Sitede Ara

Doç.Dr. Turhan SAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

İKİZDERE

Yabancı Diller

ALMANCA,İNGİLİZCE

2017Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2002 - 2010Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1999 - 2002Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1996 - 1999Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1995 - 1996Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1999İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
1990TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.San T, Muluk NB, Cingi C.1,25(OH)2D3 and specific IgE levels in children with recurrent tonsillitis and allergic rhinitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Sep;77(9):1506-11. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.06.019. Epub 2013 Jul 17.
A2. San T, Polat S, Cingi C, Eskiizmir G, Oghan F, Cakir B. Effects of high altitude on sleep and respiratory system and their adaptations. Scientific World Journal. 2013 Apr 17;2013:241569. doi: 10.1155/2013/241569. Print 2013. Review.
A3. San T, Gürkan E, Karaaslan A, Erdoğan B. An unusual cause of hemoptysis:leech in the supraglottic region of the larynx. J Craniofac Surg. 2014 Mar;25(2):531-2. doi: 10.1097/SCS.0000000000000692.
A4. Acar M, Cingi C, Sakallioglu O, San T, Fatih Yimenicioglu M, Bal C.The effects of mometasone furoate and desloratadine in obstructive sleep apnea syndrome patients with allergic rhinitis. Am J Rhinol Allergy. 2013 Jul-Aug;27(4):e113-6.
doi: 10.2500/ajra.2013.27.3921.
A5. Ertugay CK, Cingi C, Yaz A, San T, Ulusoy S, Erdogmus N, Ertugay OC. Effect of combination of montelukast and levocetirizine on otitis media with effusion :a prospective,placebo-controlled trial. Acta Otolaryngol. 2013 Dec;133(12):1266-72.
doi: 10.3109/00016489.2013.824113. Epub 2013 Aug 26.
A6. Birdane L, San T, Muluk NB, Burukoglu D, Cingi C. Efficacy of Curcumin in the healing of parasentesis in rats. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Feb;78(2):280-4.
doi: 10.1016/j.ijporl.2013.11.024. Epub 2013 Dec 1.
A7. Seren E,San T, Cingi C, Muluk NB, Durukan K. Effects of body mass index and adenotonsillar size on snoring sound intensity levels at highest power. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Jan;78(1):50-4. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.10.017. Epub 2013 Nov 1.
A8. Dag I, Acar M, Sakallioglu O, Catli T, San T, Cingi C. Influence of surface properties of Merocel ® (poyvinyl acetal) and silicone nasal splints on biofilm formation. Eur Arch Otorhinolaryngol.2013 Sep 25. [Epub ahead of print]
A9. Saylisoy S, Acar M, San T, Karabag A, Bayar Muluk N, Cingi C. Is there a relationship between cribriform plate dimensions and septal deviation angle? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May;271(5):1067-71. doi: 10.1007/s00405-013-2661-3. Epub 2013 Aug 27.
A10. Acar M, Yazıcı D, SanT, Muluk NB, Cingi C. Fat-plug myringoplasty of ear lobule vs abdominal donor sites. Eur Arch Otorhinolaryngol.2014 Jan 28. [Epub ahead of print]
A11. San T, Erdoğan B, Taşel B. Triple-divided Concha bullosa: a new anatomic variation. Case Rep Otolaryngol. 2013;2013:342615. doi: 10.1155/2013/342615. Epub 2013 Oct 9.
A12. Aydın S, Cingi C, SanT, Ulusoy S, Orhan I.The effects of air pollutans on nasal functions of outdoor runners. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Apr; 271(4):713-7.
doi: 10.1007/s00405-013-2610-1. Epub 2013 Jun 28.
A13. San T, Muluk NB, Saylısoy S, Cingi C, Acar M. Nasal septal body and inferior turbinate sizes differ in subjects grouped by sex and age.Rhinology.2014 Jun;52(2):172-7. doi:10.4193/Rhin.
A14. Erkul E, Yaz A, Cingi C, Inanclı HM, San T, Bal C. Effects of indoor swimming pools on the nasal cytology of pool workers. J Laryngol Otol.2014 May;128(5):442-6. doi: 10.1017/S0022215114000784. Epub 2014 Apr 24.
A15. San T, Ertugay OC, C Tolgahan, Acar M, Ertugay CK,Dag I,Cingi C. Effects of surfactant on biofilm formation on silicone nasal splints. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May 30. [Epub ahead of print].
A16. San T, Gürkan E, Erdoğan B. An unusual anatomical variation of the superior turbinate: a case report. J Med Case Rep. 2014 Jun;8(1):182doi:10.1186/1752-1947-8-182.
A17. Acar M, Saylısay S, San T, Cingi C, Yazgı Ay. Comparison of the effects mandibular protruding devices on obstructive sleep apnea patients and healthy volunteers. J Craniomaxillofac Surg. 2014 May; doi: 10.1016/j.jcms.2014.04.013
A18. San T, Hancı D, Muluk NB, Cingi C. Is there any relatıonship between allergic rhinitis and concha bullosa. Radiol Res Pract. 2014 June; doi: 10.5171/2014.260913.
A19. Birdane L, Cingi C, Muluk NB, San T, Burukoglu D. Evaluation of the efficacy of Curcumin in experimentally induced acute sinusitis in rats. Ear Nose Throat J. 2013
A20. Ulusoy S, Muluk NB, San T, Cingi C. Evaluation of patient satisfaction with different hearing aids. Ear Nose Throat J. 2014
A21. Acar M, Catli T, Dag I, San T, Cingi C. Microbial biofilm formation on silicone nasal splints: optimal time for splint removal. Rhinology.2014 doi:10.4193/Rhino 13.156
A22. San T, San S, Erdoğan B, Gürkan E. The role of septated concha bullosa on sinonasal pathologies. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Aug 5. [Epub ahead of print]. doi:10.1007/s00405-014-3216-y.
A23. UB Ayfer, Erdoğan B, San T, Gürkan E. The relationship between AHI, Epworth scores and sleep endoscopy in patients with OSAS. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Aug 5. [Epub ahead of print]. doi:10.1007/s00405-014-3220-2.
A24. Acar M, Yazıcı D, SanT, Muluk NB, Cingi C.Reply to the letter to the editor concerning: ‘Fat-flug myringoplasty of ear lobule vs abdominal donor sites’. European Archives of Oto-rhino-laryngology, 274(6), 2665-2667. Doi:10.1007/s00405-017-4460-8.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1.San T, Çam HO. Giant Concha bullosa with orbital extension. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports.2014 Mar;22(1):43-45.
B2. San T, Tekin Muhammet, Çam OH, Kılıçarslan A, Zemheri E. Extranasopharengeal angiofibroma originating from sphenoid sinus: a case report. J M Updates.2012;2(3):120-123. doi:10.2399/jmu.2012003007.
B3. Sayın İ, Cingi C, San T, Ulusoy S, Acar M. An important social problem: allergic rhinitis. J Med Updates. 2013;3(2):91-95. doi:10.2399/jmu.2013002009.
B4. San T, Erdoğan B, Taşel B. Konka bülloza tipleri ile sinonazal patolojiler arasındaki ilişki. Göztepe tıp dergisi.2013 Eylül;28(3):132-135. doi:10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.132
B5. Taşkın Ü, Karaaslan O, Erginoğlu U, San T, Apuhan T, Aksoy F, Binay Ö. Kronik Rinosinüzitte Alerji ve Bilgisayarlı Tomografi İlişkisi. Haseki Tıp Bülteni.2005;43(3):165-168.
B6. San T, Yılmaz F, Yiğit Ö, Yakut H, Sanisoğlu O, Yıldırım F, Şengöz Gönül, Han T.Effüzyonlu otitis medialı (EOM) çocuklarda orta kulak effüzyonu ile adenoid dokusundaki bakteriyolojik floranın karşılaştırılması. Haseki Tıp Bülteni.2000 Temmuz-Ağustos-Eylül;38(3):195-198.
B7. Kahve H, San T, Gökçeer T, Tekin B, Yakut H, Han T, Yiğit Ö. Malign Fibröz Histiositom: bir olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni.2001 Ekim-Kasım-Aralık;39(4):311-314.
B8. Yiğit Ö, San T. Nazal Valv Cerrahisi. Haseki Tıp Bülteni.1999 Nisan-Mayıs-Haziran;37(2):149-152.
B9. Aksoy F, Apuhan T, Kumral T, Sanisoğlu O, Taşkın Ü, Yiğit Ö, San T. Osler–Rendu-Weber Sendromu:olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni.2004 Ekim-Kasım-Aralık;42(4):301-304.
B10.San T, Erdoğan B, Taşel B. Bilateral üst konka bülloza: gözden kaçan nadir bir olgu. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg.2014. Makale no:KBBI-52385.Kabul tarihi: 16.03.2014
B11.San T, Gürkan E, Erdoğan B, Taşel B. The effect of allergic rhinitis on nasal septal body size. J Med Updates.2014;4(2) :49-51.doi:10.2399/jmu.2014002004.
B12.Acar M, Gören F, Yazıcı D, Yıldırım G, San T. Comparison of endonasal dacryocystorhinostomy (DCR) versus endocanalicular diode laser DCR for treatment of nasolacrimal duct obstruction. J Med Updates.2014. Kabul tarihi: 04.05.2014
B13. San T, Gürkan E, Erdoğan B, Özkanlı Ş. Does Actinomyces have any role on tonsillar diseases in children? Istanbul Med J.2014.Kabul tarihi: 04.09.2014
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. San T, Çam OH. Kafa tabanı yayılımlı dev konka bülloza: olgu sunumu. 9.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya,2013.
C2. San T, Erdoğan B, Taşel B. Septalı konka büllozanın sinonazal patolojilerdeki rolü. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2013.
C3. San T, Gürkan E, Karaçelik C, Eras MA. Mastoidektomi sonrası gelişen dura hasarına bağlı bos fistülünün cerrahi tedavisi: olgu sunumu. 30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2008.
C4. San T, Gürkan E, Karaçelik C, Karaaslan O. Uzamış endotrakeal entübasyona bağlı gelişen trakeal stenozun cerrahi tedavisi: olgu sunumu.30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2008.
C5. San T, Yursever S, Gürkan E, Karaçelik C, Karaaslan O. Multiple Sklerozlu hastalarda ABR sonuçları. 30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2008.
C6. Karaaslan O, San T, Özbay İ, Karaçelik C. Paranazal sinüs tutulumlu T Hücreli Lenfoma: olgu sunumu. 5.Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya,2009.
C7. Tekin M, Çam O.H, Kılıçarslan A, San T. Nadir bir izole sfenoid sinüs patolojisi: Ekstranasofarengeal Anjiofibrom. 7. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya,2011.
C8. Bilgili AM, Güvey A, Koç A, Aksoy F, San T, Karaaslan O. Stapes cerrahisi sonuçlarının analizi ve revizyon cerrahisi tecrübemiz. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
C9. Veyseller B, Aksoy F, San T, Sağıt L, Karaaslan O. Tiroid cerrahisi tecrübelerimiz. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
C10. Taşkın Ü, Karaaslan O, Yılmaz F, Elbistanlı S, Erginoğlu U, San T. Laryngeal tuberculosis. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
C11. Karaaslan O, Veyseller B, Bilgili AM, San T, Taşkın Ü. Parsiyel larenjektomi tecrübelerimiz. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
C12. Durmaz HÖ, Veyseller B, Taşkın Ü, San T, Karaaslan O. Bir olgu nedeniyle çocuklarda parotis asinik hücreli karsinomu. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
C13. Apuhan T, Sağıt L, Aksoy F, San T, Taşkın Ü, Karaaslan O. Kikuchi-Fijimoto Hastalığı: olgu sunumu. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
C14. Karaaslan O, Veyseller B, San T, Aksoy F, Taşkın Ü. Near total larenjektomi tecrübelerimiz. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2005.
C15. Apuhan T, Sanisoğlu O, Taşkın Ü, San T, Cengiz K, Erginoğlu U, Han T. Horizontal kanal kaynaklı paroksismal pozisyonel vertigo. 27.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2003.
C16. Taşkın Ü, Erginoğlu U, Apuhan T, San T, Koç A, Altıntaş O, Koç C, Karaaslan O, Han T. Polikliniğimize alerji şikayetleri ile başvuran hastaların prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi. 27.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,2003.
C17. Taşkın Ü, Erginoğlu U, Elbistanlı S, Apuhan T, San T, Aksoy F, Han T. Larenks Tuberkülozu. KBB de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, Ankara,2003.
C18.Sanisoğlu O, Yiğit Ö, San T, Taşkın Ü, Han T. Akut rinosünizitli çocuklarda azitromisin tedavisi. 25.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999.
C19. Yiğit Ö, Uzun H, San T, Taşkın Ü, Konyalı E, Han T. Ani işitme kaybında elektronistagmografinin önemi. 25.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999.
C20. San T, Kahve H, Gökçeer T, Tekin B, Yılmaz F, Konyalı E, Yakut H, Han T. Malign Fibröz Histiositom: Bir Olgu Sunumu. 25.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999.
C21.Veyseller B, Bilgili AM, Binay Ö, Koç A, San T, Karaaslan O. Baş boyun tümörlerinde boyun metastaz paternleri. Baş Boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, İzmir,2004.
C22.San T,San S,Gürkan, E,Erdoğan B. Septalı konka büllozanın sinonazal patolojilerdeki rolü. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.
C23.San T, Çam OH. Kafa tabanı yayılımlı dev konka bülloza: olgu sunumu. 9.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya,2013
C24. San T, Gürkan E, Erdoğan B. Üst konkanın olağandışı anatomik bir varyasyonu: Vaka takdimi. 10.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2014.
C25. San T, Gürkan E, Erdoğan B, Taşel B. Alerjik rinitin burun septal cisim boyutu üzerindeki etkisi. 10.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2014.
C26. San T, Erdoğan B, Taşel B. Bilateral superior konka bülloza: Gözden kaçan nadir bir olgu. 10.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2014.
C27. San T, Gürkan E, Erdoğan B. Üst konkanın olagandısı anatomik bir varyasyonu: Vaka takdimi. 10.Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2014.
C28. San T, Gürkan E, Erdoğan B, Özkanlı Ş. Actinomicesin çocuklardaki tonsil hastalıklarında herhangi bir rolü var mıdır? 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
C29.San T, Hanege MF, Yılmaz B, Uzun L. Neoplastik hastalığı taklit eden multifokal mukokutanöz leishmaniazis:olgu sunumu. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi-2017.
C30.San T, Timurlenk E, Çelik S. İdiyopatik ani işitme kayıplı hastalarda Magnetik Rezonans sonuçlarının değerlendirilmesi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2017.
D. Diğer yayınlar:
D1. San T. Akut difüz bakterial eksternal otit. İstanbulda sağlık dergisi (İstanbul Sağlık Müdürlüğü yayını), Ağustos-2002;28:40-42.