Sitede Ara

Algoloji

Ağrı, insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Ve nedeni ne olursa olsun etkin ağrı tedavisi her hastanın en doğal hakkıdır.

Ağrı tedavisi, medikal tedavi olarak tanımladığımız ilaç tedavisinden girişimsel tedavisine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Günümüzde ilaç sektöründeki gelişmelerle üretilen ilaçlar hastaların ağrılarının tedavisinde önemli rol üstlenirken; klasik ilaç tedavisi ile ağrıları dindirilemeyen hastaların tedavileri “algolog” yani bu konuda özel eğitim almış olan “ağrı doktoru” tarafından yapılmaktadır.

Ağrı ünitemizde klasik tedavi ile ağrısı medikaltedavi ile dindirilemeyen ağrılarda sinire ya da omurgaya direkt olarakuygulanan tedavi yöntemleri ile hastalarımız tedavi ediliyor. Bu uygulamalar,periferik sinir bloğu, eklem içi enjeksiyon, transkütanöz elektriksel siniruyarımı, tetik nokta enjeksiyonu gibi basit yöntemlerden; epidural enjeksiyon,epiduroskopi, periferik sinir radyofrekans uygulaması gibi minimal invazivyöntemlere, ve hatta dorsal kök ganglionlarının blokajı ile spinal korduyarılması, ağrı pili (spinal kord stimülatörü) takılması gibi yüksek teknolojiürünü olan tedavi yöntemleri kapsamaktadır.

Çağımızın hastalığı olan fibromiyaljidetetik nokta ozon enjeksiyonu uygulamaları ile hastaların yaşam kalitesineönemli katkılar sağlanmaktadır.

Hastalar için gerçek bir ıstırap kaynağıve ilaç tedavisine cevap vermemiş migren ve trigeminal nevralji vakalarındanöromodülasyon yöntemi ile ağrısız, iğnesiz, ilaçsız migren ve trigeminalnevralji tedavisi yapılmaktadır.

Bel ve boyun fıtıklarına bağlı ağrılardaameliyatsız iğne ile fıtıkların küçültülerek ya da dejenere diskin yapısınıntekrar düzenlenmesini sağlayarak etkin ağrı tedavisi yapılmaktadır. Daha önceameliyat olmuş ve bel bölgesinde yapışıklık ya da oluşan iyileşme dokusunabağlı rahatsızlıkları olan hastalarda bu yapışıklıklarının ameliyatsız olaraktedavisi yapılmaktadır.

Kireçlenmeye bağlı diz ve eklemağrılarının tedavilerinin de ozon tedavisi, radyofrekans uygulamaları yapılarakhastanın ağrısız normal yaşamına dönmesi sağlanmaktadır.

Şeker hastalarındaki nöropatik ağrılardailaç tedavisinin yanı sıra özellikli radyofrekans uygulamaları, ozon tedavisiuygulanmaktadır. Nöropatik ağrıların azaltılması ya da dindirilmesi ile yaşamkalitesi artırılmaktadır.

Kanser ağrılarının dindirilmesi ilaçtedavilerinin yanı sıra epidural port takılmakta, pleksus blokajlarıyapılmaktadır.

Polikliniğimizde ağrı tedavisinin yanısıra;  iyileşmeyen yaraların (şekere,damar tıkanıklığı, kanser v.s. bağlı) da yapılan ozon terapi ile tedavisiyapılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; nedeni ne olursa olsunetkin bir ağrı tedavisi her hastanın en doğal hakkıdır.

Algoloji Doktorlarımız