Sitede Ara

Uzm.Dr. Arzu YEDİKARDEŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bahçelievler Özel Nisa Hastanesi
Doğum Yeri

STUTGART

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2017ÖZEL NİSA HASTANESİ
2013 - 2015FATİH ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
2011 - 2013BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2010 - 2011ÖZEL HOSPİTALİST HASTANESİ
2006 - 2009ÖZEL NİSA HASTANESİ
2005 - 2006ÖZEL AKSA CERRAHİ TIP MERKEZİ
2004İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1999İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
1.Hastanede Yatan 4-12 Ay Arasında Olan İnfantlarda Rikets Sıklığı
Teoman Akçay, Hüseyin Aldemir, Arzu Akçay, Nur Canpolat, Necati Taşkın, Arzu Yedikardeş, Elif Toros, Erdal Adal
Jinekoloji Obstetri Pediatri Dergisi 9(1):51-53:2003
2. Çocuk İstismarına Bağlı Kosta Kırıkları Olan Bir Süt Çocuğu Olgusu
A. Yedikardeş, O. Hacıhasanoğlu, Z.E. Bilgiç, H. Özgün, S. Sezer,E. Edal, H. Aldemir
İstanbul Tıp Dergisi 4:43-44:2004
3. Bilateral Konjenital Klavikula Psödoartrozu Olan 2 Aylık Olgu Sunumu
O. Hacıhasanoğlu, A. Yedikardeş, G. Davutoğlu, N. Mutlu, A. Güzeltaş, E. Adal, H. Aldemir
İstanbul Tıp Dergisi 1:51-52:2004
4. ITP ve Düşük Faktör 8 Düzeyi Birlikteliğine Bağlı Atipik Kanama Olgusu
A. Yedikardeş, O. Hacıhasanoğlu, Z. E. Bilgiç, H. Özgün, S. Sezer, E. Adal
Göztepe Tıp Dergisi 20 (2) :127-128 : 2005
5. Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgularımıza Retrospektif Bakış
P. Gökmirza Özdemir, H. Aldemir, A. Kıyak, Ç. Yılmaz, E. Doğan, A. Yedikardeş, R. Şiraneci, M. Eliçevik, H. Hatipoğlu, O. Pinçe, Ö. Türel
Jinekoloji Obstetri Pediatri Dergisi 10 (3) : 180- 184 : 2004