Op. Dr. Tamer VARDALOĞLU

Göğüs Cerrahisi

...
Doğum Yeri, Tarihi
İstanbul , Türkiye , 1964
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2007 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
1998 - 2007
BAKIRKÖY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
İstanbul
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
1997 - 1998
YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HAST.
İstanbul
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
1993 - 1997
HEYBELİADA GÖĞÜS CERRAHİ MERKEZİ
İstanbul
1993 - 1998
KIĞI SAĞLIK OCAĞI
Bingöl
Pratisyen Hekim
KARAKOÇAN SAĞLIK OCAĞI
Elazığ
Pratisyen Hekim
ELAZIĞ MERKEZ, SANAYİ SAĞILIK OCAĞI
Elazığ
Pratisyen Hekim
ORMAN BÖLGE BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
Elazığ
Kurum Hekimliği
1993
HEYBELİADA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİS MERKEZİ
İstanbul
Uzmanlık Eğitimi
1988
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İstanbul
Tıp Eğitimi

Ulusal Yayınlar1. Toraks travmalarının Değerlendirilmesinde tüp torakostomi. TAMER VARDALOĞLU Karadeniz Journal of Medical Sciences 030432 eser sayılı makale 26,07,2003 tarihli kabul yazısı
2. Substernal guatrlara yaklaşım-sternotomi nekedar gerekli?(Olgudolayısıyla) TAMER VARDALOĞLU Karadeniz Journal of Medical Sciences 030756 sayılı makale 08,11,2003 tarihli kabul yazısı
3. Diffüz interstisyel akciğer hastalıklarında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi T.VARDALOGLU, N. Vardaloğlu,A. Saygı, A. Ilgazlı, F. Süngün, D. Özkök.030521 eser sayılı makale 19,09,2003 tarihli kabulyazısı
4. Solunum Fonksiyonları Sınırlı Olgularda Rezeksiyon Öncesi Kantitatif Akciğer Perfüzyon Sintigrafisinin Önemi. C. Şenol, A. Uysal, M. Çelik, T. VARDAROĞLU , S. Erturan , A. Ilgazlı , I. Akkaya , B. Arman. Solunum Hastalıkları Derg 6:2 , 1995
5. Farklı Torakotomi Kapama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. S . Halezaroğlu, M. Çelik, A. Uysal, C. Şenol, M. Keleş, F. Zonuzi, R. Demirhan, T. VARDAROĞLU , B. Arman. GKD Cer Derg Cilt 3 Sayı 1 1995
6. Plevral hastalıkların Tedavisinde Dekortikasyon. T. VARDALOĞLU, C. Demirtan, C. Şenol, M. Çelik, S. Helenoğlu, A. Uysal, M. Keleş, N. Vardaloğlu, B. Arman. GKDC Dergisi. 1997;5:345-349.

Ulusal Bildiriler1.Solunum Fonksiyonları sınırlı Olgularda Rezeksiyon Öncesi Kantitatif Akciğer Perfüzyon Sintigrafisinin Önemi. C. Şenol , A. Uysal, M. Çelik , T. VARDAROĞLU , S. Erturan , A. Ilgazlı , I. Akkaya , B. Arman . TÜSAD 22. Ulusal Kongresi 18-21 Eylül 1994 Nevşehir.