Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan ÇATAL

Ortopedi ve Travmatoloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Doğum Yeri

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Eylül 2015 - Eylül 2015
Mayıs 2015 - Mayıs 2015
Mart 2015 - Mart 2015
Şubat 2015 - Şubat 2015
Ocak 2015 - Şubat 2015Kafkas Üniversitesi
Ocak 2015Özel İstanbul Medipol Hastanesi
Ocak 2014 - Ocak 2015Kars Devlet Hastanesi
Nisan 2013 - Nisan 2013
Nisan 2013 - Nisan 2013
Ocak 2013 - Ocak 2013
Ocak 2013 - Ocak 2013
Ocak 2013 - Ocak 2014Heilderberg Atos Klinik
Haziran 2012 - Haziran 2012
Mayıs 2012 - Mayıs 2012
Ocak 2007 - Ocak 2013İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
Marmara Üniversitesi
2018İstanbul Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji
2013İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji
2007Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2005Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi
Çevirisinde Katkıda Bulunduğum Kitaplar • .AO Basic Principles of Fracture Management. Vol.1-2. Ed. Thomas P Rüedi, Richard E Buckley, Christopher G Moran. Thieme, USA 2007. AO Kırık Tedavisinin Prensipleri • Surgical Techniques for the Knee. Fred D.Cushner, W.Norman Scott, Giles R. Scuderi, Thieme,USA 2005. Diz Cerrahisi Teknikleri Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler • Catal B, Şener M. Treatment and displacement affect the reoperation rate for femoral neck fracture.Clin Orthop Relat Res. Letter to editor 2013 Dec;471(12):4096. doi: 10.1007/s11999-013-3295-x. Epub 2013 Sep 25. Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri: • Bilgehan Çatal, İsmail Safa Satoğlu, Atilla Bozkurt, Muhittin Şener- Alt Ekstremite Flepleri 5. Ulusal Rekonstriktif Mikrocerrahi Kongresi 15-17 Aralık 2011– Bodrum • Bilgehan Çatal, Kaya Turan, Cihan Aslan, Muhittin Şener. Osteoporotik Humerus Proksimal Uç Kırıklarında İntramedüller Fibula Otogrefti İle Rekonstrüksiyon 11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 nisan 2013 , Antalya • Korkut Arar, Bilgehan Çatal, Özgün Barış Güntürk, Cihan Aslan, Muhittin Şener Kubital Tünel Sendromlu Hastalarda Cerrahi Sonuçlarımız 11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 nisan 2013 , Antalya • Bilgehan çatal, özgün barış güntürk, cihan aslan, muhittin sener. Radial arter ön kol flebi ile üst ekstremite rekonstiksiyonu. 23. Ulusal Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi ekim 2013, Antalya • Bilgehan çatal, özgün barış güntürk, cihan aslan, muhittin şener. Ayak- ayak bileği yumuşak doku defektlerinin sural arter flebi ile rekonstriksiyonu. 23. Ulusal Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi ekim 2013, Antalya • Bilgehan Catal, Murat Özcan, Özgün Barış Güntürk, Mehmet Yıldız, Muhittin Şener. Littler Nörovasküler Saplı Ada Flebi Uygulanan Hastaların Klinik Değerlendirmesi . 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Ekim 2013, Antalya • Bilgehan Çatal. İlkler Unutulmaz: Mecburi Hizmette İlk Günüm. Totbid Aguh Özel Paneli 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Kasım 2014, Antalya • Selim Akçicek, Bilgehan Çatal: Obez Hastalardaki Diz Kıkırdak Defektlerinin Karbon Fiber Rod İle Onarımı: 96 Hastalık Vaka Serisi.Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Bilgehan Çatal, Mehmet Ali Uysal, Ali Bilge, Gökhan Ulusoy, Cem Özcan: Endoskopik Plantar Fasia Gevşetme Yapılan Hastalardaki Klinik Sonuçlar. Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya Posterler • Özgün Güntürk, Cihan Aslan, Bilgehan Çatal, Muhittin Şener, Korkut Arar. İzole Trokanter Major Bursa Tüberkülozu Olgu Sunumu11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 Nisan 2013 , Antalya • Bilgehan Çatal, Korkut Arar, Cihan Aslan, Muhittin Şener Nadir Rastlanan Bir Vaka; Nöropatik Omuz Hastalığı 11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 Nisan 2013 , Antalya • Bilgehan Çatal, İsmail Safa Satoğlu, Atilla Bozkurt, Muhittin Şener- Alt Ekstremite Flepleri 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan, Antalya • Serkan Akçay, Bilgehan Çatal, Cemal Kazımoğlu, Ahmet Kurtulmuş , Kaya Turan, Safa Satoğlu. Adduktor Magnus Kası İçinde Nadir Rastlanan Primer Kist Hidatik Olgusu 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan, Antalya • Bilgehan Çatal, Safa Satoğlu, Ahmet Kurtulmuş, Cemal Kazımoğlu, Muhittin Şener. Radiokapiteller Eklem Kaynaklı Ganglion Kistine Bağlı Posterior İnterosseos Sinir Felci4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan, Antalya. • Bilgehan Çatal, Özgün Barış Güntürk, Cihan Aslan, Muhittin Şener. Nadir Görülen Bir Vaka: Yüksek Başınlı Boya Tabancası İle Tiner Enjeksiyonuna Bağlı Parmak Yaralanması 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Ekim 2013, Antalya • Bilgehan Çatal, Yavuz Ünlü1, Mehmet Ali Uysal2, Korkut Arar3, Ali Bilge4 Çocukluk Çağı Omuz Septik Artriti, Artroskopik Tedavisi Literatür Derlemesi Ve 8 Yaşında Artroskopik Tedavi Edilen Hastanın Vaka Sunumu. Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Bilgehan Çatal, Onur Dülgeroğlu, Emre Birzat Gölboyu1, Korkut Arar2 Omuz Artroskopi Ameliyatlarında İnterskalen Blok İle Tek Doz Eklem İçi Lokal Anestezik Uygulamasının Postoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Yavuz Ünlü1, Bilgehan Çatal, Seda Dağar2, Savaş Çoşkun3 Sakrakoksigeal Bölgeden Pelviks İçi Derin Yerleşimli Yabancı Cisim (Metal Tığ) Pediatrik Olgu Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Bilgehan Çatal, Yavuz Ünlü1, Mahmut Dülger2, Mehmet Ali Uysal3, Korkut Arar4 Subdeltoid-Subakromial Brucella Bursiti: Vaka Sunumu Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya