Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Erkan TEMİZKAN

Acil Tıp

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2013 - 2014İstanbul Medipol Hastanesi Acil Kurucu Hekimi
2011 - 2013Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Uzmanı
2005 - 2006Ankara Çesan Fabrikası İşyeri Hekimliği
2004 - 2005Kale Rotary Kulubü Sağlık Ocağı Kurucu Hekimi
2002 - 2004Yaşam Sağlık Merkezi Etimesgut
2001 - 2005Ankara Aksan Fabrikası İşyeri Hekimliği
2001 - 2004Senatoryum Polikliniği
2001 - 2001Eskişehir Acıbadem Hastanesi Acil Servisi Acil Uzmanı
2000 - 2002Ankara Kızılay Kan Merkezi
1999 - 2000Misket Sağlık Ocağı Kurucu Hekimi
1998 - 2001Bilge Tıp Merkezi
1997 - 1999Bostancık Sağlık Ocağı Hekimi
1995 - 1997Erzurum Tekman Sağlık Grup Başkanı
1994Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi
2011Gazi Üniversitesi, İlk ve Acıl Tıp Uzmanı
1994Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1987Ankara Kurtuluş Lisesi, Lise
1981Anakra İncesu İlkokulu, İlkokul
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Dogan N.O.,Temizkan E, F. Bildik, A. Demircan, A. Keles “Ischemic stroke in trauma patients: Investigation the source of embolus” AJEM DOI:10.1016/j.ajem.2009.03.009 (2009)
Temizkan E,Unaldi M.,Bildik F., Demircan A, Keles A,
“ QT Interval Changes Durıng The Management Of Decompensated Heart Faılure In The Emergency Care Settıng” Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 137
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
B.1.Dogan N.O.,Temizkan E, A. Keleş, A. Demircan, F. Bildik “Antidepresanla Özkıyım Girişimi: İlaç İlişkili Brugada Sendromu” V. Ulusal Acil Tıp Kongresi Belek, Antalya, 19-22 Nisan 2009
B.2. AkselG,Temizkan E, Doğan NÖ, Bildik F , Kist hidatik bir acil midi? Dev Akciğer Kist Hidatiği Vaka Sunumu V. Ulusal acil Tıp Kongresi, 19-22 Nisan 20009, Belek-Antalya
B.3.Çorbacıoğlu K., A. Keleş,Temizkan E.,F. Bildik, A. Demircan “Gebelik ve Dev Miyoma Uteriye Bağlı Pulmoner Emboli” TATD 4. Acil Tıp Kongresi, 1. Avrasya Acil Tıp Kongresi Beldibi, Antalya, 5-9 Kasım 2008
B.4Temizkan E., N.O. Dogan, A. Kulduk, F. Bildik, A. Keleş, A. Demircan “İskemik Stroke: Kazadan Önce mi, Sonra mı?” IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi Belek, Antalya, 8-11 Mayıs 2008
B.5.Bildik, F., A. Keleş, A. Demircan, S.G. Aygencel,Temizkan E.“Gazi Üniversitesi İntern Doktorlarının Acil Tıp Bölümüne Bakışı” IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi Belek, Antalya, 8-11 Mayıs 2008
Bilimsel Toplantılarda Sunumlar
C.1.Cerebellar Ataksi ve Başdönmesi Vaka Sunumu V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Belek, Antalya, 19-22 Nisan 2009
C.2. Karbon Monoksit Zehirlenmeleri İlginç Vakalar 2009 Ankara Aciller Toplantıları I. toplantısı
Katıldığı kurslar:
2009, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi APLS The Pediatric Emergency Medicine Kursu
2008, ATUDER Acil Yatakbaşı USG Kursu
2007, Türk Kardiyoloji Derneği XIV. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
2007, Ulusal Tramva ve Acil Cerrahi Derneği ATLS kursu
2003, Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü ‘‘Toplumda Sık Karşılaşılan Pskiyatrik Hastalıklar‘‘Konulu Eğitim Kursu
2003, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Rasyonel İleç Kullanımı‚ ‘‘Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Konulu Eğitim
2003, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD ‚‘‘Depresyon Tedavisinde Başarıyı Yakalamak‘‘Konulu Eğitim
2001,International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies Induction course
2001,Kan Merkezleri Transfüzyon Derneği ‚‘‘Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu‘‘
2000-2002 Active English English Course
2000, Türk Tabibler Birliği İşyeri Hekimliği Kursu
1998, Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Gıda Denetçi Eğitmeni Kursu
1997,Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü I. Basamakta İyleştirilmesinde Yönetim Eğitimi
1994, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Rahim İçi Araç Kursu
Katıldığı kongreler
2010, TATD,2’nd Eurasian Congress on Emergency Medicine and ‚2’nd EACEM
2009, ATUDER V. Ulusal Acil Tıp Kongresi
2008, TATD III.Acil Tıp Asistan Sempozyumu
2008, TATD, 1’st Eurasian Congress on Emergency Medicine and ‚4’th turkish Emergency Medicine Congress
2007, ATUDER IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi
2007, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.4. İç Hastalıkları Günleri
2007, ATUDER 6. Acil Tıp Kış Sempozyumu
2006 TATD,I.Acil Tıp Asistanlığı Sempozyumu
2001, Türk Tabibler Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü,Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türk Tabibler Birliği Pratisyen Hekimler Kolu 6. Pratisyen Hekimlik Kongresi
2001, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 3. İç Hastalıkları Kongresi