Op. Dr. Fügen SİPAHİ ÇANKAYA

Genel Cerrahi

...
Doğum Yeri, Tarihi
İstanbul , Türkiye , 1973
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2002 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Genel Cerrahi Uzmanı
2001 - 2002
OKMEYDANI MEMORİAL HASTANESİ
İstanbul
Acil Birimi
1997 - 2001
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Genel Cerrahi A.B.D. Araştırma Görevlisi
1990 - 1996
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
-2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 Gastaroenteroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
- 2007 Amerikan Cerrahi Koleji Türkiye Toplantısı
- 2002 - 2005 - 2009 Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
1. Türk tabipler birliği
2. Türk Acil ve Travma Cerrahisi Derneği
3. Türk Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Derneği