Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Beyza Ballı AKGÖL

Pedodonti

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi / Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2011Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2010İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
2008İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği
Seçili Yayınları/Tüm Yayınları
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Erdem AP, Guven Y, Balli B, Ilhan B, Sepet E, Ulukapi I, Aktoren O. Success Rates of Mineral Trioxide Aggregate, Ferric Sulfate and Formocresol Pulpotomies: A 24-month Study. Pediatr Dent. 2011 Mar-Apr;33(2):165-70.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Münevveroglu AP, Akgöl BB. Rubinstein- taybi Syndrome: a case report. Case rep Dent. 2012; Sep 6.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler
· Tuna EB, Ballı B, Rosti RO, Kayserili H, Gencay K. Cranio-Dento-Facial Findings of Rieger Syndrome. 12th Congress of the BaSS. İstanbul, Türkiye 12-14 April2007.
· A. Pınar Erdem, B. Ballı, H. Kurt, I. Ulukapı, E. Sepet. Report of two cases of Dentin Dysplasia with rootless teeth. The 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. Munich, Germany 17-19 June 2009.
· Ballı B, Yamaç Yılmaz E, Ulukapı I. Using Dental Discomfort Questionnaire (DDQ) in Children With Mental Disabilities. IADR General Session. Barcelona, Spain 14-17 July 2010.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
· Beyza Ballı, Işın Ulukapı. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Dişhekimi Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 40 (1-2): 67-73
· Beyza Ballı, Mahire Şakar, Işın Ulukapı. HIV ile Enfekte Çocuklarda Ağız İçi Bulgular ve Tedavide Dikkat Edilecek Noktalar. Dişhekimliği Dergisi 2008; 19(79): 16-22.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Beyza Ballı, Işın Ulukapı. Kök Dentin Displazisi: Olgu Sunumu. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Antalya, Türkiye 17-21 Ekim 2007. İkikarakayalı G, Ballı B, Pınar Erdem A, Ulukapı I, Sepet E. Amalgam Allerjisi: Olgu Sunumu. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme-İzmir, Türkiye 21-24 Mayıs 2009. Patır Münevveroğlu A, Ballı Akgöl B, Erol T. Çocukların Diş Hekimlerine Karşı Duygu ve Davranışlarının değerlendirilerek Ağız Sağlığı ile İlişkilendirilmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Antalya, Türkiye 4-7 Ekim 2012.