Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ

Gastroenteroloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
Tarsus , Türkiye , 1972
Bildiği Yabancı Diller
E-Posta Adresi
2013 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
Gastroenteroloji Uzmanı
İstanbul
2012 - 2013
ÖZEL HOSPİTALİUM ÇAMLICA HASTANESİ
Gastroenteroloji Uzmanı
İstanbul
2011 - 2012
ÖZEL HİSAR INTERCONTIENTAL HOSPITAL
Gastroenteroloji Uzmanı
İstanbul
2010 - 2011
ÖZEL YUNUS EMRE HASTANESİ
Gastroenteroloji Uzmanı
İstanbul
2007 - 2010
ÖZEL MAREMAR TIP FAKÜLTESİ
Gastroenteroloji Uzmanı
Kahramanmaraş
2005 - 2007
KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
Gastroenteroloji Uzmanı
Kahramanmaraş
2002 - 2005
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GASTROENTEROLOJİ / Öğretim Görevlisi
Ankara
2001 - 2002
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE KLİNİĞİ
Uzman Doktor
Ankara
1995 - 2001
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
Araştırma Görevlisi
Adana
1994 - 1995
ÇİLİMLİ DİKMELİ SAĞLIK OCAĞI
Pratisyen Hekim
Düzce
2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Gastroenteroloji Kliniği / Doçentlik Sınavı
Ankara
2005
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Yan Dal Uzmanlığı (Gastroenteroloji)
Ankara
2001
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Uzmanlık Eğitimi (İç Hastalıkları)
Adana
1994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi
İstanbul
ÖDÜLLER

20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası En iyi proje ödülü (Birincilik) (Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Anjiotensin Converting Enzim (ACE) Gen Polimorfizminin Klinik ve Histopatolojik Bulgularla İlişkisi) İzmir, 2003.

TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI
Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Kemik Mineral Dansitesi

YAN DAL UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI
Sirozlu Hastalarda Otonom Nöropati Varlığının Renal Kan Akımı Üzerindeki Etkisi

- Türk Gastroenteroloji Derneği
- Türk Tabibler Birliği