Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Servet KARACA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

SULUOVA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Ultrasonik Burun Estetiği
Ocak 2017 - Eylül 2018Bulanık Devlet Hastanesi
Ocak 2012 - Ocak 2017İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ocak 2011 - Ocak 2012Amasya 112 İl Ambulans Komuta ve Kontrol Merkezi
2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
2017SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
ESERLER
A.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
A1. Hanege FM, Karaca S, Kalcioglu MT. Comparing spontaneous closure and paper-patching in traumatic tympanic membrane perforation. Is it necessary to use antibiotic? 3rd Congress of European OEL-HNS. 7-11 June, 2015. Prague, Czech Republic.
B.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B1. Karaca S, Hanege FM, Özdamar İO, Kalcioglu MT. Adenotonsillektomi öncesi koagülasyon testleri gerekli mi? Bozok Tıp Dergisi 1(1): 1-5 (2014)
C.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Kokten N, Karaca S, Timurlenk E, Kafkaslı Ç, Uzun L, Kalcioglu MT, Tekin M. Aurikulada seboreik keratoz: alışılmadık bir olgu sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 02-06 Kasım 2013 (Poster).
C2. Kokten N, Timurlenk E, Karaca S, Uzun L, Kalcioglu MT, Tekin M. Ani işitme kaybı ile başvuran koklear menier hastalığı: Olgu sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 02-06 Kasım 2013 (Poster).
C3. Kalcıoğlu MT, İleri Y, Karaca S, Eğilmez OK, Kökten N. Uluslararası KBB Dergilerinde Makale Sunuş, Kabul ve Yayınlanış Sürelerinin Araştırılması. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Sözlü).
C4. Kalcıoğlu MT, Eğilmez OK, Karaca S, Hanege FM. Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Tezlerinin Bilimsel Makale Olarak Yayınlanma Oranları. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014 (Sözlü).
C5.Karaca S, Kalcıoğlu MT, Sargın F, Tekin M, Uzun L, Barin K. Human Immundeficincy Virüs’ün Vestibüler Sistem Üzerine Etkisinin Video Gead Impuls Test ile Değerlendirilmesi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2017(Sözlü).
C6. Karaca S,Kalcıoğlu MT, Sargın F, Tekin M, Uzun L, Barin K. Evaluation of Human Immunodeficiency Virus on the Vestibular System by Using Video Head Impulse Test. 24. Saudi Otolaryngology Conference, Makkah, 13-14 December 2017(Sözlü).