Güven Ş, Ovalı F. Bart sendrom: Olgu sunumu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

8. ATAY E, Karadeniz L, Demirdöven M, Güven Ş, Güven ŞB, Ovalı F. Harlequin iktiyozli bir yenidoğan olgusu. 15.Ulusal Neonataloji Kongresi. 2007.

9. ATAY E, Karadeniz L, Güven G, Gebeşçe A, Ovalı F. Popliteal pterygium sendromlu bir yenidoğan olgusu.14. Ulusal Neonataloji Kongresi. 12-16 Nisan, Antalya. S.338. 2006

10. Gebeşçe A, Karadeniz L, ATAY E, Güven G, Ovalı F. Walker Warbug sendromlu bir aile. 14. Ulusal Neonataloji Kongresi

11. Güven G, Karadeniz L, ATAY E, Gebeşçe A, Ovalı F. Robinow sendromu. 14. Ulusal Neonataloji Kongresi

12. Sezer RG, İpek İÖ, Bozaykut A, ATAY E, Ünver O. Febril konvülsiyonda serum çinko düzeyleri. Çocuk Dergisi 27. Pediatri Günleri. 2005

13. İpek İÖ, Bozaykut A, Seren LP, ATAY E, Ünver O. Süt çocukluğu çağında favizm. Çocuk Dergisi 27.Pediatri Günleri. 2005

14. ATAY E, İpek İÖ, İsal Ö, Bozaykut A. Down sendromu ve kolelitiazis birlikteliği: Olgu sunumu. Çocuk Dergisi 27. Pediatri Günleri. 2005

15. Seren LP, Güven G, ATAY E, Bozaykut A. Yenidoğan döneminde grup A beta hemolitik streptokok sepsisi. 13. Ulusal Neonataloji Kongresi. 2005.

16. Seren LP, Bozaykut A, Seren LP, ATAY E. Cerebro-oculo-facio-skeletal sendrom: Olgu sunumu. Çocuk Dergisi 27. Pediatri Günleri. 2005

17. Bozaykut A, ATAY E, Güven G, Sezer RG, Ünsür E. G6PD eksikliğine bağlı bir Kernicterus.40. Türk pediatri Kongresi. 2004

18. ATAY E, Bozaykut A, Sezer RG, İpek İÖ, Güven G. Klippel Treneunay Weber sendromu. Vaka sunumu. 40. Türk pediatri Kongresi. 2004.

19. Bozaykut A, İpek İÖ, Erkum T, ATAY E. Serebro kostomandibuler sendrom: Olgu sunumu. 24. Pediatri Günleri. 15-18 nisan, İstanbul. S.36. 2002

20. İnalhan M, Temel Ö, Özahi İ, Bozaykut A, Ceran Ö, ATAY E, İnan S. Çocukluk döneminde B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemiler. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran, İstanbul. 2000

21. Yıldız F, Güven F, Yüzkollar E, Karadeniz L, Erbil N, ATAY E, Uluhan R, Say A. Hepatit B immunizasyonuna term ve preterm bebeklerin cevapları. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran, İstanbul. 2000

22. Bozaykut A, İpek İÖ, ATAY E, Karaman S, Atay Z, Akyıldız B, Seren PL. Transvers sinüs trombozu: Olgu sunumu. 45.Milli Pediatri Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim, Erzurum. 2001

23. İpek İÖ, Bozaykut A, ATAY E: Toplumsal bir sorun : Terk edilen bebekler. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 29 Mayıs-2 Haziran, İstanbul. 2000

24. Özahi İÖ, İnalhan M, ATAY E, Ceran Ö, Bozaykut A, İnan S. Psödohipoaldosteronizm ( İki olgu nedeniyle). 44. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Eylül, Bursa. 2000

25. Bozaykut A, ATAY E, İpek İÖ, Dursun E, Seren LP. Konjenital Nefrotik Sendromlu bir vakada Klebsiella sepsisi. 23. Pediatri Günleri. 10-13 Nisan, İstanbul. S. 323. 2001