Sitede Ara

Uzm.Dr. Burcu Nurözler TABAKCI

Göz Hastalıkları

Vatan Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Ocak 2017Medipol Üniversitesi Fındıkzade Hastanesi
Ocak 2016 - Ocak 2017Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Ocak 2014 - Ocak 2016Ağrı Devlet Hastanesi
2014Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları, Göz Hastalıkları
2008Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Bilimsel Yayınlar
Can We Diagnose Keratoconus by Evaluating Tear Sample?
Burcu Nurözler Tabakcı, Aylin Kılıç, Mustafa Eliaçık
International Journal of Keratoconus and Ectatic Corneal Diseases, 2018;7(1):31-34 31, Doi:10.5005
The Relationship between Retinal Ganglion Cell Damage with Duration of Diabetes and Diabetic Retinopathy Status
Burcu Nurözler Tabakcı, Gülizar Demirok, Yasemin Topalak, Ahmet Şengün
International Journal of Ophthalmology and Clinical Research, 2017, 4:075 DOI: 10.23937/2378-346X/1410075
Corticosteroid Treatment in Diabetic Macular Edema
Burcu Nurözler Tabakcı, Nurten Ünlü
Turk J Ophthalmol 2017;47:156-160.DOI: 10.4274/tjo.56338
The Correlation of Choroidal Thickness and Ocular Pulse Amplitude in Non-Exudative Age-Related Macular Degeneration
Gülizar Demirok, Sertaç Öztürk, İlknur Müslehiddinoğlu, Yasmin Topalak, Eşay Yenice, Burcu Tabakcı, Yeşim Altay, Ahmet Şengün, Erol Turaçlı
Turkish Journal of Geriatrics, 2015;18(3):211-216.
Changes in the Macular Ganglion Cell Complex Thickness and Central Macular Thickness After Argon Laser Panretinal Photocoagulation
Gülizar Demirok, Fatih Kocamaz, Yasemin Topalak, Yeşim Altay, Burcu Tabakcı, Ahmet Şengün
Seminars in Ophthalmology, Early Online, 1–5, 2016. DOI:10.1080/08820538.2016.1177098
Retina Dış Kat Delikleri
Ahmet Şengün, Burcu Nurözler
Ret-Vit 2014;22:1-9
Saklama Yöntemleri ve Saklama Solüsyonları
Ayşe Burcu, Burcu Nurözler Tabakcı
Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2016;9(3):51-6.
Allerji ve Kuru Göz
Ayşe Burcu, Burcu Nurözler Tabakcı
MN Oftalmoloji, Kuru Göz Özel Sayısı 2016;23(1):72-82.
Hollenhorst Plağının Optik Koherens Tomografi İncelemesi
Burcu Nurözler, Emrah Dirican, Ahmet Şengün, Mustafa Erol Turaçlı
Ret-Vit 2013;21:74-76
Maküler Mikro Delik Optik Koherans Tomografi İncelemesi
Burcu Nurözler , Nagihan Uğurlu, Özge Güngör Akkuş, Ahmet Şengün
MN Oftalmoloji 2012;19(3):189-191
Tolosa Hunt Sendromu ve Üveiti Olan Bir Olguda Olası Etyolojik Sebep Olarak Antiandrojen İlaç Kullanımı
Burcu Nurözler, Özge Yanık, Nilüfer Yalçındağ, Huban Atilla, Canan Togay Işıkay
MN Oftalmoloji 2014;21(4):286-289
Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epitelyopatili Bir Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları
Burcu Nurözler, Ahmet Şengün, Gülizar Soyugelen Demirok, Sertaç Öztürk, Mustafa Erol Turaçlı
Retina-Vitreus 2015;(Özel Sayı):183-186
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Tilted Disk Sendromlu Olgularda Refraktif Hata, Keratometrik Değer ve Korneal Kalınlık Değişiklikleri
Burcu Nurözler, Sertaç Öztürk, Ahmet Şengün, Mustafa Erol Turaçlı
TOD 46.Ulusal Kongresi Poster Sunumu
2. Penetran Keratoplasti Sonrası Grefonda Keratokonus Nüksü ve Tek Taraflı Krokodil Shagreen Dejenerasyonu İzlenen Bir Olgu
Sertaç Öztürk , Burcu Nurözler, Ahmet Şengün, Mustafa Erol Turaçlı
TOD 46.Ulusal Kongresi Poster Sunumu
3. Makula Vitelliform Lezyonları
Burcu Nurözler, Ahmet Şengün, Sertaç Öztürk, Mustafa Erol Turaçlı
TOD 47. Ulusal Kongresi, Poster Sunumu
4.Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epitelyopatide Seröz Retina Dekolmanı ve Optik Koherens Tomografi Bulguları
Burcu Nurözler, Ahmet Şengün, Mustafa Erol Turaçlı, Sertaç Öztürk
TOD 47. Ulusal Kongresi, Poster Sunumu
5. İnfantta Nadir Bir Bulgu; Skleral Hiperpigmentasyon ‘Konjenital Oküler Melanositozis’
Işık Yalman, Ayça Törel Ergür, Burcu Nurözler, Ahmet Şengün
56. Milli Pediatri Kongresi , Poster Sunumu
6. Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Hastalarda Koroid Kalınlığı ve Okuler Nabız Amplitüdü Arasındaki İlişki
Gülizar Demirok, Sertaç Öztürk, İlknur Müslehiddinoğlu, Yasemin Topalak, Eşay Yenice, Burcu Nurözler, Ahmet Şengün, Mustafa Erol Turaçlı
TOD 48. Ulusal Kongresi, Sözel Sunum
7. İleri Pellusid Marjinal Dejenerasyonda Lameller Wedge Rezeksiyon ve Sonrasında Katarakt Cerrahisi Olgu Sunumu
Burcu Nurözler Tabakcı, Ayşe Burcu, Evin Şıngar Özdemir, Züleyha Yalnız Akkaya, Firdevs Örnek
TOD 13. Mart Sempozyumu, Poster Sunumu
8. Donör Korneada Kornea Vertisillata Gelişimi
Burcu Nurözler Tabakcı, Ayşe Burcu, Selma Uzman, Evin Şıngar Özdemir, Züleyha Yalnız Akkaya, Firdevs Örnek
TOD. 50.Ulusal Kongresi, Poster Sunumu
9. Limbal Dermoid Tedavisinde Lameller Keratoplasti
Burcu Nurözler Tabakcı, Ayşe Burcu, Evin Şıngar Özdemir, Züleyha Yalnız Akkaya, Selma Uzman, Firdevs Örnek
TOD. 50.Ulusal Kongresi, Poster Sunumu
10. Tilted Disk Sendromlu Olgularda Korneal Yüksek Sıralı Aberasyonlar
Burcu Nurözler Tabakcı, Sertaç Öztürk, Yasemin Topalak, Ahmet Şengün
TOD. 51.Ulusal Kongresi, Poster Sunumu
11. Diyabetik Hastalarda Retinopati Evresi ile Retina Gangliyon Hücre Hasarı İlişkisinin Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi
Burcu Nurözler Tabakcı, Gülizar Soyugelen Demirok, Yasemin Topalak, Ahmet Şengün
TOD. 51.Ulusal Kongresi, Poster Sunumu