Doç. Dr. Öznur KÜÇÜK

Çocuk

...
Doğum Yeri, Tarihi
İstanbul , Türkiye , 1978
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2011 - 2016
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul
 
 
2010 - 2011
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yozgat
 
 
2007 - 2010
Paşabahçe Devlet Hastanesi
İstanbul
 
 
2006 - 2007
Üsküdar Devlet Hastanesi
İstanbul
 
 
2005 - 2006
Doğanşehir Devlet Hastanesi
Malatya
 
 
2015
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul
Doçent
 
2000 - 2005
Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 
1997 - 2000
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
 
1994 - 1997
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tekirdağ
Tıp Doktoru Eğitimi
 

Türk Pediatri Kurumu Türk Kızılay Beykoz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. E.Çölgeçen, Ö.Küçük, M.Balcı. Çocukluk Çağındaki Herpes Zoster Enfeksiyonun Klinik Özellikleri. Türkderm 2012;46(1):26-28. A2. S.Biçer, Ö.Küçük, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, Y.Gürol, G.Yılmaz, A.Vitrinel. Adenovirusa bağlı solunum yolu enfeksiyonu olan çocukların klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2013;47(2):295-304. A3. A.Okur, Ö.Küçük, S.Karaçavuş, A.Yıldırım, M.F.Erkoç, Y.Erdoğan, H.İ.Serin. A novel index in healthy infants and children- subarachnoid space: ventricle ratio. Folia Morphol. 2013;72(2):142-146. A4. S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10. A5. F.Bolat, S.Comert, G.Bolat, O.Kucuk, E.Can, A.Bulbul, H.S.Uslu, A.Nuhoglu. Acute kidney injury in single neonatal intensive care unit in Turkey. World J Pediatr 2013;9(4):323-329. A6. D.Çöl, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, T.Giray, Y.Gürol, G.Yılmaz, Ö.Küçük, A.Vitrinel. Annual report on norovirus in children with acute gastroenteritis in 2009 and their genotypes in Turkey. Infez Med. 2013;21(4):261-269. A7. Ö.Küçük, S.Biçer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, Y.Gürol, Ç.E.Kaspar, A.Vitrinel. Validity of Rapid Antigen Detection Testing in Group A Beta- Hemolytic Streptococcal Tonsillopharyngitis. Indian J Pediatr. 2014;81(2):138-142. A8. D.Çöl, S.Biçer, M.Uğraş, Ö.Küçük, T.Giray, Y.Gürol, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, G.Çelik, Ç.Kaspar. Relative frequency of norovirus infection in children with acute gastroenteritis. Minerva Pediatr 2015;67:19-24. A9. T.Giray, S.Biçer, Ö.Küçük, D.Çöl, M.Uğraş, G.Ç.Erdağ, Y.Gürol, Z.Yalvaç, A.Vitrinel, G.Çelik, Ç.Kaspar. Campylobacter Data in Childhood from a University Hospital. BJMMR 2016;14(2):1-8. A10. E.Çölgeçen, Ç.Kader, Y.Ulaş, P.Öztürk, Ö.Küçük, M.Balcı. Pityriasis rosea: a natural history of pediatric cases in the Central Anatolia Region of Turkey. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. F.Bolat, S.Uslu, A.Bulbul, O.Kucuk, S.Comert, E.Can, A.Nuhoğlu. Acute Kidney Injury in a Neonatal Intensive Care Unit: The Experience of a Center From Turkey. 416-417pp.. ESPNIC 2011, Hannover, Germany, November 2011. B2. E.Colgeçen, C.Kader, Y.Ulas, PK.Ozturk, O.Kucuk, M.Balcı. Natural History of Pityriasis Rosea in Children. 61-62pp.. 11th ESPD Congress, Istanbul, Turkey, May 2012. B3. S.Biçer, D.Çöl, Ö.Küçük, G.Ç.Erdağ, T.Giray, Y.Gürol, M.Uğraş, A.Vitrinel, G.Çelik. Frequency of norovirus infection in children with acute gastroenteritis. 12 pp.. The 4th congress of the European Academy of Paediatric societies. EAPS. Istanbul, Türkiye, October 2012. B4. S.Biçer, D.Çöl, Ö.Küçük, G.Ç.Erdağ, T.Giray, A.Vitrinel, Ç.Kaspar, G.Altun. Is There Any Difference Between The Symptomatology And Clinical Findings of Viral Agents That Caused Dehydration? The 4th congress of the European Academy of Paediatric societies (EAPS). Istanbul, Türkiye, October 2012. B5. E.K.Çağlayan, Ö.Küçük, A.Y.Göçmen, L.Seçkin, Y.Üstün. Six months perinatal outcomes of anemic pregnanies. pp 131, SGI Turkey 2013, Istanbul, Turkey, September 2013. B6. O.Kucuk, M.Ugras, S.Bicer, G.Erdag, T.Giray, D.Col, Y.Gurol, G.Celik, B.Yuce, A.Vitrinel. Determination of the Factors Causing Acute Gastrloenteritis in Chilhood. 338 pp.. WSPID 2013, Cape Town, South Africa, November 2013. B7. G.Erdag, S.Bicer, O.Kucuk, M.Ugras, T.Giray, D.Col, Y.Gurol, A.Vitrinel. Evaluation of Children with EBV Infection. 101pp., WSPID 2013, Cape Town, South Africa, November 2013. B8. T.Giray, S.Bicer, O.Kucuk, D.Col, G.Erdag, M.Ugras, Y.Gurol, Z.Yalvac, A.Vitrinel. Campylobacter Data in Childhood From University Hospital. 342 pp.. WSPID 2013, Cape Town, South Africa, November 2013. B9. "A case of Hemophagocytic lymphohistiocytosis caused by EBV and Parvovirus" 12-15 March,2015, Istanbul Asian Pacific Associaton for the Study of the Liver (APASL) B10. "Aaminotransferase levels of children with rotavirus, norovirus and enteric adenovirus gastroenteritis. 12-15 March,2015, Istanbul Asian Pacific Associaton for the Study of the Liver (APASL) C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler: C1. Nelson Pediatrik Türkçe Çeviri, Pediatrik İlaç Kullanımı C2. Eczacının Başvuru Rehberi, Ateşli Çocuğa Yaklaşım C3. APLS Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı 5. Baskı, Zehirlenmeler D. Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. A.Vitrinel, G.Ç.Erdağ, Ö.Kılıç, T.Giray, V.Kartal, Ş.Yaman, Y.Akın. Visceral Leishmaniasis Treated With Liposomal Amphotericin B. Marmara Medical Journal 2003;16(3):211-213. D2. F.Temel, Ö.Kılıç, S.Cömert, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel. Patau Sendromu (Olgu Sunumu). Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2003;43(4);251-253. D3. F.Temel, N.Çiçek, Ö.Kılıç, Ö.Cantürk, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel. Subakut Sklerozan Panensefalit (Üç Olgu Sunumu) . Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2003;43:101-104. D4. Ö.Kılıç, T.Ağzıkuru, S.Cömert, N.Çiçek, A.Vitrinel, Y.Akın. Hemolitik Üremik Sendrom (4 Olgu Sunumu). Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2004;15(2);108-110. D5. G.Epik, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, S.Cömert, T.Ağzıkuru, G.Ç.Erdağ, Y.Akın. 2- 12 Yaş Arası Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Çocuk Forumu 2004;1:35-42. D6. V.Kartal, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, S.Cömert, T.Ağzıkuru, Y.Akın. Çocukluk Çağı Pnömonilerinde Mycoplasma Pneumoniae’nin Rolü. Çocuk Forumu 2005;1;6-9. D7. Ö.Kılıç, S.Cömert, G.Ç.Erdağ, Y.Akın, S.Sadıkoğlu, A.Vitrinel. Beta-Ketothiolaz Eksikliği (Olgu Sunumu). Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2005;36(2);97-98. D8. Ö.Kılıç, A.Vitrinel, S.Cömert, F.Aksoy, Y.Akın. Preterm Bebeklerde Tiroid Fonksiyonları. Çocuk Dergisi 2006;6(3);161-166. D9. S.Cömert, Ö.Kılıç, B.Telatar, T.Ağzıkuru, Y.Akın, A.Vitrinel. Yenidoğanda Kan Değişiminin Sütçocukluğunda Hematolojik Parametrelere Etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2006;2(4);123-125. D10. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Hastaneye Yatırılan Çocukların Klinik Ve Epidemiyolojik Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi 2011;2;37- 42. D11. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen, M.Balcı. Çocukluk Çağı Akut Gastroenteritlerinde Patojen Ayırt Edilme Oranının Tedavi Başarısıyla İlişkisi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2011;1(1);8-12. D12. Ö.Küçük, E.Çölgeçen, E.Yalman. Inkontinensia Pigmenti (Bloch Sulzberger Sendromu): Olgu Sunumu. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2011;33:492-496. D13. E.K.Çağlayan, D.A.Şenarslan, Ö.Küçük, G.Tekin. Fetal Ekokardiyografi İle Tanı Konulan Hipoplastik Sol Kalp Sendromlu Olgu Sunumu. Bozok Tıp Dergisi 2011;3:51-54 D14. E.Çölgeçen, Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Türkiye’nin İki Farklı Bölgesinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıklarının Prevalansı: Retrospektif Bir Değerlendirme. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2012;52(1):31-34. D15. Ö.Küçük, A.Okur. Gelişimsel Kalça Displazi Taraması İçin Yapılan Ultrasonografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2012;52(1):1-7. D16. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Çocuk Polikliniğine Başvuran 6-24 Ay Arası Sağlam Çocukların Değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2012;8(1):28-33. D17. E.K.Caglayan, K.Caglayan, O.Kucuk. A 9 Year Old Female With An Uncommon Inguinal Hernia Containing Ovaries, Fallopian Tubes And Uterus. Yeditepe Medical Journal 2012;21(6):499-501. D18. Ö.Küçük. Konjenital Hipotiroidi. Bozok Tıp Dergisi 2012;1:25-29. D19. Ö.Küçük, S.Biçer, F.Bakar, G.Ç.Erdağ, T.Giray, D Çöl, A.Vitrinel. Sağlıklı Term ve Preterm Yenidoğanlarda Tiroid Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. J Kartal TR 2012;23(1):21-24. D20. Ö.Küçük, Y.Göçmen, S.Biçer. Yozgat’ta Yaşayan Çocuklarda Pasif İçiciliğin Solunum Sistemi Hastalıkları Üzerine Etkisi. JOPP Derg 2012;4(3):124-129. D21. Ö.Küçük, S.Biçer, M.Uğraş. Yozgat Bölgesindeki Çocuklarda Boy Kısalığı ve Obezite İlişkisinin Araştırılması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2012;46(4):203-207. D22. Ö.Küçük, M.Korkmaz, Y.Erdoğan, S.Biçer. Çocuk Hastalarda Alt Ekstremite Ağrısı Etiyolojisine Yönelik Retrospektif Değerlendirme. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2012;34(4):411-415. D23. M.Balcı, Ö.Küçük, Y.Erdoğan, H.Yazar, Ö.Satılmış, M.Uyar, N.Yılmaz. Çocuklarda HBV Aşısının Koruyuculuk Oranı ve Anti-HBs Değerlerinin Yaşa ve Cinsiyet İle Olan İlişkisi. Sakarya Medical Journal 2012;2(3):131-135. D24. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen, Suat Biçer. İştahsızlığı olan çocuklarda demir eksikliği sıklığı. Bozok Tıp Dergisi 2013;2:37-41. D25. Ö.Küçük, S.Biçer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, M.Uğraş, Y.Gürol, G.Çelik, A.Vitrinel. İnfluenza Tanısı Alan Hastalarımızın Değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2013;7(3):87-91. D26. M.Uğraş, Ö.Küçük, S.Biçer, A.Vitrinel. Çocuklarda Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı. Bozok Tıp Dergisi 2014; 4(1):55-61. D27. Ö.Küçük. Çocuklarda Eklem Ağrıları. Klinik Tıp Pediatri 2014;6(1):7-11. D28. M.Uğraş, Ö.Küçük, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, G.Ç.Erdağ, Z.Yalvaç, B.Yüce, A.Vitrinel. İki yıllık Periyot İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi. J Kartal Tr 2014;25(1):34-38. D29. E.K.Çağlayan, Ö.Küçük, A.Y.Göçmen, L.Seçkin, A.Aktulay, Y.E.Üstün. Sixth-Month Perinatal Outcomes of Anemic Pregnancies. Gynecol Obstet Reprod Med 2014;20(2):68-72. D30. D.Çöl, S.Biçer, M.Uğraş, T.Giray, Ö.Küçük. El, Ayak, Ağız Hastalığını Takiben Gelişen Onikomadezis. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2014;23(3):146-149. D31. Ö.Küçük, S.Biçer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, Ç.Kaspar, A.Vitrinel. Üst Sosyokültürel Düzeyden Bir Grup Ailenin Çocuklarda Karşılaşılan Acil Durumlarla İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. CAYD 2014;1(2):73-79. D32. D.Çöl, S.Biçer, M.Uğraş, T.Giray, Ö.Küçük, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Ailelerin Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanma Oranları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Anket Çalışması. CAYD 2014;1(2):87-95. D33. M.Uğraş, Ö.Küçük, C.K.Yıldırım, A.Vitrinel. Musküler Distrofi ve Transaminazlar. J Kartal TR 2014;25(3):187-190. D34. Ö.Küçük, M.Uğraş, S.Biçer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, Z.Yalvaç, Ç.Kaspar, A.Vitrinel. Mean Platelet Volume Value Changes In Acute Noninfectious And Infectious Diarrhea. Yeditepe Medical Journal 2015;9(33):875-883. D35. T.Giray, D.Çöl, Z.Yalvaç, S.Biçer, Ö.Küçük, M.Uğraş, A.Vitrinel. Salbutamol Tedavisine Sekonder Gelişen Bir Supraventriküler Taşikardi Olgusu. CAYD 2015;2(3):145-8. D36. S.Biçer, G.Ç.Erdağ, C.K.Yıldırım, T.Giray, D.Çöl, Ö.Küçük, Z.Yalvaç, A.Vitrinel. Seizure worsening caused by low serum valproate levels from an interaction between valproate and meropenem. Marmara Medical Journal 2015;28:116-119. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. F.Temel, Ö.Kılıç, S.Cömert, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel. Patau Sendromu Olgu Sunumu. Poster sunumu P49, 25 pp.. 45. Milli Pediatri Kongresi, Erzurum, Türkiye, Ekim 2001. E2. F.Temel, Ö.Kılıç, B.Çalık, Y.Akın, A.Vitrinel. Süt Çocuğu Konvülziyonlarının Değerlendirilmesi. Poster sunumu P35, 37 pp.. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, Nisan 2002. E3. Ö.Kılıç, F.Temel, G.Ç.Erdağ, N.Çiçek, V.Kartal, Y.Akın, A.Vitrinel. 1 Yıl İçinde Metabolik Hastalık Tanısı Koyduğumuz Olgularımız. Poster sunumu P232, 262 pp.. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, Türkiye, Ekim 2002. E4. Ö.Kılıç, A.Gürsu, G.Ç.Erdağ, T.Ağzıkuru, S. Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel. Bir Yıl İçinde Tanı Alan Kardiomiyopatili Olgularımız. Poster sunumu P211 pp. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, Türkiye, Ekim 2002. E5. Ö.Kılıç, F.Temel, V.Kartal, T.Ağzıkuru, S.Cömert, A.Vitrinel, Y.Akın. Hemolitik Üremik Sendrom (4 Olgu Sunumu). Poster Sunumu P 25pp. 47.Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Ekim 2003. E6. F.Temel, Ö.Kılıç, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel. Kliniğimizde 1 Yıl İçinde Yatan Anemi Olgularının Değerlendirilmesi. Poster sunumu P37 pp.. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, Türkiye, Haziran 2003. E7. F.Temel, Ö.Kılıç, Ö.Ketenci, V.Kartal, A.Vitrinel, G.Tokuç. Kliniğimizde İzlediğimiz Mantar Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. Poster sunumu P2, 448 pp.. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, Türkiye, Haziran 2003. E8. T. Ağzıkuru, G.Yeşiltepe, E.T.Kesler, Ö.Kılıç, E.Çetinkaya, Y.Akın, A.Vitrinel. Acil Polikliniğimize Başvuran Hastaların İrdelenmesi. Poster sunumu P29, 168 pp.. 1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Türkiye, Mayıs 2004. E9. G.Epik, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, N.Çiçek, S.Cömert, Y.Akın. Çocukların Vücut Kitle İndeksi Ölçümleri. Sözlü sunum S25, 331 pp.. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2004. E10. Ö.Kılıç, A.Vitrinel, T.Ağzıkuru, T.Giray, G.Ç.Erdağ, Y.Akın. Bir Yıl İçinde Kliniğimizde ASYE Tanılı Hastaların Sosyoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Poster sunumu P26 pp.. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2004. E11. Ö.Kılıç, G.Ç. Erdağ, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel. Bir Olgu Sunumuyla B-Ketothiolaz Eksikliği. Poster sunumu P27, 384 pp.. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, Türkiye, Eylül 2004. E12. B.Yılmaz, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, G.Ç.Erdağ, Y.Akın. 6 ay- 6 yaş Arası Hastalarda Saptanan Anemilerin Değerlendirilmesi. Poster sunumu P44, 250 pp.. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, Türkiye, Eylül 2004. E13. V.Kartal, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, S.Cömert, T.Ağzıkuru. Çocukluk Çağı Pnömonilerinde Mycoplasma Pneumoniae’nin Rolü. Poster sunumu P26 pp.. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, Türkiye, Eylül 2004. E14. S.Cömert, Ö.Kılıç, B.Telatar, F.Aksoy, Y.Akın, A.Vitrinel. Yenidoğanda Kan Değişiminin Sütçocukluğunda Hematolojik Parametrelere Etkisi. Poster sunumu P42, 269 pp.. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, Nisan 2005. E15. Ö.Kılıç, A.Vitrinel, S.Cömert, Ö.Cantürk, F.Aksoy, Y.Akın. Preterm ve Term Bebeklerde Tiroid Fonksiyonları. Poster sunumu P2, 211 pp.. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, Nisan 2005. E16. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Hastanemiz Çocuk Polikliniğine Başvuran 6- 24 Ay Arası Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Poster sunumu P6, 216 pp.. 33. Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, Mart 2011. E17. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Bir Yıl İçinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatan Hastalarımızın Değerlendirilmesi. Poster sunumu P62, 243 pp.. 33. Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, Mart 2011. E18. E.Çölgeçen, Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Türkiye’nin İki Farklı Bölgesinde Pediatrik Yaş Grubunda Görülen Deri Hastalıklarının Prevalansı: Bir Retrospektif Analiz. Poster sunumu P36, 208 pp.. 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kuşadası, Türkiye, Nisan 2011. E19. Ö.Küçük, A.Okur. Bir Yıl İçinde Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması İçin Yapılan Kalça Ultrasonografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Poster sunumu P9, 17 pp.. 47. Türk Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Mayıs 2011. E20. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Çocuk Polikliniğine Başvuran Gastroenteritli Vakaların İncelenmesi. Poster sunumu P181, 76 pp.. 47. Türk Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Mayıs 2011. E21. Ö.Küçük, S.Biçer, G.Erdağ, T.Giray, D.Çöl, A.Vitrinel. Hızlı Antijen Testinin A grubu Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Tanısındaki Yerinin Değerlendirilmesi. Poster sunumu P80, 219-220 pp.. 1.PUADER Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2012. E22. Ö.Küçük, T.Giray, S.Biçer, D.Çöl, G.Erdağ, F.Bakar, A.Vitrinel. Sağlıklı Term ve Preterm Yenidoğanlarda Tiroid Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. Poster sunumu P16, 21-132 pp.. 48.Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2012. E23. D.Çöl, S.Biçer, T.Giray, G.Erdağ, Ö.Küçük, G.Altun, A.Vitrinel. Viral Gastroenterit Etkenlerinin Klinik Değerlendirilmesi. Poster sunumu P161, 21-132 pp.. 48.Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2012. E24. D.Çöl, S.Biçer, M.Uğraş, Ö.Küçük, T.Giray, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Ailelerin çocuk oto koltuğu kullanma oranları ve bilgi düzeyleri üzerine anket çalışması. Poster sunumu P293 pp.. 56. Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Aralık 2012. E25. G.Ç.Erdağ, D.Çöl, S.Biçer, T.Giray, L.Saltık, Ö.Küçük, A.Vitrinel. Kawasaki hastalığı olan bir bebekte safra kesesi hidropsu. Poster sunumu P162 pp.. 56. Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Aralık 2012. E26. Ö.Küçük, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, T.Giray, D.Çöl, M.Uğraş, A.Vitrinel. İnfluenza tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi. Poster sunumu P96 pp.. 56. Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Aralık 2012. E27. Ö.Küçük, S.Biçer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Solunum yolunda Adenovirus saptanan olguların değerlendirilmesi. Poster sunumu P90 pp.. 56. Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Aralık 2012. E28. T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, S.Biçer, Ö.Küçük, G.Altun, A.Vitrinel. Aplasia kutis konjenita olgusu. Poster sunumu P27 pp.. 56. Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Aralık 2012. E29. Ö.Küçük, D.Çöl, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, T.Giray, Y.Gürol, İ.Ç.Acuner, G.Yılmaz, A.Vitrinel. Etken Olarak Norovirus Saptanan Akut Gastroenteritli Çocuklarda Hastalığın Klinik ve Laboratuvar Bulguları. Sözlü sunum S29 pp.. 56. Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Aralık 2012. E30. Ö.Küçük, S.Biçer, M.Uğraş, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, T.Giray, Z.Yalvaç, A.Vitrinel. Üç yıl içinde Salmonella enteriti tanısı ile takip edilen hastaların değerlendirilmesi. Sözlü sunum S17 pp.. 56. Milli Pediatri Kongresi, K.K.T.C. Aralık 2012. E31. Ö.Küçük, S.Biçer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Ailelerin ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Poster sunumu P8, 48 pp.. 10.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013. E32. T.Giray, D.Çöl, Z.Yalvaç, S.Biçer, B.Yüce, Ö.Küçük, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Salbutamol kullanımına sekonder gelişen bir supraventriküler taşikardi olgusu. Poster sunumu P67, 107 pp.. 10.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2013. E33. D.Çöl, S.Biçer, M.Uğraş, T.Giray, Ö.Küçük, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. El-ayak-ağız hastalığını takiben gelişen onikomadezis: Olgu sunumu. Poster sunumu P75, 53 pp.. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2013. E34. T.Giray, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, Ö.Küçük, D.Çöl, Z.Yalvaç, A.Vitrinel. Kawasaki hastalığı ve adenovirüs enfeksiyonu olan olgu sunumu: birliktelik mi? etiyoloji mi? Poster sunumu P88, 59 pp.. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2013. E35. G.Ç.Erdağ, M.Uğraş, Y.Oral, Ö.Küçük, T.Giray, A.Vitrinel. Anizokori şikayeti ile gelen lyme olgusu. Poster sunumu P85, 58 pp.. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2013. E36. Ö.Küçük, M.Uğraş, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, G.Ç.Erdağ, Z.Yalvaç, Y.Gürol, G.Çelik, A.Vitrinel. Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri Gastroenterit Etkenine Göre Değişir mi? Sözlü sunum S12 pp.. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2013. E37. M.Uğraş, Ö.Küçük, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, T.Giray, D.Çöl, Z.Yalvaç, A.Vitrinel. Değişik Yaş Gruplarında Anne Sütü Alım Süresi ve Etkileyen Faktörler. Sözlü sunum S8 pp.. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2013. E38. Ö.Küçük, A.Y.Göçmen. Demir Eksikliği Anemisinde Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Poster sunumu P225 pp.. XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Türkiye, Eylül 2013. E39. Ö.Küçük, M.Uğraş, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, T.Giray, D.Çöl, Y.Gürol, A.Vitrinel. Viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının klinik ve laboratuar değerlendirilmesi. Poster sunumu P371 pp.. 57. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2013. E40. G.Ç.Erdağ, Ö.Küçük, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, M.Uğraş, A.Vitrinel. Adenovirus Enfeksiyonu Seyrinde Hepatosplenomegali Saptadığımız Olgular. Poster sunumu P369 pp.. 57. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2013. E41. T.Giray, M.Uğraş, S.Biçer, D.Çöl, Ö.Küçük, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Anoreksiya Nervosa Tanılı Üç Hastanın Değerlendirilmesi. Poster sunumu P407 pp.. 57. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2013. E42. M.Uğraş, Ö.Küçük, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, G.Ç.Erdağ, Z.Yalvaç, B.Yüce, A.Vitrinel. İki Yıllık Periyod İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi. Poster sunumu P196 pp.. 57. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2013. E43. Ö.Küçük, M.Uğraş, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, G.Ç.Erdağ, Z.Yalvaç, B.Yüce, A.Vitrinel. Viral Gastroenterit Etkenleri Transaminaz Düzeylerini Etkiler mi? Sözlü sunum S8 pp.. 57. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2013. E44. T.Giray, S.Biçer, D.Çöl, Ö.Küçük, Ç.Kaspar, M.Uğraş, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Astımlı Çocuklarda Astım Atağı Sırasındaki ve Atak Dışındaki Ortalama Trombosit Hacminin Karşılaştırılması. Sözlü sunum S11 pp.. 50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2014. E45. T.Giray, D.Çöl, S.Biçer, M.Uğraş, Ö.Küçük, Y.Gürol, G.Ç.Erdağ, Ç.Kaspar, Z.Yalvaç, A.Vitrinel, G.Çelik. Campylobakteriyozisli Çocuk Hastalarda Tanısal ve Klinik Değerlendirme. Sözlü sunum S18 pp.. 50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2014. E46. Ö.Küçük, M.Uğraş, S.Biçer, T.Giray, G.Ç.Erdağ, D.Çöl, Z.Yalvaç, Y.Gürol, Ç.Kaspar, A.Vitrinel. Ortalama Trombosit Hacmi Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında akut İnflamasyon Belirteci Olarak Kullanılabilir mi? Poster sunumu P183 pp.. 58. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014. E47. G.Ç.Erdağ, Ö.Küçük, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, Ç.Kaspar, S.Sözübir. Akut Apandisitli Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacmi Değişiyor mu? Poster sunumu P511 pp.. 58. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014. E48. M.Uğraş, S.Biçer, Ö.Küçük, G.Erdağ, D.Çöl, T.Giray, A.Vitrinel. Aksesuar Meme Olan Hastalarımızın Sunumu. Poster sunumu P160 pp.. 58. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014. E49. M.Uğraş, Ö.Küçük, A.Vitrinel. Kakada Kurt Mu Besin Allerjisi mi? Poster sunumu P174 pp.. 58. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014. E50. M.Uğraş, C.S.Altay, I.Tekeli, B.T.Us, M.Bekir Şen, Ö.Küçük, A.Vitrinel. Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencilerinin Pediatrik İlaçlar Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Poster sunumu P314 pp.. 58. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014. E51. S.Biçer, M.Uğraş, Ö.Küçük, A.Vitrinel. İlaç yerine yanlışlıkla benzalkolyum klorit verilmesi sonucu oluşan kostik özafagit. P70 pp.. 2. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Şubat 2015. E52. S.Biçer, T.Giray, S.Sözübir, D.Demirkol, D.Çöl, Ö.Küçük, Z.Yalvaç. İnvaginasyonla başvuran atipik hemolitik üremik sendrom olgusu. P68, 93 pp.. XII.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015. E53. M.Uğraş, Ö.Küçük, S.Biçer, T.Giray, G.Çelik. Ebstein Bar virüs ve Parvo virusun neden olduğu HLH olgusu. P88, 74 pp.. 51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Türkiye, Mayıs 2015. E54. H.E.Sarıçoban, Ö.Küçük, M.Uğraş. Onam formu doldurulan hasta yakınlarının onam formunu okuma ve anlama düzeyleri. P192, 128 pp.. 51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Türkiye, Mayıs 2015. E55. H.E.Sarıçoban, Ö.Küçük, M.Uğraş. Lavman sonrası Anafilaksi: Olgu sunumu. P243, 156 pp.. 51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Türkiye, Mayıs 2015. F. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri G. Atıflar G1. B.B.İnanç. Okul Çocuklarında Boy Kısalığı ve Düşük Ağırlık. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014; DOI: 10.4328/JCAM.2249 (Atıf yapılan makale: Ö.Küçük, S.Biçer, M.Uğraş. Yozgat Bölgesindeki Çocuklarda Boy Kısalığı ve Obezite İlişkisinin Araştırılması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2012;46(4):203-207.) G2. Z.Topkarcı, B.Erdoğan, T.Erkum, M.Yılmaz. Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster İnfeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8(4): 178-181. (Atıf yapılan makale: E.Çölgeçen, Ö.Küçük, M.Balcı. Çocukluk Çağındaki Herpes Zoster Enfeksiyonun Klinik Özellikleri. Türkderm 2012;46(1):26-28.) G3. Y.B.Cihan, A.Turasan. Kanserli Hastalarda Radyoterapi sonrası Herpes Zoster. Türkderm 2013; 47: 170-175. (Atıf yapılan makale: E.Çölgeçen, Ö.Küçük, M.Balcı. Çocukluk Çağındaki Herpes Zoster Enfeksiyonun Klinik Özellikleri. Türkderm 2012;46(1):26-28.) G4. H.E.Özkol, S.G.Bilgili, A.S.Karadağ, F.Altun, Ö.Çalka. Türkiye’nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205. (Atıf yapılan makale: E.Çölgeçen, Ö.Küçük, M.Balcı. Çocukluk Çağındaki Herpes Zoster Enfeksiyonun Klinik Özellikleri. Türkderm 2012;46(1):26-28.) G5. Y.Lu, S.Wang, L.Zhang, C.Xu, C.Bian, Z.Wang, Y.Ma, K.Wang, L.Ma, C.Meng, C.Ni, J.Tong, G.Li, J.Han. Epidemiology of Human Respiratory Viruses in Children with Acute Respiratory Tract Infections in Jinan, China. Clinical and Developmental Immunology 2013; http://dx.doi.org/10.1155/2013/210490. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G6. E.A.Goka, P.J.Vallely, K.J.Mutton, P.E.Klapper. Single and multiple respiratory virus infections and severity of respiratory disease: A systematic review. Paediatric Respiratory Reviews 2013; http://dx.doi.org/10.1016/j.prrv.2013.11.001. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G7. B.Rath, F.Tief, K.Karsch, S.Muehlhans, P.Obermeier, E.Adamou, X.Chen, L.Seeber, C.Peiser, C.Hoppe, M.V.Kleist, T.Conrad, B.Schweiger. Towards a Personalised Approach to Managing Influenza Infections in Infants and Children – Food for Thought and a Note on Oseltamivir. Infectious Disorders-Drug Targets 2013; 13: 25-33. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G8. S.Zhang, Z.Chen, G. Li, B. Wang. Effect of the Haoqinqingdan decoction on damp-heat syndrome in rats with influenza viral pneumonia. Asian Pacific Journal Medicine 2013; 6(8): 653-657. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G9. L.Moreno, L.Eguizábal, L.M.Ghietto, E.Bujedo, Biologist, M.P.Adamo. Human bocavirus respiratory infection in infants in córdoba, Argentina. Arch Argent Pediatr 2014; 112(1): 70-74. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G10. C.Lonngren, B.M Morrow, S.Haynes, T.Yusri, H.Vyas, A.C Argent. North-South divide: Distribution and outcome of respiratory viral infections in paediatric intensive care units in Cape Town (South Africa) and Nottingham (United Kingdom). Journal of Paediatrics and Child Health 2013; doi:10.1111/jpc.12458. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G11. N.F. Ghoname, W.H. Amer, M.Sh El Farargy. SpeB Gene as an Early Specific Genetic Marker for Diagnosis of Group A Beta-Hemolytic Streptococcus (GABHS): Considerable virulence factor. Egyptian Journal of Medical Microbiology 2014;23(1):99-108. (Atıf yapılan makale: Ö.Küçük, S.Biçer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, Y.Gürol, Ç.E.Kaspar, A.Vitrinel. Validity of Rapid Antigen Detection Testing in Group A Beta- Hemolytic Streptococcal Tonsillopharyngitis. Indian J Pediatr. 2014;81(2):138-142.) G12. AE Arango, S Jaramillo, J Perez, JS Ampuero, D Espinal, J Donado, V Felices, J Garcia, A Laguna-Torres. Influenza-like illness sentinel surveillance in one hospital in Medellin, Colombia. 2007-2012. Influenza Other Respir Viruses. 2014 Aug 6. doi: 10.1111/irv.12271. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.). G13. F.Gülen, B.Yıldız, C.Çiçek, E.Demir, R.Tanaç. Ten year retrospective evaluation of the seasonal distribution of agent viruses in childhood respiratory tract infections. Türk Ped Arş 2014;49:42-6. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G14. Al-Ayed MS, Asaad AM, Qureshi MA, Ameen MS. Viral etiology of respiratory infections in children in southwestern Saudi Arabia using multiplex reverse-transcriptase polymerase chain reaction. Saudi Med J. 2014;35(11):1348-53. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G15. N.İnan, E.K.Unsur, A.Demirel, D.Mamçu, E.Sönmez, A.Arısoy. Akut Viral Gastroenterit Ön Tanılı Vakalarda Rotavirus, Adenovirus ve Norovirus Sıklığının Araştırılması. ANKEM Derg 2014;28(1):14-19. (Atıf yapılan makale: D.Çöl, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, T.Giray, Y.Gürol, G.Yılmaz, Ö.Küçük, A.Vitrinel. Annual report on norovirus in children with acute gastroenteritis in 2009 and their genotypes in Turkey. Infez Med. 2013;21(4):261-269.) G16. S. Akhter, B.Türegün, M.Kıyan, D.Gerçeker, H.Güriz, F,Şahin. Beş Yaş Altı Çocuklarda Gastroenterite Neden Olan Yedi Farklı RNA Virusunun Araştırılması. Mikrobiyol Bul 2014;48(2):233-241. (Atıf yapılan makale: D.Çöl, S.Biçer, G.Ç.Erdağ, T.Giray, Y.Gürol, G.Yılmaz, Ö.Küçük, A.Vitrinel. Annual report on norovirus in children with acute gastroenteritis in 2009 and their genotypes in Turkey. Infez Med. 2013;21(4):261-269.) G17. F.ŞAhiner, R.Gümral, Ü.Yıldızoğlu, M.A.Babayiğit, A:Durmaz, N.Yiğit, M.A.Saraçli, A.Kubar. Coexistence of Epstein-Barr virüs and Parvovirus B19 in tonsillar tissue samples:Quantitative measurement by real-time PCR. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2014 (Atıf yapılan makale: S.Biçer, Ö.Küçük, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, Y.Gürol, G.Yılmaz, A.Vitrinel. Adenovirusa bağlı solunum yolu enfeksiyonu olan çocukların klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2013;47(2):295-304.) G18. L.M.Ghietto, D.Majul, P.F.Soaje, E.Baumeister, M.Avaro, C.Insfran, L.Mosca, A.Camara, L.B.Moreno, M.P.Adamo. Comorbidity and high viral load linked to clinical presentation of respiratory human bocavirus infection. Arch Virol 2015;160:117-127. (Atıf yapılan makale: S.Bicer, T.Giray, D.Çöl, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel, Y.Gürol, G.Çelik, Ç.Kaspar, Ö.Küçük. Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39:1-10.) G19. D.Arıkan, P.Bekar. Ebeveynlerin sosyo-demografik özelliklerinin çocuk oto güvenlik koltuğu kullanımına etkisinin incelenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2015;5(1):34-42. (Atıf yapılan makale: D.Çöl, S.Biçer, M.Uğraş, T.Giray, Ö.Küçük, G.Ç.Erdağ, A.Vitrinel. Ailelerin Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanma Oranları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Anket Çalışması. CAYD 2014;1(2):87-95.)