Sitede Ara

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Bilimsel güncel bilgilerin ışığında, hasta ve çalışan memnuniyetiyle sağlığınızın yanındayız.

Hemşirelik bir toplum hizmeti olarak en eski tarihlerden beri var olan, insanları sağlıklı kılmak, rahatlığını sağlamak, hastaya bakmak ve hastaya güvende olduğu duygusunu sağlamak isteği ile ortaya çıkan bir meslektir. THD (Türk Hemşireler Derneği) Eğitim Komisyonunun 1981 yılında yapmış olduğu tanıma göre; "Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir". Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.  İnsanı tanımayı ve insanın yaşam süreci boyunca deneyimlediği, sağlık/ hastalık durumlarında gereksindiği bakım ve uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda hemşirelerin “bakım verme” ve “tedavi planına katılma” rolleri yanı sıra, “güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma”, “eğitim”, “danışmanlık”, “araştırma”, “yönetim”, “kalite geliştirme”, “işbirliği yapma”, “iletişimi sağlama” gibi rolleri de bulunmaktadır.


Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde Hemşirelik Hizmetlerinin misyonu; kurum misyonu doğrultusunda, bilimsel güncel bilgilerin ışığında hemşirelik sürecini etkin uygulayarak hasta güvenliği ve memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmaktır.


Hemşirelik Hizmetleri vizyonu ise; yaşamın en önemli değerlerinden biri olan SAĞLIK gereksinimlerini, teknolojiden yararlanarak, bilimsel yaklaşım ile uluslararası standartlarda karşılayan, hemşirelikte standart belirleyici olan, hemşirelik bakım ve uygulamalarını hasta güvenliği hedefleri doğrultusunda gerçekleştiren, çalışanlarını sürekli eğitim ile yetiştiren,  geliştiren ve kariyer olanakları sunan, sağlık profesyonelleri ve hizmet alanlar için uluslararası bir referans merkezi olmaktır.


Hemşirelik hizmetlerinin hedeflerine ulaşması için güçlü ve donanımlı bir kadronun gerekliliği kaçınılmazdır. Bu nedenle çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ilke edinen bir yönetim anlayışı ile hareket edilmektedir.  
 

Yönetici Hemşireler

 • Meryem Kapancı
 • Ayşe Çapa
 • Özgül Akça

Medipol’de Öncü Branş Hemşirelikleri

 • Acil Servis Hemşireliği
 • Ameliyathane Hemşireliği
 • Anjio-Elektrofizyoloji Hemşireliği
 • Organ Nakli Hemşireliği
 • Kemik İliği Nakli Hemşireliği
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Kadın Doğum Hemşireliği
 • Bebek Hemşireliği
 • Pediatri Hemşireliği
 • Kemoterapi Hemşireliği
 • Diyaliz Hemşireliği
 • IVF Hemşireliği
 • Radyasyon Onkolojisi Hemşireliği
 • Nükleer Tıp Hemşireliği
 • Poliklinik Hemşireliği
 • Diyabet Eğitim Hemşireliği
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
 • Süpervisör Hemşireliği
 • Eğitim Gelişim Hemşireliği
 • İşyeri Hemşireliği
   

Kalite Politikamız

Medipol Üniversitesi Hastanesi Hemşireleri; birey ve ailesinin sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik olarak;
 

 • Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri sunulan hemşirelik hizmetine yansıtacak faaliyetlerde bulunmak.
 • Hemşirelik hizmetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi ve hemşirelik bakımının en üst düzeyde karşılanması için altyapı, süreç ve çıktıları sorgulayarak hemşirelik hizmetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, bu amaçla uygun bakım modelleri oluşturmak ve profesyonel hemşirelik bakım standartlarını uygulamak.
 • Tüm hemşirelerimizin hastalığa yönelik hizmetlerin yanında bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı ve esenliğini korumaya yönelik faaliyetleri amaç edinmesini sağlamak, hizmet kapsamında hasta ve hasta yakınlarının eğitimine yer vermek.
 • Hemşirelik hizmetleri sunumunda; kurum kalite politikası doğrultusunda JCI Akreditasyon standartlarını korumak ve geliştirmek, mükemmellik modelini tüm alanlarda uygulamak.
   

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Kitapçığı İçin Tıklayınız (PDF)