Op. Dr. Ömer Nadir KOÇ

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi

...
Doğum Yeri, Tarihi
Dörtyol , Türkiye , 1974
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2009 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Nöroşirürji Uzmanı
2006 - 2009
ÖZEL NİSA HASTANESİ
İstanbul
Nöroşirürji Uzmanı
2006
ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HOSPİTAL
İstanbul
Nöroşirürji Uzmanı
2005
ÖZEL ÇAPA HASTANESİ
İstanbul
Nöroşirürji Uzmanı
1999 - 2005
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
İstanbul
Nöroşirürji Kliniği
1998
ARALIK MERKEZ SAĞLIK OCAĞI
Iğdır
2005
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
İstanbul
Nöroşirürji Uzmanlığı
1997
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
1. Türk Nöroşirürji Derneği,
2. Pediatrik Nöroşirürji Kursu (Manisa 2000, Antalya 2001,Erzurum 2002).
3. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Toplantısı 24 Mayıs 2000 İstanbul.
4. TND Serebrovasküler Cerrahi Kursu Kasım 2003 Kuşadası.
5. TND Kafa Travmaları,Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirurji Kursu (Mart 2004 Kuşadası).
6. II.Feyyaz Berkay Günleri “Kranial Lezyonlarda Uygulanan Mikroşirurjikal Yaklaşım Teknikleri” Mayıs 2004 İstanbul.
7. TND XVIII. Bilimsel Kongresi Mayıs 2004 Kemer / Antalya.
8. TND XXI. Bilimsel Kongresi Nisan 2007 Antalya
9. Türk Nöroşirürji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Kıbrıs
10.Türk Omurga Derneği Eurospine Omurga Kursları (2010)
1. Türk Nöroşirurji Derneği
2. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu
3. TND Pediatrik Nöroşirurji Grubu
4. İstanbul Tabip Odası

1. Perspective for the selection of surgical approaches in patients with upper thoracic and
cervicothoracic junction instabilities. Kaya RA, Türkmenoğlu ON, KOÇ Ö. N, Genç HA, Cavuşoğlu H, Ziyal IM, Aydin Y. Surg Neurol. 2006 May;65(5):454-63; discussion 463.

2. Torakal ve Lomber Vertebraya Anterolateral Yaklaşım: Endikasyonlar, Teknik, ve Sonuçlar. Mayıs 2004 TND Bilimsel Kongresi Sözlü Bildiri.

3. İnstabilitesi Olmayan Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz Olgularında Tek Taraftan Yaklaşımla Bilateral Mikrodekompresyonun Klinik Sonuçları. Mayıs 2004 TND Bilimsel Kongresi Sözlü Bildiri.

4. Transsfenoidal Yaklaşımla Opere Edilen Hipofiz Adenomu Olgularında Kliniğimizdeki Nüks Oranları. Mayıs 2005 TND Bilimsel Kongresi Sözlü Bildiri.

5. Sacroiliac joint disfunction. Ilaslan H, Arslan A, KOÇ Ö.N, Dalkiliç T, Naderi S. Turk Neurosurg. 2010 Jul;20(3):398-401. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.2612-09.2.

6. Sacroplasty: Report of three cases. Turkish Neurosurgery (accepted 04.12.2009 ) Naderi S, Ilaslan H, Aslan A, KOC Ö. N, Dalkilic T. Turk Neurosurg. 2010 Jul;20(3):418-22. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.2676-09.3.

7. Transforaminal endoscopic discectomy in lumbar disc herniations. Hakan İLASLAN1, Ahmet ASLAN1, ÖMER NADIR KOÇ1, Türker DALKILIÇ1, Sait NADERİ2 . Journal of Neurological Science Turkish. 2010, Volume 27, Number 1, Page(s) 104-110

8. Dejeneratif disk hastalığında fizyopatoloji. Türkiye Klinikleri Dergisi. Bel Ağrılı Hastaya Yaklaşım Özel Sayısı.