Yrd. Doç. Dr. Esra ACAREL

Nöroloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
İstanbul , Türkiye , 1973
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2011-Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ - İstanbul
Nöroloji Uzmanı
2010
ÖZEL MEDİCİNE HOSPİTAL ASYA HASTANESİ - İstanbul
Nöroloji Uzmanı
2008-2010
ÖZEL NENE HATUN HASTANESİ - İstanbul
Nöroloji Uzmanı
2007-2008
ÖZEL MEDİCAL PARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ
Nöroloji Uzmanı
2003-2007
BAKIRKÖY MAZHAR OSMAN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
Nöroloji Uzmanı
1997-2003
BAKIRKÖY MAZHAR OSMAN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
Nöroloji Asistanlığı
1991-1997
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıp Eğitimi
1985-1991
ÖZEL KÜLTÜR LİSES
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, NOBİVA
- Epilepsi 2003;9(2):77-82 Üç Olguda Yavaş dalga Uykusu Sırasında Elektriksel Status Epileptikus
- Demans Dergisi 2002; 2; 27-31 HIV Negatif Nörosifiliz Olgu Sunumu
- Düşünen Adam; 2002, 15(3):187-192 İskemik Strok Vakalarında Oral Antikoagülan Kullanım Endikasyonlarının Değerlendirilmesi
- Türk Kardioloji Derneği ARŞ 2009; 37(1):48-50 Koroner Arterleri Normal Olan Genç Bir Erkekte Disülfiram-Alkol Etkileşimi ile İlişkili Akut Miyokard İnfarktüsü

Kitaplar
Nöropsikiatri (Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönü)Doç.Dr.Dursun Kırbaş, Kranioserebral Travma ve Psikiatrik Boyutu adlı bölüm yazımı

Tecrübe Alanı
Demans, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Epilepsi, Uyku Bozuklukları