Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN

Ortopedi ve Travmatoloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
Milas , Türkiye , 1975
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2011 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2009 - 2011
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor
2006 - 2009
ÖZEL KARATEKİN HASTANESİ
İstanbul
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2005 - 2006
ETİMESGUT ASKER HASTANESİ
Ankara
Tabip Asteğmen
2005
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
Hakkari
Başhekim
2005
YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
Hakkari
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman
2004 - 2005
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ankara
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman
2000 - 2004
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ankara
Asistan Doktor
2004
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ankara
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi
1998
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Eğitimi
1. 10.Congress of the Turkısh Society of sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery
2. 5.Ayak ve ayak bileği cerrahisi kursu
3. 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi
4. AO Trauma course principles in operative fracture management
5. State of the art kene arthroplasty meeting
6. 21. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi
7. 9. Congress of the Turkısh Society of sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery
8. EFORT IC Course Total Hip Replacement in Developmental Dysplasia of the Hip
9. Kalça, Diz ve Ayak bileği Protezleri
10. 6. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi
11. 8. Regional forum on postmenauposal health
12. 20. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi
13. Sağlık Kuruluşlarında Performans Yönetimi
14. Sağlıkta dönüşüm programı yönetici eğitimi
15. 7.Congress of the Turkısh Society of sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery
16. Yaz Okulu/Ort ve Trav Gelişmeler
17. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi
18. Bilgi Yenileme Kursu
19. 17. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi
20. Pediatrik Ortopedi Kursu
21. Diz ve Kalça Cerrahisi Deneyimleri
1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
2. İstanbul Tabip Odası

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan MakalelerA1. ŞAHİN M, Taşbaş BA, Dağlar B, Bayrakcı K, Savaş M, Günel U. ‘’Colles Kırıklarında Alçı Tipinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Redüksiyon Üzerine Etkisi’’ Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(1):30-34
A2. Taşbaş, BA., Dağlar, B., Bayrakcı, K., Delialioğlu, MÖ., ŞAHİN, M., Günel, U., “Do Hand Surgeons Take a Risk By Using X-Ray Screening?”, Artroplasti-Artroskopik Cerrahi Dergisi Vol.15 No.3 (152 – 154) 2004
A3. Hakan Gündeş, MUSTAFA SAHİN, Tugrul Alici Unicameral bone cyst of the lunate in an adult:case report Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2010, 5:79 http://www.josr-online.com/content/5/1/79

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan MakalelerB1. Dağlar B, Taşbaş BA, Bayrakcı K, ŞAHİN M, Gürkan Nİ, Günel U. ‘’Traumatic İnferior Dislocation of Proksimal Tibiofibular Joint: Report of an Unclassified Type and New Classificiation of Proksimal Tibiofibular Joint Instabilities’’ İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2, 109-113 (2002)
B2. Dağlar B, Taşbaş BA, Bayrakcı K, ŞAHİN M, Delialioğlu ÖM, Günel U.’’ İnferior Pubic Ramusta İntraosseos Lipom’’ Yeni Tıp Dergisi 6, 334-336 (2003)
B3. Taşbaş BA, Bayrakcı K, Dağlar B, Delialioğlu ÖM, ŞAHİN M, Günel U. ‘’Beşinci Metakarp Boyun Kırıklarında onservatif Tedavi Sınırımız Ne Olmalı?’’ İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 4, 219-222 (2003)

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan BildirilerC1. Günel, U., Bayrakcı, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., Gürkan, İ., ŞAHİN, M., “Multipl Travmalı Hastalarda Prognozu ve Toplam Tedavi Harcamalarını Etkileyen Faktörler”, XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 117, Antalya, 2001.
C2. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Ağar, M., Günel, U., “Kubitus Varus Deformitesiyle İyileşmiş Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Omuz Posterior İnstabilitesi”, II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 19, İzmir, 2002.
C3. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Delialioğlu, ÖM., Günel U., “Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Antegrad ve Retrograd İntramedüller Kilitli Çivi Uygulamalarında Kalça ve Diz Çevresi Kas Güçlerinin İzokinetik Değerlendirilmesi”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 109-110, İstanbul, 2003.
C4. ŞAHİN, M., Dağlar, B., Bayrakcı, K., Taşbaş, BA., Delialioğlu, ÖM., Ağar, M., Günel, U., “Osteoporotik Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavisinde Kısa veya Uzun Kol Alçılamanın Ön Kol Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi”, I. Osteoporoz, Osteoartrit Kongresi, Artroskopi-Artroplastik Cerrahi Dergisi 3, 199, Antalya, 2003
C5. Delialioğlu, ÖM., Taşbaş, BA., Bayrakcı, K., Dağlar, B., ŞAHİN M, Ünsal. B.; Günel, U., “Torsional Deformity and foot Progression Angle Following Paediatric Femoral Shaft Fractures’ European Paediatric Orthopaedic Society Hip İn Cerebral Palsy Palma de Mallorca 2005
C6. Uzun, M; ŞAHİN M, Kurtgöz B, Özer RÖ, Emre TY. ‘’Legg-Calve-Perthes hastalığı sonrası gelişen femur başi osteokondritis dissekansın mozaikplasti ile tedavisi: Olgu sunumu IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 259, Ankara, 2007
C7. Alıcı T, ŞAHİN M, Çubuk R, TaSalı N. Menisküs yırtığı oluşumunda posterior eğimin katkısı var mı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 30, Çesme, 2009
C8. Alıcı T, ŞAHİN M, Gündeş H. Parsiyel kalça protezinde kullanılan başlarda türkiye ortalaması XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009
C9. Alıcı T, ŞAHİN M, Şentürk S, Gündeş H. Humerus cisim kırıklarının tedavisinde uygulanan cerrahi tespit yöntemi ile oluşan komplikasyonların ilişkisini incelenmesi 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 24, Antalya, 2010
C10. ŞAHİN M, Alıcı T, Şentürk S, Gündeş H. Volar kilitli plak ile tedavi edilen distal radyum kırıklarında ameliyat öncesi ve sonrası radyolojik değerlendirme sonuçlarının karşilaştırılması 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 35, Antalya, 2010
C11. Gündeş H, Buluç L, ŞAHİN M, Alıcı T. Edinsel radyal club el: İnternal osteotomi ve ilizarov sirküler ekstern al fiksatör ile uzatma uzun dönem takip sonuçları 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 54, Antalya, 2010
C12. Gündeş H, Alıcı T, ŞAHİN M, Manğal F. Dijital sinir kökenli nöral fibrolipom: Nadir bir olgu ve kaynakçanın gözden geçirilmesi 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 57, Antalya, 2010
C13. Gündeş H, ŞAHİN M, Alıcı T. Manğal F. Ulnar taraflı el bilek ağrısı: ontrast madde uygulanmadan çekilen MR inceleme ve el bilek artroskopisi ile elde edilen sonuçların karşilaştırılması 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 63, Antalya, 2010
C14. Gündeş H, Buluç L, Tosun B, Alıcı T, ŞAHİN M. Proksimal sıra rezeksiyon artroplastisi(PSRA):36 hastada uzun dönem (ortalama 60 ay) takip sonuçları 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 93, Antalya, 2010

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan PosterlerD1. Daglar, B., Bayrakci, K., Tasbas, BA., Gurkan, I., SAHİN, M., Gunel, U., “The Healing Effect of TGF-Beta2 in Rabbit in Partial Achilles Tenatomy Model”, SICOT/SIROT XXII. World Congress, 573, San Diego, 2002
D2. Bayrakci, K., Daglar, B., Tasbas, BA., SAHİN, M., Gunel, U., “Thigh Abscess As a Late of Pott’s Disease”, VI. International Congress of Spinal Surgery, 199, Ankara, 2002.)
D3. SAHİN, M., Daglar, B., Tasbas, BA., Bayrakci, K., Delialioglu, MO., Gunel U., “The Effect of Pre-fracture Osteoporosis and Long or Short-Arm Casting on Bone Mineral Density (BMD) Changes in Conservative Treatment of the Distal Radius Fracture,” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference,Havana, 2004
D4. Delialioglu, MO, Tasbas, BA., Daglar, B., Bayrakci, K., SAHİN, M. Gunel U., “Is It Possible to Predict The Femoral Torsion Value By Using Gait Analysis Parameters?” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference, Havana, 2004.
D5. Daglar, B., Bayrakci, K., Tasbas, BA.; Ozdemir. GA., SAHİN, M. Gunel U., “Improper Use of Computerized Tomography (CT) At The Orthopaedic Emergency Aplications ın An Educational Instıtute” III. SICOT/SIROT Annual World International Conference, Havana, 2004.

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan PosterlerE1. Dağlar, B., Bayrakci, K., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Özdemir, G., Günel, U., “Aynı Taraf Kalça ve Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Tespit Kombinasyonlarının Sonuçlarının Karşilaştırılması”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 245, İstanbul, 2003
E2. Bayrakci, K., Dağlar, B., Taşbaş, BA., ŞAHİN, M., Ağar, M., Günel, U., “Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavisinde Kısa Veya Uzun Kol Alçılamanın Önkol Kemik Dansitesi ve Redüksiyon Kayıpları Üzerine Etkisi”, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 123, İstanbul, 2003.
E3. ŞAHİN M, Alıcı T. Kadınlarda falangial radyografik absorbsiyometri yöntemi ile ölçüm ve sonuçları XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009
E4. ŞAHİN M, Alıcı T. Baker kisti ponksiyonuna bağlı tibial sinir hasarı olgu sunumu XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009
E5. ŞAHİN M, Alıcı T. Preoperatif diz MRG peroperatif karşilaşilan diz eklem içi patolojilerini doğru gösteriyor mu? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 62, Çesme, 2009
E6. Gündeş H, ŞAHİN M, Alıcı T. Manğal F. Lunatum yerleşimli unikameral kemik kisti. 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 104, Antalya, 2010
E7. Alıcı T, ŞAHİN M, Manğal F, Gündeş H. Ön kol yerleşimli dev epiderm al kist: Olgu sunumu. 12. Ulusal el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, 116, Antalya, 2010
E8. Çınar N, Şahin Ş, ŞAHİN M, Uraz M, Karşıdağ S. Proksimal Femur Kırığı Olgularında Nörolojik Hastalıklar: Stroke İlk Sırada 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 134, Antalya, 2010

F. Kitaplar-ÇevirilerF1. Miller’in Ortopedi Kitabı: Pediatrik Travma Sayfa: 569-587