Yrd. Doç. Dr. Şükriye Leyla ALTUNTAŞ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

...
Doğum Yeri, Tarihi
Çankırı , Türkiye , 1973
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2004 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2002 - 2004
YENİCE DEVLET HASTANESİ
Karabük
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
1998 - 2002
ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
İstanbul
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
1998 - 2002
ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
İstanbul
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
1990 - 1997
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Doktoru Eğitimi
1. XIX. Zeynep Kamil jineko-patoloji kongresi endometrium-2001.
2. Neo natal resusitasyon programı 2002.
3. XX.zeynep kamil jineko-patoloji kongresi -ovarium-2002
4. XXIII. Zeynep Kamil jineko-patoloji kongresi-pelvik rekonstriktif cerrahi ve ürojinekoloji-2005
5. XXVII.Zeynep Kamil jineko-patoloji kongresi 2009
6. 7.Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi ve temel Ultrasonografi Kursu 2010
7. Üreme Tıbbı Derneği.
8. Jinekolojik Endoskopi Çalışması Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi 2009
9. Üreme Tıbbi Derneği IVF Toplantısı İstanbul 2006
10. Türk Jinekoloji Derneği Kolposkopi Kursu 2007


1. İstanbul Tabip Odası
2. Türk Jinekoloji Derneği

(Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler -SCI & SSCI & Arts and Humanities,
uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulan ve bildiri kitabında -Proceedings- basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, diğer yayınlar)

1. Gebeliğin Hipertansif Hastalıklarında serum ürik asit seviyelerinin önemi, Zeynep Kamil Bülteni, 2003, 34(1);s:19-25 2-The effects of different gonadotropin releasing hormone analogues in IVF cyvles, Middle East fertility society journel, V10,No:3,2005