Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Funda Yavanoğlu ATAY

Neonatoloji / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

KADIKÖY

Yabancı Diller

Ocak 2016 - Ocak 2018SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ocak 2013 - Ocak 2016Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ocak 2012 - Ocak 2013Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Giresun Doğumevi
Ocak 2006 - Ocak 2012Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ocak 2005 - Ocak 2006İstanbul Üniversitesi,
2005İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2016Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji
2012Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
YURT DIŞI YAYINLAR
1. Funda Yavanoglu Atay, Turan Derme, Nurdan Uraş, Gulay Ceylaner, Serdar Ceylaner, Fatma Nur Sarı, Serife Suna Oğuz; Congenital Glucose-Galactose Malabsorption in a Turkish Newborn: A Novel Mutation of Na+/Glucose Cotransporter Gene; Dig Dis Sci (2017) 62:280-281
2. Bozkurt O, Uras N, Sari FN, Atay FY, Sahin S, Alkan AD, Canpolat FE, Oguz SS.
Multi-dose vitamin d supplementation in stable very preterm infants: Prospective randomized trial response to three different vitamin D supplementation doses.
Early Hum Dev. 2017 Sep;112:54-59. doi: 10.1016
3. Halit Halil, Mehmet Buyuktiryaki, Funda Yavanoglu Atay, Mehmet Yekta Oncel, Nurdan Uras , Reopening of the ductus arteriosus in preterm infants; Clinical aspects and subsequent consequences.Journal of Neonatal-Perinatal Medicine, 2018.
YURT İÇİ YAYINLAR
1. Zehra Esra Önal, Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Tamay Gürbüz, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran; Kırım Kongo Kanamalı Ateş Olası Vakalarının Demografik Özellikleri, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi; Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2012;52(2)
2. Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz; Yenidoğan Döneminde Süpüratif Parotit, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2016; 56(1)
3. Funda Yavanoğlu Atay, Şerife Suna Oğuz. Yenidoğan bebekte parenteral beslenme ve tedavi prensipleri. Derleme, Klinik Tıp Pediatri, 2016; cilt 2sayı 2
4. Funda Yavanoğlu Atay, Gözde Kanmaz Kutman, Duygu Bidev, Şerife Suna Oğuz, Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri. Haydarpaşa Numune Medical Journal, 10.14744/hnhj.2018.04880
5.Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. Riskli Yenidoganlarda Otoakustik Emisyon Testi ve Isitsel Beyin Sapi Cevabinin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi . Haydarpaşa Numune Medical Journal 10.14744/hnhj.2018.43760