Uzm. Dr. Hale Handan SARIKAYA

Dahiliye

...
Doğum Yeri, Tarihi
İstanbul , Türkiye , 1973
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce, Fransızca
2007 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
İç Hastalıkları Uzmanı
2004 - 2007
ÖZEL MALTEPE BÖLGE HASTANES
İstanbul
İç Hastalıkları Uzmanı
2002
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
İstanbul
Enfeksiyon Hastalıkları
2001 - 2002
SİYAMİ ERSEK HASTAMESİ
İstanbul
Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi
1994 - 2004
PTT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul
2004
PTT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İstanbul
Doktora
1998
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
2003 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Diyabet Kursu
2004 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kursu
2006 18.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Eğitim Kursu
2009 DM tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar eğitim kursu
2010 TİHUD 4. Ulusal İç Hastalıkları Güncelleme Kursu


1. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri :
- 7-8 Mayıs 1998 Çocuk ve Erişkinde Bağışıklama Sempozyumu
- 8-9 Haziran 1998 Yaz İshalleri-Besin Zehirlenmeleri Sempozyumu
- 15 Ekim 1999 Tiroid Hastalıkları Sempozyumu
- 28-29 Mart 2002 İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu
- 9 Ocak 2003 Diyabet ve Tedavisi Mezuniyet Sonrası Kursu
- 13 Mart 2003 Obezite ve Metabolik Sendrom – Tıbbi Etik Sempozyumu
- 17-18 Nisan 2003 Romatolojik Hastalıklar Sempozyumu
2. 27 Şubat 2000 Dördüncü Uluslararası Akademik Kardiyoloji Kolokyumu
3. 13 Haziran 2000 12.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi
4. 15-16 Eylül 2000 Koroner Ateroskleroz ve Hipertansiyon Toplantısı
5. 27-28 Ocak 2001 Kardiyovasküler Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler Toplantısı
6. 31 Mart 2001 Beşinci Uluslararası Akademik Kardiyoloji Kolokyumu
7. 16 Haziran 2001 Hepatobiliyer Hastalıklarda Safra Asitlerinin Kullanımı
8. 26-30 Eylül 2001 3.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
9. 25-27 Haziran 2002 Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri “Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”
10. 17-21 Eylül 2002 Türk Nefroloji Derneği “19.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi”
11. 25-29 Eylül 2002 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
12. 16-20 Eylül 2005 7.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
13. 13-17 Eylül 2006 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14. 10-12 Mart 2006 Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme
15. 5-7 Kasım 2006 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi
16. 23-25 Şubat 2007 3. PGR sempozyumu
17. 09-11 Mart 2007 Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme
18. 23-26 Mayıs 2007 6.Avrupa İç Hastalıkları Kongresi (Lizbon-Portekiz)
19. 15-19 Ekim 2008 10. Ulusal İç hastalıkları Kongresi
20. 27-20 Mayıs 2009 8. Avrupa İç Hastalıkları Kongresi(İstanbul)
21. 13-15 Mayıs 2010 9. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
1. İstanbul Tabip Odası
2. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
(Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-,
uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar
veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel
toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar)

• 2004 - Hemodiyaliz hastalarında 99m-Tc MDP’lı tüm vücut sintigrafisi ile kardiyak kalsifikasyon taraması(Uzmanlık Tezi)