Sitede Ara

Böbrek Taşı Tedavisinde 150 Watt Holmium Lazer Enerjisi

Böbrek ve idrar yolu hastalığı ülkemizde sık görülen ve tekrar edebilen bir sağlık sorunudur. Böbrek ve  idrar yolu hastalığının çeşitli tedavi yontemleri mevcuttur. Doğru tedavi seçiminde taşın büyüklüğü ve yeri çok önemlidir. İdeal olan her taşa en yüksek başarı oranına sahip tedaviyi önerebilmektir.

İdrar yolları iki böbrek, her böbreği idrar torbasına bağlayan iç idrar kanalları, idrar torbası ve dışarı atımını sağlayan idrar kanalından oluşur. Taşların çoğu böbrekte oluşur ve bazıları idrar kanallarından idrar torbasına doğru hareket edebilirler. Nadiren idrar torbasında da taş oluşabilir.

Böbrek Taşı Neden Oluşur?

Taş, anormal idrar kristalleşmesi, başka bir taşın varlığı veya idrar yollarında yabancı cisim (katater, JJ katater) uygulaması sebebiyle oluşabilir. Taş oluşumunu artıran özellikler ise; yaş, cinsiyet, aile öyküsü, kronik susuzluk, kronik hareketsizlik, metabolik hastalıklar, tekrarlayan veya dirençli idrar yolu enfeksiyonlandır.

Böbrek Taşı Hastalarının Şikayetleri Nelerdir?

Yan ağrıları, idrardan kan gelmesi, bulantı ve kusma en sık rastlanan belirtilerdir.

Taş Hastalığının Görülme Sıklığı Nedir?

Ülkemizde görülme sıklığı yaklaşık %15'tir. Bu grubun %17'si ise çocuklardan oluşmaktadır. Taş hastalığı olan bir kişinin sonraki on yılda bir başka taş oluşturma olasılığı %40'tır. 

Taş Hastalığının Tanı Yöntemleri Nelerdir?

İdrar tahlili, uriner sistem röntgeni, ilaçlı böbrek filmi, uriner spiral bilgisayarlı tomografidir.

Taş Hastalığı Engellenebilir mi? 

Hastaların radyolojik görüntü ve biyokimyasal analizleri sonrasında taşın neden oluştuğu anlaşılabilmekte ve uygulanan koruyucu tedaviler anlamlı oranda taş oluşma sıklığını azaltabilmektedir. 

Taş Hastalığının İdeal Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Doğru tedavi seçiminde taşın büyüklüğü ve yeri çok önemlidir. Her bölge için tedavi yöntemlerinin başarısı farklıdır. İdeal olan, her taşa, en yüksek başarı oranına sahip açık cerrahiyi gerektirmeyen tedaviyi önerebilmektir. Açık taş cerrahisi yüzde 1-2 hastada tercih edilmektedir. 

Endoskopik Yöntemle Taş Kırma Nedir? 

ESWL'ye dirençli taşlarda, 2 cm'den büyük böbrek taşlarında, böbreğin süzmesini engelleyen kanal taşlarında ve idrar torbası taşlarında endoskopik taş tedavi yöntemleri tercih edilmelidir.

Endoskopik Taş Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Endoskopik yöntemlerde, cerrahi kesi yapılmadan lazer enerjisi ile taş milimetrik hale getirilmekte veya bir bütün olarak çıkarılabilmektedir.

Perkutan nefrolitotripsi: Böbrek taşlarını, bir tüp aracılığı ile ulaşıp kırma.

Üreterorenoskopi rigid: İdrar kanalı taşlarını, doğal yollar ile ulaşıp kırma.

Üreterorenoskopi fleksibl: Böbrek ve idrar yollarındaki taşları, bükülebilir optik ile kırma.

Sistolitotripsi: İdrar torbası taşlarını, doğal yollar ile ulaşıp kırma.

Holmium Lazer Enerjisi Nedir?

Endoskopik taş kırma yöntemlerinde uygulanan ideal taş kırma enerjisidir. Endoskopik yöntemlerde cerrahi kesi yapılmadan holmium lazer enerjisi ile taş milimetrik hale getirilmekte veya bir bütün olarak çıkarılabilmektedir. Holmium lazer teknolojisi endoskopik taş kırma yöntemlerinde uygulanan ideal taş kırma enerjisidir.

Holmium Lazer Enejisinin Özelliği Nedir?

Taş tedavisi için 10 -30 Watt arası gücü olanlar prostat cerrahisi için 60 – 140 Watt arası olanlar kullanılır. En yeni ve en güçlü holmium lazer ise 150 Watt olanıdır. 150 Watt ameliyat süresini kısaltır, kanamayı daha iyi kontrol eder ve daha büyük taşları da kırabilir.