Sitede Ara

Op.Dr. Ahmet ÖZDİLMAÇ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi
Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2015 - 2016Acıbadem Sağlık Grubu
2014 - 2015Bingöl Devlet Hastanesi (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)
2007 - 2014Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
2014İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi
2005Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ULUSLARARASI (Science Citation Index-Expanded ile taranan) YAYINLAR
1-Çavuşoğlu H,Özdilmaç A, Şahin Y, Aydın Y: Isolated posterior spinal artery aneurysm causing intracranial acute subarachnoidal hemorrhage.Acta Neurochir. DOI 10.1007/s00701-009-0491-2, 2009
2-Çavuşoğlu H, Tuncer C,Özdilmaç A, Aydın Y: Multiple intracranial hidatid cysts in a boy.Turkish Neurosurgery2009, Vol:19, No:2, 203-207
3-Aydın Y, Çavuşoğlu H, Yüce İ, Özdilmaç A, Kahyaoğlu O: A Prospective Study of Interbody Fat Graft Application With the Anterior Contralateal Cervical Microdiscectomy to Preserve Segmental Mobility. Neurosurgy. 2017 Mar 28. doi: 10.1093/neuros/nyx056.
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR
1-Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Müslüman A.M., Aydın Y: Posterior fossa cerrahisi sonrası çocuklarda görülen serebellar mutizm: Olgu sunumu, [Cerebellar mutism following posterior fossa tumor resection in children: Case report],Istanbul Tıp Fakültesi Dergisi2012; 75:3
2-Özdilmaç A, Tuncer C, Çavuşoğlu H, Aydın Y: Temporoparietal Bölgede Kafa Travması Sonrası Oluşan Simetrik Bilateral Epidural Hematom: Olgu Sunumu, [Symmetrical Bilateral Epidural Hematoma After Head Injury in the Temporoparietal Region: Case Report],Türk Nöroşirürji Dergisi2015, Cilt: 25, Sayı: 3, 323-325
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
1-Türkmenoğlu O.N.,Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’Perkütan vertebroplastiyle tedavi edilmiş osteoporotik vertebra kompresyon fraktürlerinin uzun dönem radyolojik ve klinik sonuçları’’, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-080 (2010).
2-Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O.N, Müslüman A.M., Çoban T.E., Yılmaz A, Şahin Y, Aydın Y: ‘’Far lateral lomber disk hernilerinde cerrahi tedavi’’, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-090 (2010).
3-Müslüman A.M., Çavuşoğlu H, Yılmaz A,Özdilmaç A,Şahin Y, Aydın Y: ‘’Tüberkulum sella menenjiomlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-050 (2011).
4-Müslüman A.M., Yılmaz A, Çavuşoğlu H, Cansever T, Kahyaoğlu O,Özdilmaç A, Aydın Y: ‘’Olfaktor oluk menengiomlarında unilateral frontal transfalsian ve bifrontobazal yaklaşımlarının karşılaştırmalı sonuçları’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-074 (2011).
5-Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O.N, Müslüman A.M., Yılmaz A, Çoban T.E., Şahin Y, Aydın Y: ‘’Ekstraforaminal cerrahi yaklaşım uygulanan far lateral lomber disk hernilerinde klinik sonuçlarımız’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-036 (2011).
6-Özdilmaç A, Türkmenoğlu O.N, Çavuşoğlu H,Şahin Y, Aydın Y: ‘’Perkütan vertebroplastiyle tedavi edilen travmatik vertebra kompresyon fraktürlerinin uzun dönem radyolojik ve klinik sonuçları’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-043 (2011).
7-Yılmaz A,Özdilmaç A, Müslüman A.M., Çavuşoğlu H, Şahin Y, Aydın Y: ‘’Retrosigmoid yaklaşımla yapılan akustik nörinomlarda duraplasti ve kranioplastinin postoperatif baş ağrısına etkisi ‘’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-068 (2011).
8-Yılmaz A, Müslüman A.M., Cansever T, Çolak İ,Özdilmaç A, Yüce İ, Doğu B, Yılmaz F, Aydın Y: ‘’Serebellar tonsiller descent temelinde chiari tip 1 için yapılan foramen magnum dekompresyonuna duraplasti ilavesinin servikal ROM’a etkisi‘’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-096 (2011).
9-Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A,Özdilmaç A, Akgün C, Çoban T.E, Aydın Y: ’’ Minimal invaziv tedavi yöntemlerinden transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesi’’, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-039 (2012).
10-Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M,Özdilmaç A,Yılmaz İ, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’Çocuklarda ventrikülo-peritoneal şant enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik emdirilmiş aksternal ventriküler drenaj sistemlerinin kullanımı’’, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-062 (2012).
11-Yılmaz A, Yüce İ, Müslüman A.M,Özdilmaç A,Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Lomber spinal stenozun cerrahi tedavilerinden minimal invaziv mikrocerrahi yöntem olan unilateral yaklaşımla bilateral mikrocerrahi dekompresyon tedavisi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-002 (2012).
12-Kılıç M, Müslüman A.M,Özdilmaç A,Yılmaz A, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Servikal spondilozda anterior hemivertebrektomi tedavisi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-200 (2012).
13-Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A,Özdilmaç A,Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Polivinilprolidonlu (Bioglede) şant kullanımı ile izole silikon şant kullanımının şant enfeksiyonu yönünden karşılaştırılması ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-269 (2012).
14-Özdilmaç A,Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Kafa travması sonrası gelişen simetrik bilateral epidural hematom: Literatür ışığında olgu sunumu ‘’ Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-373 (2012).
15-Şahin B, Yüce İ,Özdilmaç A,Yılmaz A, Müslüman A.M, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Kronik subdural hematomlarda etyoloji, tedavi ve nükslerin analizi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-375 (2012).
16-Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M, Türkmenoğlu O.N, Çavuşoğlu H,Özdilmaç A, Kılıç M, Yılmaz İ, Akgün C, Aydın Y: ‘’ Yüksek seviye lomber disk hernilerinde cerrahi tedavinin başarısı: Klinik sonuçlarımız ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-012 (2013).
17-Türkmenoğlu O.N,Özdilmaç A,Yüce İ, Kılıç M, Yılmaz A, Müslüman A.M : ‘’ Osteoporotik vertebra kompresyon fraktürlerine uygulanan unilateral ve bilateral perkütan vertebroplasti tedavisinin radyolojik ve klinik sonuçlarının karşılaştırılması ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-036 (2013).
18-Kılıç M, Özdemir B, Can S.M,Özdilmaç A,Şirinoğlu D, Müslüman A.M, Yılmaz A : ‘’ Orbita tümörlerinin değerlendirilmesi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-055 (2013).
19-Aydın M.D, Yılmaz A, Müslüman A.M, Aydın N, Gündoğdu C,Özdilmaç A,Yılmaz İ : ‘’ Toward discovery of glossopharyngeal nevre role in pathophysiologic mechanism of hyperthermia in subarachnoid hemorrhage: A preliminary hypothesis based on our experimental researches ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-084 (2013).
20-Kılıç M, Şahin B, Özöner B,Özdilmaç A, Müslüman A.M, Yılmaz A: ‘’ Malign MCA enfarktlarında erken dekompresyon cerrahisinin klinik önem ve etkinliği ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-110 (2013).
21-Yüce İ,Özdilmaç A,Yılmaz A, Müslüman A.M., Akgün C, Altaş K, Kaldırımoğlu S.A.: ”Çocukluk çağında yaygın bacak ağrısı şikayetinin tethered cord sendromundaki yeri” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-28 (2014).
22-Akgün C, Altaş K, Müslüman A.M., Yılmaz A, Yüce İ,Özdilmaç A,Kaldırımoğlu S.A.: ”Torakolomber vertebra fraktürü tedavisinde kısa segment enstrümentasyon ile posterior füzyonun tedavi başarısı” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-124 (2014).
23-Akgün C, Türkmenoğlu O.N., Yılmaz A, Müslüman A.M.,Özdilmaç A, Yüce İ, Aydın Y: ”Posterior fossa cerrahisi sonrası gözlenen serebellar mutizm olgularında C-T-C (Cerebello-Thalamo-Cerebral) yolun önemi ve klinik ve nöroanatomik belirleyiciler” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-312 (2014).
24-Akgün C, Kaldırımoğlu S.A., Yılmaz A, Müslüman A.M., Yılmaz İ,Özdilmaç A,Yüce İ : ”Koagülopati (ITP) ile birlikte gözlenen subgaleal hematom : Olgu sunumu” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-333 (2014).
25-Altaş K, Akgün C, Yılmaz A, Müslüman A.M., Türkmenoğlu O.N., Yüce İ,Özdilmaç A: ”Çocukluk çağında intramedullar yerleşimli düşük gradeli glial tümörlerin intrakranyal metastazı: Olgu sunumu” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-463 (2014).
26-Akgün C, Müslüman A.M., Tanık C, Altaş K, Yılmaz A, Yüce İ,Özdilmaç A: ”Nörohipofizin atipik granüler hücreli tümörü” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-531 (2014).
27-Özdilmaç A,Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M., Türkmenoğlu O.N., Altaş K, Kaldırımoğlu S.A.: ”Çocukluk çağında hidrosefaliye neden olan posterior fossa tümörlerinde tedavi yaklaşımları” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-534 (2014).
ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
1-Özdilmaç A, Türkmenoğlu O.N., Çavuşoğlu H, Şahin Y, Aydın Y: ‘’Perkütan vertebroplastiyle tedavi edilmiş vertebra kompresyon fraktürlerinin uzun dönem radyolojik ve klinik sonuçları’’, 9. Uluslar arası Türk Omurga Kongresi, İstanbul, SS-16 (2011).
2-Yüce İ, Akgün C, Özdemir B, Yılmaz A, Müslüman A.M,Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’A Case of chronic subdural hematoma developed following cerebral surgery: Acase report’’ , 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP030 (2012).
3-Özdilmaç A, Yüce İ, Müslüman A.M, Yılmaz A, Çoban T.E, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’Symmetrical bilateral epidural hematoma after head injury in the temporoparietal region: Case report’’ , 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP074 (2012).
4-Yüce İ, Şahin B,Özdilmaç A, Yılmaz A, Müslüman A.M, Hiçdönmez T, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’Analysis of etiologic factors, treatment, and recurrences in chronic subdural hematomas’’ , 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP081 (2012).
5-Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A, Çavuşoğlu H,Özdilmaç A, Akgün C, Aydın Y: ‘’Comparison of silicone shunt catheters, and Bioglide catheters with polyvinylpyrrolidone as for the development of shunt infection’’ , 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP107 (2012).
6-Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M,Özdilmaç A,Yılmaz İ, Hiçdönmez T, Aydın Y: ‘’Use of antibiotic-impregnated external ventricular drainage systems in the management of ventriculo-peritoneal shunt infections in children’’ , 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP108 (2012).
7-Yılmaz A, Yüce İ, Müslüman A.M, Çavuşoğlu H, Kahyaoğlu A,Özdilmaç A,Aydın Y: ‘’Microsurgical bilateral decompression via a unilateral approach (mbdua) as a minimally invasive surgical treatment for bilateral lumbar spinal stenosis’’, 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP159 (2012).
8-Yüce İ, Kılıç M, Müslüman A.M,Yılmaz A,Özdilmaç A,Yılmaz İ,Aydın Y: ‘’Anterior hemivertebrectomy in the management of cervical spondylosis’’, 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP160 (2012).
9-Müslüman A.M,Yüce İ, Yılmaz A,Özdilmaç A, Akgün C, Yılmaz İ, Aydın Y: ‘’Evaluation of the therapeutic effectiveness of transforaminal epidural steroid injection which is one of the minimally invasive treatment modalities’’, 9thAsian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP161 (2012).