Uzm. Dr. Sema ATEŞ

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
Üsküdar , Türkiye , 1969
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2006 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İ
stanbul
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2004 - 2006
REFERANS LABORATUARI
İstanbul
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2004
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
1993
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Trakya
Tıp Doktoru Eğitimi
1. III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 24-28 Kasım 2010 Antalya
2. VII Türkiye Aids Kongresi 30 Kasım-3 Aralık 2005 İstanbul
3. I. Ulusal Viroloji Kongresi 21-25 Eylül 2003 Aydın…
4. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 30 Mart- 3 Nisan 2003 İstanbul
5. HEP 2003 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 17-20 Nisan 2003 Bursa
6. V. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Simpozyumu 1-3 Nisan 2002 İstanbul
7. IV.Ulusal Mikobakteri Simpozyumu 31 Ekim-2 Kasım 2002 Abant
8. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15-19 Eylül 2001 Adana
9. II. Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Simpozyumu 25 Mayıs 2001 İstanbul

1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
2. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği
3. İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği
4. Ankem Derneği
(Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities-,
uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar
veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel
toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar)

1- Mamal Torun M., S.YANIK, H. Bahar, M. Demirci. Βeta lactamase activity and antimicrobial resistance of Gram negative rods isolated from clinical samples of Turkish patients. 9.th European Congres of Chemotherapy and İnfection abstract book 89 Rhodes 2003

2- Pleural effusion in and stage renal failure effusion. M. Altıparmak, H. İkitimur, T. Demir, S.YANIK. Toraks Dergisi 6.yıllık kongresi 2003 Antalya

3- Visceral Leishmaniasis in İstanbul four cases and treatement with liposomal Amphotericin B. The tenth.İnternational Congress of Parasitology Vancouver, Canada August 4-9 2002 de sunulmuştur.

4- Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında non-albicans Candida peritoniti. Murtezaoğlu A.,Mete B, YANIK S., Altıparmak R, Öztürk R, Ataman R. 3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. 27-30 Mayıs 2003 Bodrum.

5- Toplum ve hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli kökenlerinde antibiyotik direnci. G. Aygün, S. YANIK, F. Koçak, M. Özdamar, S. Aşırdizer, D. Parlakgül, H. Yaşar, A. İstanbullu, O. Ergüven, G. Can, K. Atlaş. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) kongresinde sunulmuştur. 30 Mart- 3 Nisan 2003 İstanbul.