Uzm. Dr. Neslihan İÇTEN TÜREDİ

Radyoloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
İstanbul , Türkiye , 1974
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2005 -
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
Radyoloji Uzmanı
İstanbul

2004
KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Radyasyon Onkolojisi Rotasyonu Radyoloji Uzmanı
İstanbul

2004
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Nükleer Tıp ABD Rotasyonu Radyoloji Uzmanı
İstanbul

2000 - 2005
HAYDARPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
Radyoloji Uzmanı
İstanbul

1997 - 2000
YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Radyoloji Uzmanı
İstanbul
2005
HAYDARPAŞA EĞİTİM VE AFRAŞTIRMA HASTANESİ
Radyoloji Uzmanı

1997
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıp Eğitimi
1. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, 5-9 Haziran 1999, Çırağan Sarayı/İSTANBUL


2. Göğüs Hastalıkları Ulusal Kongresi 2000 Antalya


3. 23.Ulusal Radyoloji Kongresi 2002 Antalya


4. Nöroradyoloji MR kursu 2003 Ankara


5. 2009 Ortaköy/İstanbul Göğüs Hastalıkları sempozyumu


1. İstanbul Tabipler Odası


2. Toraks Derneği


3. Türk Radyoloji Derneği
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-,
uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar
veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel
toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar

1. Lipödematöz skalp histopatolojik bulgular ve radyolojik bulguların korelasyonu,


2. Nörofibromatozis Tip 1 olgularında T2 hiperintensiteleri ve glial tumor ayırımında MR Spektroskopi,


3. Tuberoskleroz olgusunda subependimal nodüllerin ve hamartomların MR spektroskopik bulguları,


4. Santral nörositom BT ve MRG bulguları,


5. Pelvik kist hidatik: olgu bildirisi.


6. Tez: İntrakranial kitlelerde MR Spektroskopi bulguları