Sitede Ara

Prof.Dr. Hanefı KURT

Protetik Diş Tedavisi

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Doğum Yeri

MUĞLA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2011İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalı
2010 - 2010Ludwig-Maximilians-Universität München, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
2005 - 2010İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
1998 - 2005İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
1998İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalı
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Kurt H, Karayazgan B, Tuncer N.
“Patient Satisfaction with denture adhesives used in complete dentures”
Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14:40-44.
A2. Sakar O, Sülün T, Kurt H, Gençel B.
“Reliability and comparison of two facial measurements to detect changes of occlusal vertical dimension in complete denture wearers”
Gerodontology 2010; DOI: 10.1111/j.1741-2358.2009.00353.x
A3. Bilhan H, Sulun T, Erkose G, Kurt H, Erturan Z, Kutay O, Bilgin T.
“The role of Candida albicans hyphae and Lactobacillus in denture-related stomatitis”
Clinical Oral Investigations 2009; 13:363-368
A4. Kurt H, Alioglu C, Karayazgan B, Tuncer N, Kiliçoglu H.
“The effects of two methods of Class III malocclusion treatment on temporomandibular disorders”
European Journal of Orthodontics 2010; DOI: 10.1093/ejo/cjq114
A5. Diraçoğlu D, Saral IB, Keklik B, Kurt H, Emekli U, Özçakar L, Karan A, Aksoy C.
“Arthrocentesis versus nonsurgical methods in the treatment of temporomandibular disc displacement without reduction”
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology & Endodontics 2009; 108:3-8.
A6. Kurt H, Mumcu E, Sülün T, Dıraçoğlu D, Ünalan F, Aksoy C, Tuncer N.
“Comparison of Effectiveness of Stabilization Splint, Anterior Repositioning Splint and Behavioral Therapy in Treatment of Disc Displacement with Reduction”
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011; 57:25-30.
A7. Kurt H.
“Temporomandibular Rahatsızlıkların Klinik Değerlendirmesinde Kullanılan Standart Formlar”
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010; 56:46-48.
A8. Kurt H, Gençel B, Aydın CK.
“Prosthetic rehabilitation of a Crouzon patient: A case report”
Contemporary Clinical Dentistry 2010; 1:196-200
A9. Marsan G, Aksu IS, Kurt H, Kuvat SV, Cura N.
“Interdisciplinary Treatment Of A Patient With Amelogenesis Imperfecta, A Skeletal Class III Relationship, And An Anterior Open Bite”
World Journal of Orthodontics 2010;11:284-291
A10. Kurt H, Kuvat SV, Sülün T, Emekli U.
“Ganglion cyst of the temporomandibular joint: A case report”
Balkan Journal of Stomatology 2010; 13:93-96.
A11. Kurt H, Öztaş E, Gençel B, Taşan DA, Öztaş D.
“An adult case of temporomandibular joint osteoarthritis treated with splint therapy and the subsequent orthodontic occlusal reconstruction”
Contemporary Clinical Dentistry2011;2:364-367
A12. Kurt H, Erdelt K.-J, Çilingir A, Mumcu E, Sülün T, Tuncer N,
Gernet W, Beuer F.
“Two-body wear of occlusal splint materials”
Journal of Oral Rehabilitation 2012, doi: 10.1111/j.1365-2842.2012.02301.x
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
B1. Dayan C, Mumcu E, Kurt H, Tuncer N.
“Flexible interim removable partial denture: Two case reports”
15th BaSS Congress, 22 – 25 April 2010, Thessaloniki, Greece (poster presentation)
B2. Erdem AP, Ballı B, Kurt H, Ulukapı I.
“Report of two cases of dentin dysplasia with rootless teeth”
22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 17-20 June 2009, Munich, Germany
B3. Sülün T, Kurt H, Mumcu E, Çilingir AA, Tuncer MN, Beyli MS
“Temporomandibular rahatsızlıklarda (TMR) klinik değerlendirme”
8. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-23 Haziran 2001, İstanbul, Türkiye
B4. Kurt H, Kuvat SV, Sülün T, Emekli U.
“Ganglion cyst of the temporomandibular joint: A case report”
12th Congress of the BaSS, 12-14 April 2007, Istanbul, Turkey.
B5. Kurt H, Yüzbaşıoğlu E, Çakan U.
“Dudak Damak Yarığı Vakalarında Protetik Yaklaşımlar”
10th. International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathological Society, 12-15 April 2012, Antakya, Turkey.
B6. Kurt H, Yüzbaşıoğlu E, Çakan U, Dayan Ç.
“Hareketli Bölümlü Protezlerde Yumuşak Astar Maddeleri İle Retansiyon Sağlanması”
10th. International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathological Society, 12-15 April 2012, Antakya, Turkey.
B7. Çakan U, Kurt H, Yüzbaşıoğlu E.
“Tam Seramik Kronlar ve Cam Fiber Postlarla Restore Edilen Anterior Dişlerin İki Yıllık Klinik Takibi”
10th. International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathological Society, 12-15 April 2012, Antakya, Turkey.
B8. Yüzbaşıoğlu E, Kurt H, Çakan U.
“Sınır Koşulları Ve Eleman Çeşidinin Osseointegre Dental İmplantın Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarına Etkisi”
10th. International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathological Society, 12-15 April 2012, Antakya, Turkey.
B9. Kurt H, Kiseri B, Kayhan KB, Ceylan G, Sülün T.
“Improving oral health in patients with nasophayngeal carcinoma by increasing amount of mouth opening”
16th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 April – 1 May 2011, Bucharest, Romania (poster presentation)
B10. Dayan Ç, Kurt H, Yabul A, Tuncer N.
“Limitation of mouth opening in patients wearing total or partial dentures: Increasing mouth opening with exercise method before prosthetic treatment: two case report”
16th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 April – 1 May 2011, Bucharest, Romania (poster presentation)
B11. Kurt H, Sülün T, Tuncer N.
“Sistemik eklem laksitesi varlığının redüksiyonlu disk deplasmanı tedavisine etkisinin değerlendirilmesi”
TDA 18th International Dental Congress, 26-28 May 2011, Istanbul, Turkey (poster presentation)
C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Kurt H.
“Diş Hekimliğinde Temporomandibular Eklem Hastalarına Yaklaşım” kitabı içinde
7. Bölüm. Sayfa. 85-93 “Temporomandibular Bozuklukların Tedavisinde Splint Uygulaması”
Prof. Dr. Serhat Yalçın, Dr. İrem Aktaş, Vestiyer Yayın Grubu, İstanbul 2010,
ISBN 978-975-6250-10-5
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Şakar O, Beyli MS, Kurt H.
“İlaç tedavisinin protetik diş hekimliğini ilgilendiren yan etkileri”
Dişhekimliğinde Klinik Dergisi 2000; 13:135-139.
D2. Sülün T, Kurt H, Çilingir A, Tuncer N.
“Temporomandibular eklem kondil-disk düzensizliklerinin sistemik eklem laksitesi ile ilişkisi”
Dişhekimliğinde Klinik Dergisi 2004; 17:5-10.
D3. Kurt H, Sülün T, Karan A, Tuncer N.
“Koronoid çıkıntı engellemesi nedeniyle oluşan mandibular hipomobilite:İki olgu sunumu”
Dişhekimliğinde Klinik Dergisi 2004; 17:15-19.
D4. Kurt H, Sülün T, Tuncer N.
“Redüksiyonlu disk deplasmanlarının tedavisinde stabilizasyon ve ön konumlandırma splintlerinin kullanımı”
Dişhekimliğinde Klinik Dergisi 2005; 18:46-50
D5. Kurt H, Mumcu E, Ateş M.
“Temporomandibular rahatsızlıkların teşhisinde Temporomandibular Rahatsızlıklar / Araştırma Teşhis Kriterlerinin (TMR/ATK) kullanımı”
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 40:1-5.
D6. Kurt H, Bilhan H, Tuncer N.
“Bruksizmin dental implantlar üzerine etkisi ve alınabilecek önlemler”
Türk Dişhekimliği Dergisi 2009; 16: 44-47.
D7. Bilhan H, Arat S, Mumcu E, Kurt H.
“Mini implantların protetik kullanım alanları ve avantajları”
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009; 43: 23-29.
D8. Karayazgan B, Kurt H, Atay A, Günay Y.
“Bruksizmin uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi”
Türk Dişhekimliği Dergisi 2010; 17: 34-38.
D9. Dayan Ç, Kayserili SA, Kurt H, Tuncer N.
“Elastik Protezler”
Türk Dişhekimliği Dergisi 2010; 17: 52-54.
D10. Dayan Ç, Kayserili SA, Kurt H, Tuncer N.
“Temporomandibular rahatsızlıkların Türk Toplumunda görülme sıklığı”
Türk Dişhekimliği Dergisi 2011; 18:6-9
D11. Kurt H, Yıldız M, Dıraçoğlu D, Güven E, Uğurlu MA, Sülün T.
“Parasimfizial fraktürle birlikte bilateral kondil fraktürünün multidisipliner rehabilitasyonu: bir vaka sunumu”
Türk Dişhekimliği Dergisi 2011; 18: 44-47
D12. Erdem AP, Aksakallı N, Kurt H, İsler C, Erdem M A, Ergüven M, Sepet E.
“Farklı Dental Bulguları Olan Dentin Displazili Bir Olgunun Tedavisi Ve Uzun Süreli Takibi”
Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2012; 18; 2: 230-236
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Kurt H, Şakar O, Tuncer N.
“Akut redüksiyonsuz disk deplasmanı vakasının manipülasyon ve ön konumlandırma splinti ile tedavisi” (Poster Sunumu)
Oral Cerrahi Derneği 7., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 8. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs- 2 Haziran 2006, Bodrum, Türkiye.
E2. Kurt H, Sülün T, Tuncer N.
“Redüksiyonlu disk deplasmanlarının tedavisinde kullanılan üç farklı tedavi yönteminin etkinliklerinin değerlendirilmesi”
Oral Cerrahi Derneği 7., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 8. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs- 2 Haziran 2006, Bodrum, Türkiye.
F. Diğer yayınlar :
Uluslararası / ulusal bilimsel toplantılarda yapılan davetli konuşmalar:
F1. Kurt H.
“Çene eklemi rahatsızlıklarında teşhis ve tedavi”
Kayseri Diş Hekimleri Odası- Anadolu Bilimsel Toplantıları, 17 Haziran 2010, City-One Hotel, Kayseri
F2. Kurt H.
“Oklüzal splint yapımında laboratuar aşamaları”
International Dental Meeting, 23-24.10.2010 Grand Cevahir Congress Center, İstanbul, Turkey.
F3. Kurt H.
“Redüksiyonlu disk deplasmanlarında splint tedavisinin etkinliği”
Temporomandibular Eklem İnternal Düzensizliklerinde, Protetik ve Cerrahi Rehabilitasyon Araştırmalar/Konseptler, 26-27 Nisan 2008, Ankara, Türkiye
F4. Dıraçoğlu D, Aksoy C, Kurt H, Emekli U, Özkan S.
“Temporomandibular Rahatsızlıkların Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım” Oturumunda “Temporomandibular Rahatsızlıkların Tedavisinde Diş Hekimi Yaklaşımı”
5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, İstanbul, Turkey.
F5. Kurt H.
“Klinik değerlendirmede standart formlar”
40. Çubukçu Günleri, Kranio-Servikal Sistem ve Çene Eklemi Sorunlarına Multidisipliner Yaklaşım, 11-12 Aralık 2009, İstanbul, Türkiye.
Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler
G1. Mumcu E, Kurt H, Tuncer N.
“Çene eklemi rahatsızlıklarının tedavi seçenekleri”
Dişhekimliği Dergisi 2011; 2;49-52
G2. Kurt H, Mumcu E, Kurt ŞS, Tuncer N.
“Bruksizm tedavisinde trisiklik antidepresanların kullanımı”
Dişhekimliği Dergisi 2011;3:30-32