Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Can ARSLAN

Ortodonti

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2019Ankara Üniversitesi, Ortodonti
2014Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Art and Humanities)
Kadıoğlu MN, Karaahmetoglu O, Kortmaz A, Yetimoglu Ozdil N, Arslan C, Kamburoglu K, Altug AT, Tuzuner Oncul AM. Comparison Of Medial Aspect Of Ramus For Sagittal Split Ramus Osteotomy in Patients With Different Skeletal Pattern. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2016;74(9):e65 supplement (98th Annual Meeting of American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 18-23 September 2016, Las Vegas, USA.)
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Arslan C, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu TU, Arslan EM, Başpınar E. Comparison Of The Accuracy Of Manual And Digital Cephalometric Prediction Methods In Orthognathic Surgical Planning: A Pilot Study. Turk J Orthod 2018; 31(4): 133-8
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Altuğ AT, Tüzüner Öncül A, Şenol A, Arslan C, Karaahmetoğlu Ö. An Intraoral Appliance Design With Skeletal Anchorage For Rigid External Distraction Devices. 92nd European Orthodontic Society Congress, 11-16 June 2016, Stockholm, Sweden.
Kadıoğlu MN, Karaahmetoğlu Ö, Kortmaz A, Yetimoğlu Özdil N, Arslan C, Kamburoğlu K, Altuğ AT, Tüzüner Öncül A. Comparison of Medial Aspect of Ramus for Sagittal Split Ramus Osteotomy in Patients with Different Skeletal Pattern. 93rd European Orthodontic Society Congress, 5-10 June 2017, Montreux, Switzerland.
Gökalp H, Mavi EM, Arslan C. Orthopedic – Orthodontic Treatment of Angle Class II Malocclusion With Anterior Open-Bite: Case Report. 93rd European Orthodontic Society Congress, 5-10 June 2017, Montreux, Switzerland.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Arslan C, Naifoğlu E, Sancak K, Tüzüner Öncül AM, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu, U. Hiperdiverjan Büyüme Modeline Sahip İskeletsel Sınıf III Bireyin Bimaksiller Ortognatik Cerrahi Tedavisi - Vaka Raporu. TDB Dişhekimliğinde Klinik Dergisi Vol 7, Sayı 7, 11.2017.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Altuğ AT, Arslan C, Tüzüner Öncül A, Kortmaz A. Tek Taraflı Dudak ve Damak Yarığı Bulunan Bir Yenidoğanın Cerrahi Öncesi Nazal ve Alveolar Şekillendirme ile Tedavisi: Vaka Raporu. 1. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, 28-30 Kasım 2014, Kapadokya, Türkiye.
Arslan C, Küçük F, Altuğ AT, Tulga Öz F. Sendromik Olmayan Süpernümerer Diş Olgularında Kraniyofasiyal Özelliklerin Değerlendirilmesi – Pilot Çalışma.
14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2-4 Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye.
Kadıoğlu MN, Karaahmetoğlu Ö, Kortmaz A, Yetimoğlu Özdil N, Arslan C, Kamburoğlu K, Altuğ AT, Tüzüner Öncül A. Sagittal Split Ramus Osteotomisi Uygulanan Farklı İskeletsel Yapıdaki Vakalarda Medial Ramus Boyutlarının Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 1-5 Ekim 2016, Antalya, Türkiye.
Arslan C, Altuğ AT, Naifoğlu E, Kortmaz A, Tütüncüler K, Alkaya M, Tüzüner Öncül AM. Hiperdiverjan Büyüme Modeline Sahip İskeletsel Sınıf III Bireyin Bimaksiller Ortognatik Cerrahi Tedavisi - Vaka Raporu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5-7 Kasım 2017, Ankara, Türkiye.
Arslan EM, Arslan C, Altuğ AT, Kadıoğlu MN, Karaahmetoğlu Ö, Tüzüner Öncül AM. İskeletsel Sınıf III Bireyin Bimaksiller Ortognatik Cerrahi Tedavisi Vaka Raporu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5-7 Kasım 2017, Ankara, Türkiye.
Arslan C, Arslan R, Altuğ AT. Compound Odontoma ile İlişkili Gömülü Kanin Dişin Ortodontik Tedavisi - Vaka Raporu. Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Ankara, Türkiye.
Arslan C, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu U. İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Bimaksiller Ortognatik Cerrahi ile Tedavisinin Farengeal Hava Yolu Üzerine Etkisinin Boyutsal ve Alansal Olarak İncelenmesi. 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13-17 Ekim 2018, İzmir, Türkiye.
Diğer yayınlar
Projeler
İdari Görevler
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Ortodonti Derneği (TOD)
Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği
European Orthodontic Society (EOS)
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
Ödüller
Arslan C, Altuğ AT, Toygar Memikoğlu U. İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Bimaksiller Ortognatik Cerrahi ile Tedavisinin Farengeal Hava Yolu Üzerine Etkisinin Boyutsal ve Alansal Olarak İncelenmesi. 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13-17 Ekim 2018, İzmir, Türkiye. (Araştırma Posteri İkincilik Ödülü)