Doç. Dr. Mustafa ELİAÇIK

Göz

...
Doğum Yeri, Tarihi
Konya , Türkiye , 1976
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce, Almanca
2008 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Göz Hastalıkları Uzmanı
2006 - 2008
ÖZEL NİSA HASTANESİ
İstanbul
Göz Hastalıkları Uzmanı
2005 - 2006
ŞADİYE HATUN TIP MERKEZİ
İstanbul
Göz Hastalıkları Uzmanı
2010
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul
Yardımcı Doçent
2000 - 2005
BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
İstanbul
Göz Hastalıkları Uzmanlığı
1994 - 2000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
1. Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2001 İzmir
2. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2002 Ankara
3. TOD 16. Yaz Sempozyumu “Pediatrik Kataraktlar” 2003 İzmir
4. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2003 İstanbul
5. TOD Glokom Birimi Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, 2003 İstanbul
6. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2004 Antalya
7. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2005 Antalya
8. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2006 Antalya
9. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2007 Antalya
1. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
2. Türkiye Cumhuriyetler Oftalmoloji Derneği (TCOD)

A. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


A1. M. ELİAÇIK, S.Akar, B. Yılmaz, B. Gökyiğit, Ö. F. Yılmaz. A New Scoring Method For LEES CARDS. 29 European Strabismological Association Meeting , June 2004: 251-255.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


B1. C. Öztürker, M. H. Eren, A. İnal, M. Altunsoy, M. ELİAÇIK, Olcay Yalçın, A. Başoğlu, Ö. F. Yılmaz. Allerjik Konjonktivit Tedavisinde %0,1 Olopatadine ve %0,5 Ketorolak Trometamin Kullanımının Karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi, Eylül 2004: 19: 148-151.

B2. C. Öztürker, Olcay Yalçın, M. Altunsoy, M. ELİAÇIK, A. Başoğlu, A. Ardagil, Ş. Bayraktar, Ö. F. Yılmaz. Dört Farklı Göziçi Lensinin Biyometri Sonuçları Açısından Karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi, Aralık 2004: 19: 225-227

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmayı Bekleyen Eserler


C1. M.ELİAÇIK, İ. Koçak, S.Bozkurt Keratokonus Vakalarında Radiyel Keratotomi Sonuçlarımız Medipol Hastanesi Göz Kliniği 2010 (Basım aşamasınsda)

C2. M.ELİAÇIK, İ. Koçak, S.Bozkurt Epiretinal Membranlarda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Medipol Hastanesi Göz Kliniği 2010(Basım aşamasında)

C3. M.ELİAÇIK, S.Bozkurt Pellüsid Marjinal Dejenerasyonlu Olgula Radiyel Keratotomi Uygulanması (Vaka Sunumu) Medipol Hastanesi Göz Kliniği 2010(Basım aşamasında)

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


D1. M. ELİAÇIK, Ş. Bayraktar, M. H. Eren, E. Yaman, H.Sivrikaya, Ö. F. Yılmaz. Konjunktival Skuamoz Hücreli Karsinomada Mitomisin-C Uygulaması- Olgu Sunumu. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir, Türkiye, sf 129-130

D2. M. ELİAÇIK, C. Öztürker, H. Eren, Ş. Bayraktar, Ö. Faruk Yılmaz. Yetersiz Filtrasyon Gösteren Bleblerde 5-FU İnjeksiyonu. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara, Türkiye, sf 88

D3. C. Öztürker, Ş. Bayraktar, H. Sivrikaya, M. ELİAÇIK, H. Eren, Ö. F. Yılmaz. Ahmed Glokom Valvi İmplantasyonu: 1 Yıllık Sonuçlarımız. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara, Türkiye, sf 197 .

D4. M.ELİAÇIK, S. Akar, B. Gökyiğit, K. Gök, Ö. F. Yılmaz Lees Kartları İçin Skorlama Metodu. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul, Türkiye, sf 109

D5. M. ELİAÇIK, V. Kaya, , Ö. F. Yılmaz. Pseudoexfoliasyonu Olan Hastada 2mm kesiden
ring ve katlanabilir göz içi lensi uygulaması. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul, Türkiye, sf 293 .

D6. M. ELİAÇIK, Ş. Bayraktar, A. Başoğlu, C. Öztürker, V. Kaya, Ö. F. Yılmaz. Farklı Kesilerden Antimetabolit Kullanmadan Yapılan Kombine Fako+Trabekülektomi: Uzun Dönem Sonuçları. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya Türkiye, sf 172 .

D7. A. Öztürk, K. Gök, B. Gökyiğit, S. Akar, M. ELİAÇIK, M. Beyazal, Ö. F. Yılmaz. Kırk Yaş Üstü Ekzotropya Olgularında Demografik Özellikler ve Cerrahi Yaklaşım Prensipleri. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya, Türkiye, sf 108

D8. A. Öztürk, Ş. Bayraktar, H. Eren, M. Altunsoy, M. ELİAÇIK, T. Aydemir, Y. Küçüksümer, Ö. F. Yılmaz. Neovasküler Glokomda Aynı Seansda Ahmed Glokom Valvi ve Ekvatoriyal Kriyoterapi Uygulaması. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya, Türkiye, sf 185.

D9. M.ELİAÇIK Katarakt cerrahisi sırasında ön kamaraya enoksaparin uygulanmasının inflamasyon üzerine etkisinin incelenmesi TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , 28 Ekim 01 Kasım 2006 Antalya, Türkiye sf 257.