Yrd. Doç. Dr. İnci BALTEPE ALTIOK

Radyoloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
İstanbul , Türkiye , 1972
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2002 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Radyoloji Uzmanı
1996 - 2000
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Radyoloji Uzmanı
1989 - 1996
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTES
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
1. İstanbul Meme Kanseri Konferansı 2006
2. Teaching Course In Mammography(Tabar) 2006
3. Türk Radyoloji Kongresi 2000
4. II Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu 2002
5. VI. International Congress of the Mediterranean and African Society of Ultrasound(MASU)1998.
1.Türk Radyoloji Derneği
(Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslar arası bilimsel toplantılarda
sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar)

-Ekstrakranyal karotis arter darlığının BTA ile değerlendirilmesi, Damar Cerrahisi Dergisi.