Doç. Dr. İlhan KARABEKİR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

...
Doğum Yeri, Tarihi
Amasya , Türkiye , 1959
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2006 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
18 YIL
TSK HASTANELERİNDE UZMAN DOKTOR, YRD.DOÇ. VE DOÇ. DOKTO
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
1997 - 2002
GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ
İstanbul
Doçent Doktor
1989
GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ
İstanbul
Uzman Doktor
1982
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TIP FAKÜLTESİ
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1993
Doçentlik Tarihi : 1997
1. XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi. 6-11 Eylül 1987 Bursa.
2. XV. Ulusal Rehabilitasyon ve I. Uluslar arası İstanbul Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mayıs 1995 İstanbul.
3. 8 th Mediterranean Congress. Of Rheumatology İstanbul. 24-26 Haziran 1996 İstanbul.
4. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 15-18 Mayıs 1999 Ankara.
5. Spinal Kord Yaralanmalarında Medikal sorunlar ve Rehabilitasyon “Tetraplejiklerde Medikal Rehabilitasyon” Konulu Toplantı. Cerrahpaşa/25.6.1998
6. XXVI th. European symposium on calcified tissues Maastricht / Holland. 7-11 Mayıs 1999 Hollanda.
7. XVII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi . 16-21 Mayıs 1999 Antalya.
8. XVII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi . 12-17 Mayıs 2001 Antalya.
9. 2 nd. World Congress of World institate of pain. 27-30 Haziran 2001 İstanbul.
10. 4. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu. 18-21 Mart 2010 Antalya.
11. 4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan Antalya.
12. Ağrı ve İnflamasyon Yönetiminde Sıra Süreklilikte Toplantısı. 1-3 Ekim 2010 Kıbrıs.

1. Romatizma Savaş ve Araştırma Derneği
2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
3. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
1. Ertürk M, Aydilek R, Bulut AR, KARABEKİR İ, Ercan S: Ankilozan Spondilitin Akciğer Komplikasyonları (Bir akciğer fibrozisi nedeni ile) Taksim Hastanesi Tıp Bülteni, XX(1-2): 27-29, 1990

2. Demirtürk L, Hülagü S, KARABEKİR İ, Gül S, Çankır Z, Altın M, Ertürk M: Non Steroid Anti-Enflamatuvar İlaç Kullanan Hastalarda Misoprostol’ün Yeri. Gastroenteroloji. 5(3): 364-368, 1994

3. Toy B, Gül S, Danacı M, KARABEKİR İ, Başak M, Gözaydın M: İnflamatuar Eklem Hastalıklarında, Effüzyonlu Artitle Akut Faz Reaktanları ve Bazı Seroimmunolojik Parametreler Arasındali İlişki. Klinik Bilimler,1 (10): 181-185,1995

4. Ertürk M, KARABEKİR İ,Dnacı M: Romatoid Artritte Ayırıcı Tanı. Sendrom,8(3): 24-31, 1996

5. Erdem S, Kayalıoğlu M, KARABEKİR İ, Arpacıoğlu MÖ, Kızılkaya E, Karslı F: Refleks Sempatik Distrofi Sendromunun 3-Fazlı Kemik Sintigrafisinde izlenen Farklı Sintigrafik Paternlerinin Analizi. Nükleer Tıp TJMN,5(3): 147-151, 1996

6. Gürbüz AK, Demirtürk L, Hülagü S, KARABEKİR İ, Gül S, Danacı M, Sayan Ö, Özel M, Baloğlu H:Helikobakter Pilori Enfeksiyonu Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Oluşturduğu Akut Dönem Gastrik Hasarı Artırmaz. Endoskopi 1: 29-32, 1996

7. KARABEKİR İ, Mert G, Kıralp MZ, Göktepe S, Ertürk M:Lomber Apofizer Artroz Olgularında Paraartiküler İnfiltrasyonlar ile Fizik Tedavinin Karşılanması. Romatoloji&Tıbbi Rehabilitasyon, 8(1):34-39,1997

8. KARABEKİR İ, Toğrol E, Saraçoğlu M, Gültekin Y, Ünlü Ü, Ertürk M, Akyatan N: Ankilozan Spondilit ve Kuada Ekina Sendromu olan Bir Olgu Sunumu: Klinik ve Laboratuvar Değerlendirme ile Bulbokavernöz, Refleks incelemesinin tanıda Önemi. Romatoloji & Tıbbi Rehabilitasyon, 8(1): 59-62,1997

9. Alaca R, KARABEKİR İ, Tosun E, Ertürk M, Okronotik Antropatili Bir Olgi Sunumu. Romatizma Dergisi, 12(1): 71-76, 1997

10. KARABEKİR İ, Arpacıoğlu MÖ, Sarıoğlu A, Ertürk M: Osteaporoza Bağlı Kalça Kırığı Olan Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(2): 82-85, 1997

11. Toğrol E, KARABEKİR İ, Saraçoğlu M, Cingözbay Y, Akyatan N, Ertürk M: Emery Dreifuss Sendromu: Vaka Takdimi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(1): 42-46, 1997

12. KARABEKİR İ, Ertürk M,: Ankilozan Spondilitte Ayırıcı tanının Önemi. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 10(4): 78-86, 1998

13. KARABEKİR İ, Göktepe S, Ertürk M: Spastisite ve Tedavisi. Hipokrat-Lokomotor Dergisi, 1(1): 15-24, 1997

14. KARABEKİR İ, Göktepe S, Ertürk M: Botulinum Toksininin Tedavide Kullanımı. . Hipokrat-Lokomotor Dergisi, 1(1): 25-27, 1997

15. KARABEKİR İ, Güvenol K, Top H, Ünsal AS, Demireli S, Tevekkel S: Sağlıklı Genç Erkeklerde Spinal Mobilite Ölçümleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(2): 90-93, 1997

16. KARABEKİR İ, Saraçoğlu M, Gültekin Y, Toğrol E, Akyatan N: Karpal Tünel Sendromunda Fizik Tedavi Etkinliğinin Elektrofizyolojik izlemi: Ön Çalışma Sonuçları. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Dergisi, 23(4): 183-187, 1997

17. KARABEKİR İ, Arpacıoğlu M, Ertürk M: Spondiloepifizyal Displazi Tardalı Bir Olgu
Sunumu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Dergisi, 23(4): 192-196, 1997

18. Basekim CÇ, KARABEKİR İ, Özgüven M.A, Kızılkaya E, Karslı A.F: Üst Ekstremite Yerleşimli bir Meloresostozsin Olgusu. Bilgisayarlı Tomografi Bültemi Cilt 5. Sayı 2.107 1999

19. Dursun H, Taşaynatan M.A, KARABEKİR İ, Servet E: Yumruk El Sendromu: İki Olgu Sunumu FTR Dergisi Cilt 47 Sayı No: 1 Ocak-Şubat 2001

20. Göktepe S, KARABEKİR İ, Alaca R, Güven Z, Ertüek M: İnme Sonrası Üst Ekstremite Spastisitesinin Botulinum Toksin Ejeksiyonu ile Tedavisi. Romotoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi Cilt 12 Sayı: 3 2001 191-196

BİLDİRİLER1. Ertürk M, Bulut AR, Karabekir İ, Ercan S, Oktay A : Mikrokristalin Artritleri, XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 6-11 Eylül 1987 Bursa.

2. Ertürk M, Bulut AR, Karabekir İ, Ercan S, Oktay A : Psöriatik Artrit, XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 6-11 Eylül 1987 Bursa.

3. Ertürk M, Aydilek R, Bulut AR, Karabekir İ, Ercan S, Oktay A : Ankilozan Spondilitin Eklem dışı lezyonları, XI. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 6-11 Eylül 1987 Bursa.

4. Alaca R, Karabekir İ, Tosun E, Ertürk M : Spondilartropatilerde Yeni Klasifikasyon Kriterlerinin Değeri, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul.

5. Ertürk M, Karademir S, Karabekir İ, Göktepe S : Algodistrofilerin Tedavisinde Kalsitoninle Ortaklaştırılmış Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonunun Değeri, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul.

6. Karabekir İ, Dumanhan A, Kıralp MZ, Ertürk M : Postmenopozal Osteoporozun Rehabilitasyonu, Östrojen ve Kalsitoninlerin Tedavisindeki Yeri ,XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul.

7. Karabekir İ, Mert G, Kıralp MZ, Göktepe S, Ertürk M : Lomber Apofizer Artroz Olgularında Paraartiküler İnfiltrasyonlar ile Fizik Tedavinin Karşılaştırılması, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul.

8. Saraçoğlu M, Karabekir İ, Gürtekin Y, Ünlü Ü, Erürk M, Akyatan N : Ankilozan Spondilitte Kauda Ekina sendromu : Klinik ve Labaratuar değerlendirme ile Bulbokavarnöz Refleks incelemesinin Tanıda önemi, XV. Ulusal Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Kongresi 27-31.5.1995 İstanbul.

9. Gürbüz AK, Hülagü S, Demirtürk L, Karabekir İ, Gül S, Sayan Ö, Danacı M : Helicobacter pylori infection Does not Accentuate the Acute NSAİDS-İnduced Gastric Damage . 4 th. United European Gastroentrology Week 17-21 September 1995 Berlin.

10. Erdem S, Karabekir İ, Arpacıoğlu Ö, Argon M, Kızılkaya E, Karslı F : Scintigraphic Patterns of the Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrom of The Hand and Foot, European Journal of Nuclear Medicine, 23.9.1996 Kopenhagen.

11. Karabekir İ, Kıralp MZ, Göktepe S, Ertürk M : Comparison Of The Effectiveness Of Diadynamic and Interferatial Currents in the Treatment of the Mechanical Low Back Pain. 8 th Mediterranean Congress of Rheumantology, 24-26 June 1996 Istanbuk-Turkey.

12. Göktepe S, Karabekir İ, Ertürk M : İnmeli Hastalarda Spastisitenin Botulinum Toksin Enjeksiyonu ile Tedavisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

15-18 Mayıs 1997 Ankara.

KİTAP BÖLÜMÜ


1. T.C Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı, “Fonksiyonel Değerlendirme”, sayfa 387-393.

2. T.C Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı, “Kardiyak Rehabilitasyon”, sayfa 565-572.

3. T.C Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı, “Pulmoner Rehabilitasyon”, sayfa 573-578.