Sitede Ara

Uzm.Dr. Şadiye SARATAŞ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Temmuz 2019Medipol Üniversitesi Fındıkzade Hastanesi
Kasım 2015 - Haziran 2019Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi
Ağustos 2011 - Ekim 2015Süleyman Demirel Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi
Ekim 2010 - Şubat 2011Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Şube Müdürü
Türkiye FTR Yeterlik Kurulu (Board) Sertifikası
2010Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
2015Süleyman Demirel Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi
Eserler:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
A1.Inal EE, Sunar I, Saratas S, Eroglu P,Inal S, Yener M. May neutrophil-lymphocyteandplateletlymphocyteratiosindicatediseaseactivity in ankylosingspondylitis?. Archives of rheumatology, 2015; 30(2), 130-138.
A2. Inal EE, Eroğlu P, Sunar I, Canak S, Sarataş Ş, Yener M, Şahin M. TheParametersAffectıngtheFunctıonalandClınıcalStatus ın Patıents wıth AnkylosıngSpondylıtıs. ActaMedica, 2014; 30, 1403.
A3. Savas S, Akcam FZ, Cicek S, Tekdur A, Yilmaz O. Transversemyelitis following diphtheria tetanus toxoids(Td) vaccination: a casereport TurkishJournal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2013; 59(4), 349-353.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1. Samanci MY, Saratas S, Celik SE. Bone mineral density status in women with limbus vertebra. Cumhuriyet Medical Journal, 2018; 40(4), 469-474.
B2. Saratas S. Karpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografinin Yeri. Namık Kemal Tıp Dergisi,2019; 7(1), 35-45.
C. Uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda poster sunumları:
C1. Esra Erkol İnal, Sultan Çanak, Şadiye Sarataş, Mahmut Yener, Mehmet Şahin. Parameters Affecting Clinical and Functional Status in Patients with Ankylosing Spondilitis: Gender, HLA-B27 or Involvement Extensity? 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi- 2014
D. Ulusal bilimsel toplantılarda poster sunumları:
D1. Şadiye Sarataş, Serpil Savaş. Kronik nonspesifik bel ağrısında ev egzersiz programının etkinliğinin ve hasta uyumunun değerlendirilmesi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2015