Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin ARSLAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2014 - 2018İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Sefaköy Hastanesi
2011 - 2013Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2009 - 2010Sarıkamış Devlet Hastanesi
2011Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi
2009Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi
8.1.1.1Iuslar arasi hakemli dergilerde yaymlanan makaleler
1- Scicuk N. Elevli M, Inane Arslan II„ Atypical teratoid rhabdoid tumor mimickian, tuberculous meningitis, Indian Pediatr. 2008 Apr;45(4):325-6.
2- Erdogan 0, Tanyeri B. Torun F. Gontillti E. Arslan If. Frenberk U. Oktem F. The
comparition of the efficacy of two different probiotics in rotavirus gastroenteritis in chi1dren„ Trop Med. 20122012:787240. doi: 10.1155/2012/787240. [pub 2012 Jun 19.
3- Arslan 11, Torun E, Akkan JC. Guler S. Bayraktar S. The evaluation ()I' physiological and biochemical parameters and the autonomic nervous systems of children with breath-holding spells. Neuropediatrics. 2014 Au12.: 45(4):212-6
4- Bayraktar BT, Bayraktar S, Arslan 11. cakir FI3. Freeman-Sheldon Syndrome Associated with Hemophilia-A in a Newborn .Med Bull Haseki 2016:54:243-5. DOI: 10.4274/huseki.2915
8.2. Ulusal bilimsel toplantdarda sunulan bildiri kit:111inch basdan bildiriler
1- F3avraktar S. ArsIan if, Seleuk N. Tabanh Bavraktar S. [levil M.—catanats. zebirlenmesi: Olgu sunumu. 49.Milli Pediatri konuresi 14-17 [y1(112005 Istanbul. MP-234
2- Arslan U. Deniz M, Elevli M. Bir Olutt Sunumu: Tuberoskleroz. 42.Ttirk Pediatri kongresi. 15-20 Ma is 2006, Antalya. P018
3- Arslan H. Selcuk N. Turkgeyik S. Ozkul AA, Elevli Murat. Solite'. tiroid nodüllU Hr olgunun sunumu. XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloii ye Diyabet Kongresi 14-17 Iiil 2006. Konya. PS-95
4- Seleuk DN, Ytidirim O. Gazi M. Ozkul AA. Elevli NI. cokar O. ArsIan U. Beyin odemi ile
seyreden iki subakut sklerozan panensefalit olgusu. 50. Milli Pediatri Kongresi. 8-12 Kasim 2006. Antalya. PP-111
5- Seleuk UN, Ozkul AA. Turk GS. ArsIan U. Elevli Ni. Kara G. Deiaisken immOn yetmezligi de olan bir karta2ener sendromu olgusu.50. Milli Pediatri Kongresi. 8-12 Kasim 2006. Antalya. PP332
6- Seleuk DN, Ozkul AA, Turk GS. Elevli M. Arslan H. Kara G. Gee semptom wren konjenital diafragma hernisi olgusu.50.Milli Pediatri Kongresi.8-12 Kasim 2006. Antalya.PP-423
7- Elevli Ni. Deniz M, Arslan H, loan F. Seleuk DN. Herediter ataksi teleniiektazi: Bir oleu sunumu. 43.TUrk Pediatri Kongresi.16-20 Mavis 2007 13odrum, EP-042
8- Elevli M, Bayraktar S. Deniz M. Selcuk DN. Agar ZCi. Arslan II. Kali) yetmezlio k I inii lie gelen Hr akut glomerfflonefrit olgusu. 43.TUrk Pediatri Kongresi.I 6-20 MilN•is 2007 Bodrum, EP197
9- Elevli M, Deniz Ni. Seleuk DN. Agar Ze. Arslan Tekrarlayan akeic2er enfeksiyonlarinin onemli bir naleni:Kistik fibrosis. 43.TUrk Pediatri Kongresi.16-20 May's 2007 Bodrum. EP-I98
10- Elevli Ni, Deniz M. Bayraktar S. Selcuk DN. Payasli Ni. Alisan MI-1.Cambaz S . Arslan H. Iki olgu nedeni lie alkol intoksikasyonu.43.TUrk Pediatri Kongresi. 16-20 May's 2007 Bodrum. EP201
11- Arslan H, Ozkul A. Ataoi.11u E. Elevli M. Yenidogan bebeklerde kord karunda AOPP Ye paraoksanaz duzeyleri. 49. Turk Pediatri Kongresi. 10-13! laziran 2013 Istanbul. P-252
12- Arslan H, Torun E, Canan Akkan , Guler S. Kaulma nobetinde risk faktorlerinin ye
otonom sinir sisteminin deaerlendirilmesi .TOrk Pediatri Arivi Ozel SaVl 2013 ; 16-172