Sitede Ara

Çocuk Boşaltım ve Üreme Organlarına Ait Teşhis ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

  • Üreter genişlemesi, taşları
  • Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı
  • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
  • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
  • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
  • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti
  • Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
  • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)
  • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)
  • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit-postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar

Doktorlarımız